Analýza vybraných dokumentů EU

10/21 Řešení úvěrů se selháním v období po pandemii COVID-19 (Dokument PDF, 929 KB)
Informační podklad ke sdělení Řešení úvěrů se selháním v období po pandemii COVID-19
Související dokumenty EU: 14136/20

9/21 Fungování evropského trhu s uhlíkem (Dokument PDF, 1 MB)
Informační podklad ke zprávě o fungování evropského trhu s uhlíkem
Související dokumenty EU: 13466/20

8/21 Strategie pro udržitelnost v oblasti chemických látek (Dokument PDF, 1 MB)
Informační podklad ke sdělení Strategie pro udržitelnost v oblasti chemických látek - K životnímu prostředí bez toxických látek
Související dokumenty EU: 11976/20

7/21 Stav přírody v Evropské unii (Dokument PDF, 918 KB)
Informační podklad ke zprávě Stav přírody v Evropské unii - Zpráva o stavu a trendech u druhů a typů stanovišť chráněných podle směrnice o ochraně ptáků a směrnice o ochraně přírodních stanovišť za období 2013–2018
Související dokumenty EU: 11973/20

6/21 Zhodnocení konečné verze vnitrostátního plánu České republiky v oblasti energetiky a klimatu (Dokument PDF, 973 KB)
Informační podklad k pracovnímu dokumentu útvarů Komise - Zhodnocení konečné verze vnitrostátního plánu České republiky v oblasti energetiky a klimatu.
Související dokumenty EU: 11887/20

5/21 Strategie EU ke snížení emisí methanu (Dokument PDF, 1 MB)
Informační podklad ke sdělení o strategii EU ke snížení emisí methanu.
Související dokumenty EU: 11856/20

4/21 Strategie EU v oblasti práv obětí (2020–2025) (Dokument PDF, 944 KB)
Informační podklad ke sdělení Strategie EU v oblasti práv obětí (2020–2025)
Související dokumenty EU: 9178/20

3/21 DPH na očkovací látky proti covidu-19 a diagnostické zdravotnické prostředky in vitro pro testování na covid-19 (Dokument PDF, 867 KB)
Informační podklad k návrhu směrnice, kterou se mění směrnice Rady 2006/112/ES, pokud jde o dočasná opatření v reakci na pandemii covidu-19, která souvisejí s daní z přidané hodnoty na očkovací látky proti covidu-19 a diagnostické zdravotnické prostředky in vitro pro testování na covid-19.
Související dokumenty EU: 12453/20

2/21 Přiměřené minimální mzdy v EU (Dokument PDF, 921 KB)
Informační podklad k návrhu směrnice o přiměřených minimálních mzdách v Evropské unii.
Související dokumenty EU: 12477/20

1/21 Akční plán EU proti rasismu na období 2020–2025 (Dokument PDF, 923 KB)
Informační podklad ke sdělení Unie rovnosti: akční plán EU proti rasismu na období 2020–2025.
Související dokumenty EU: 11522/20

70/20 Zpráva o právním státu 2020 (Dokument PDF, 972 KB)
Informační podklad ke sdělení Zpráva o právním státu 2020 - Stav právního státu v Evropské unii.
Související dokumenty EU: 11225/20

69/20 Strategie EU v oblasti digitálních financí (Dokument PDF, 1 MB)
Informační podklad ke: - sdělení o strategii EU v oblasti digitálních financí, - návrhu nařízení o trzích s kryptoaktivy, kterým se mění směrnice (EU) 2019/1937, - návrhu nařízení o pilotním režimu pro tržní infrastruktury vedené na technologii sdíleného registru, - návrhu nařízení o digitální provozní odolnosti finančního odvětví a - návrhu směrnice, kterou se mění směrnice 2006/43/ES, 2009/65/ES, 2009/138/EU, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/65/EU, (EU) 2015/2366 a (EU) 2016/2341
Související dokumenty EU: 11048/20, 11051/20, 11052/20, 11053/20, 11055/20

68/20 Omezující opatření proti závažnému porušování a zneužívání lidských práv - LIMITÉ
Informační podklad ke společnému návrhu nařízení o omezujících opatřeních proti závažnému porušování a zneužívání lidských práv.

67/20 Sdělení o politice rozšíření EU pro rok 2020 (Dokument PDF, 901 KB)
Informační podklad ke sdělení o politice rozšíření EU pro rok 2020.
Související dokumenty EU: 11608/20

66/20 Akční plán digitálního vzdělávání 2021-2027 (Dokument PDF, 922 KB)
Informační podklad ke sdělení Akční plán digitálního vzdělávání 2021-2027 - Nové nastavení vzdělávání a odborné přípravy pro digitální věk.
Související dokumenty EU: 11420/20

65/20 Renovační vlna pro Evropu (Dokument PDF, 937 KB)
Informační podklad ke sdělení Renovační vlna pro Evropu – ekologické budovy, nová pracovní místa, lepší životní úroveň.
Související dokumenty EU: 11855/20

64/20 Přezkum používání rtuti v zubním amalgámu a zubních výrobcích (Dokument PDF, 954 KB)
Informační podklad ke zprávě o přezkumech požadovaných podle čl. 19 odst. 1 nařízení 2017/852 o používání rtuti v zubním amalgámu a zubních výrobcích.
Související dokumenty EU: 10152/20

63/20 Rámec EU pro rovnost, začlenění a účast Romů (Dokument PDF, 882 KB)
Informační podklad ke sdělení Unie rovnosti: strategický rámec EU pro rovnost, začlenění a účast Romů a k návrhu doporučení o rovnosti, začlenění a účasti Romů.
Související dokumenty EU: 11605/20, 11606/20

62/20 Nový EVP pro výzkum a inovace (Dokument PDF, 942 KB)
Informační podklad ke sdělení Nový EVP pro výzkum a inovace
Související dokumenty EU: 11400/20

61/20 Nový pakt o migraci a azylu (Dokument PDF, 0 MB)
Informační podklad ke: - sdělení o novém paktu o migraci a azylu, - návrhu nařízení o řízení azylu a migrace, - pozměněnému návrhu nařízení o zavedení společného postupu pro mezinárodní ochranu v Unii, - návrhu nařízení o zavedení prověřování státních příslušníků třetích zemí na vnějších hranicích, - návrhu nařízení o řešení krizových situací a zásahů vyšší moci v oblasti migrace a azylu, - pozměněnému návrhu nařízení o zřízení systému Eurodac pro porovnávání biometrických údajů za účelem účinného uplatňování nařízení (EU) XXX/XXX [nařízení o řízení azylu a migrace] a nařízení (EU) XXX/XXX [nařízení o znovuusídlování], za účelem identifikace neoprávněně pobývajícího státního příslušníka třetí země nebo osoby bez státní příslušnosti a o žádostech orgánů pro vymáhání práva členských států a Europolu o porovnání údajů s údaji systému Eurodac pro účely vymáhání práva
Související dokumenty EU: 11186/20, 11202/20, 11205/20, 11207/20, 11213/20, 11224/20

60/20 Pracovní program Komise na rok 2021 (Dokument PDF, 910 KB)
Informační podklad ke sdělení Pracovní program Komise na rok 2021 - Vitální Unie v křehkém světě
Související dokumenty EU: 12115/20

59/20 Nový akční plán pro unii kapitálových trhů (Dokument PDF, 947 KB)
Informační podklad ke sdělení Unie kapitálových trhů pro občany a podniky - nový akční plán
Související dokumenty EU: 11064/20

58/20 Zlepšení přístupu k právní ochraně v oblasti životního prostředí (Dokument PDF, 0 MB)
Informační podklad ke sdělení Zlepšení přístupu k právní ochraně v oblasti životního prostředí v EU a jejích členských státech a k návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (ES) č. 1367/2006 o použití ustanovení Aarhuské úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí na orgány a subjekty Společenství
Související dokumenty EU: 11853/20, 11854/20

57/20 Zvýšení cílů Evropy v oblasti klimatu do roku 2030 (Dokument PDF, 1 MB)
Informační podklad pro 1) sdělení Zvýšení cílů Evropy v oblasti klimatu do roku 2030 - Investice do klimaticky neutrální budoucnosti ve prospěch našich občanů a 2) pozměněný návrh nařízení, kterým se stanoví rámec pro dosažení klimatické neutrality
Související dokumenty EU: 10865/20, 10868/20

56/20 Posouzení integrovaných vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a klimatu (Dokument PDF, 0 MB)
Informační podklad ke sdělení Celounijní posouzení integrovaných vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a klimatu - Prosazování zelené transformace a podpora hospodářského oživení prostřednictvím integrovaného plánování v oblasti energetiky a klimatu
Související dokumenty EU: 10874/20

55/20 Návrh EU na změnu přílohy IV Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států (Dokument PDF, 871 KB)
Informační podklad k návrhu rozhodnutí o předložení návrhů jménem Evropské unie na změnu přílohy IV Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování s ohledem na 15. zasedání konference smluvních stran a o postoji Evropské unie k návrhům jiných smluvních stran na změny přílohy IV a dalších příloh
Související dokumenty EU: 10102/20

54/20 Pokrok při provádění směrnice o snížení národních emisí některých látek znečišťujících ovzduší (Dokument PDF, 1 MB)
Informační podklad ke zprávě o pokroku dosaženém při provádění směrnice (EU) 2016/2284 o snížení národních emisí některých látek znečišťujících ovzduší
Související dokumenty EU: 9175/20

53/20 Roční strategie pro udržitelný růst 2021 (Dokument PDF, 1 MB)
Informační podklad ke sdělení Roční strategie pro udržitelný růst 2021
Související dokumenty EU: 10887/20

52/20 Zpráva o strategickém výhledu z roku 2020 (Dokument PDF, 906 KB)
Informační podklad ke sdělení Zpráva o strategickém výhledu z roku 2020 - Strategický výhled - Zmapování cesty k odolnější Evropě
Související dokumenty EU: 10648/20

51/20 Strategie pro kritické suroviny (Dokument PDF, 0 MB)
Informační podklad ke sdělení Odolnost proti nedostatku kritických surovin: zmapování cesty k lepšímu zabezpečení a udržitelnosti
Související dokumenty EU: 10435/20

50/20 Zpracování údajů poskytovateli interpersonálních komunikačních služeb nezávislých na číslech pro účely boje proti pohlavnímu zneužívání dětí na internetu (Dokument PDF, 898 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení o dočasné odchylce od některých ustanovení směrnice 2002/58/ES, pokud jde o používání technologií poskytovateli interpersonálních komunikačních služeb nezávislých na číslech ke zpracování osobních a jiných údajů pro účely boje proti pohlavnímu zneužívání dětí na internetu
Související dokumenty EU: 10682/20

49/20 Strategie bezpečnostní unie EU (Dokument PDF, 0 MB)
Informační podklad ke sdělení o strategii bezpečnostní unie EU
Související dokumenty EU: 10010/20

48/20 Akční plán EU proti nedovolenému obchodování s palnými zbraněmi na období 2020–2025 (Dokument PDF, 868 KB)
Informační podklad ke sdělení Akční plán EU proti nedovolenému obchodování s palnými zbraněmi na období 2020–2025
Související dokumenty EU: 10035/20

47/20 Strategie EU pro účinnější boj proti pohlavnímu zneužívání dětí (Dokument PDF, 966 KB)
Informační podklad ke sdělení Strategie EU pro účinnější boj proti pohlavnímu zneužívání dětí
Související dokumenty EU: 9977/20

46/20 Zvýšení cílů Evropy v oblasti klimatu do roku 2030 (Dokument PDF, 1 MB)
Informační podklad pro 1) sdělení Zvýšení cílů Evropy v oblasti klimatu do roku 2030 - Investice do klimaticky neutrální budoucnosti ve prospěch našich občanů a 2) pozměněný návrh nařízení, kterým se stanoví rámec pro dosažení klimatické neutrality
Související dokumenty EU: 10865/20, 10868/20

45/20 Akční plán pro celní unii (Dokument PDF, 948 KB)
Informační podklad ke sdělení Posunutí celní unie na další úroveň: akční plán
Související dokumenty EU: 11231/20

44/20 Most k pracovním místům (Dokument PDF, 885 KB)
Informační podklad ke sdělení Podpora zaměstnanosti mladých lidí: most k pracovním místům pro příští generaci a k návrhu doporučení o mostu k pracovním místům - posílení záruk pro mladé lidi
Související dokumenty EU: 9338/20, 9364/20

43/20 Silná sociální Evropa pro spravedlivou transformaci (Dokument PDF, 883 KB)
Informační podklad ke sdělení Silná sociální Evropa pro spravedlivou transformaci
Související dokumenty EU: 5353/20

42/20 Dovednosti pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnost (Dokument PDF, 0 MB)
Informační podklad ke sdělení Evropská agenda dovedností pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnost a k návrhu doporučení o odborném vzdělávání a přípravě pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnost
Související dokumenty EU: 9346/20, 9349/20

41/20 Výroční zpráva za rok 2019 o používání zásad subsidiarity a proporcionality (Dokument PDF, 1 MB)
Informační podklad k výroční zprávě za rok 2019 o používání zásad subsidiarity a proporcionality a o vztazích s vnitrostátními parlamenty
Související dokumenty EU: 9262/20

40/20 Oživení kapitálových trhů po pandemii covid-19 (Dokument PDF, 955 KB)
Informační podklad k - návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (EU) 2017/1129, pokud jde o prospekt EU pro oživení a cílené změny pro finanční zprostředkovatele, - návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (EU) 2017/2402, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci, - návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o úpravy rámce pro sekuritizaci, - návrhu směrnice, kterou se mění směrnice 2014/65/EU, pokud jde o požadavky na informace, řízení produktů a limity pozic
Související dokumenty EU: 9947/20, 9949/20, 9950/20, 9957/20

39/20 Program „EU pro zdraví“ (Dokument PDF, 880 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení, kterým se zavádí program činnosti Unie v oblasti zdraví na období 2021–2027 (program „EU pro zdraví“)
Související dokumenty EU: 8595/20

38/20 Strategie EU pro očkovací látky proti covid-19 (Dokument PDF, 872 KB)
Informační podklad ke sdělení Strategie EU pro očkovací látky proti covid-19
Související dokumenty EU: 9021/20

37/20 Protidrogová agenda a akční plán EU na období 2021-2025 (Dokument PDF, 0 MB)
Informační podklad ke sdělení Protidrogová agenda a akční plán EU na období 2021-2025
Související dokumenty EU: 9945/20

36/20 Bílá kniha o rovných podmínkách pro zahraniční subvence (Dokument PDF, 0 MB)
Informační podklad k bílé knize o vytvoření rovných podmínek v souvislosti se zahraničními subvencemi
Související dokumenty EU: 8980/20

35/20 Strategie EU pro integraci energetického systému (Dokument PDF, 1 MB)
Informační podklad ke sdělení Cesta ke klimaticky neutrálnímu hospodářství: strategie EU pro integraci energetického systému
Související dokumenty EU: 9389/20

34/20 Vodíková strategie (Dokument PDF, 0 MB)
Informační podklad ke sdělení Vodíková strategie pro klimaticky neutrální Evropu.
Související dokumenty EU: 9390/20

33/20 Koordinovaný přístup k omezení volného pohybu v reakci na pandemii covidu-19 (Dokument PDF, 1 MB)
Informační podklad k návrhu doporučení o koordinovaném přístupu k omezení volného pohybu v reakci na pandemii covidu-19
Související dokumenty EU: 10487/20

32/20 Cestovní ruch a doprava v roce 2020 (Dokument PDF, 972 KB)
Informační podklad ke sdělení Cestovní ruch a doprava v roce 2020 a v dalších letech
Související dokumenty EU: 8674/20

31/20 Boj proti dezinformacím o covid-19 (Dokument PDF, 919 KB)
Informační podklad ke společnému sdělení Boj proti dezinformacím o covid-19 - pravda a mýty
Související dokumenty EU: 8514/20

30/20 Změna rozhodnutí o mechanismu civilní ochrany Unie (Dokument PDF, 0 MB)
Informační podklad k návrhu rozhodnutí, kterým se mění rozhodnutí č. 1313/2013/EU o mechanismu civilní ochrany Unie
Související dokumenty EU: 8330/20

29/20 Strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ (Dokument PDF, 962 KB)
Informační podklad ke sdělení Strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ pro spravedlivé, zdravé a ekologické potravinové systémy
Související dokumenty EU: 8280/20

28/20 Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 (Dokument PDF, 974 KB)
Informační podklad ke sdělení Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 – Navrácení přírody do našeho života
Související dokumenty EU: 8219/20

27/20 Akční plán v oblasti předcházení praní peněz a financování terorismu (Dokument PDF, 936 KB)
Informační podklad ke sdělení o akčním plánu pro komplexní politiku Unie v oblasti předcházení praní peněz a financování terorismu
Související dokumenty EU: 7870/20

26/20 Nový akční plán pro oběhové hospodářství (Dokument PDF, 947 KB)
Informační podklad ke sdělení Nový akční plán pro oběhové hospodářství
Související dokumenty EU: 6766/20

25/20 Změna návrhu nařízení o Fondu pro spravedlivou transformaci (Dokument PDF, 897 KB)
Informační podklad k pozměněnému návrhu nařízení, kterým se zřizuje Fond pro spravedlivou transformaci
Související dokumenty EU: 8386/20

24/20 Strategie pro malé a střední podniky (Dokument PDF, 971 KB)
Informační podklad ke sdělení Strategie pro udržitelnou a digitální Evropu zaměřená na malé a střední podniky
Související dokumenty EU: 6783/20

23/20 Doporučení k národnímu programu reforem Česka na rok 2020 (Dokument PDF, 945 KB)
Informační podklad k doporučení pro doporučení Rady k národnímu programu reforem Česka na rok 2020 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Česka z roku 2020
Související dokumenty EU: 8174/20

22/20 Pracovní program Komise na rok 2020 (Dokument PDF, 942 KB)
Informační podklad ke sdělení Pracovní program Komise na rok 2020: Unie, která si klade vyšší cíle, a ke sdělení Upravený pracovní program Komise na rok 2020
Související dokumenty EU: 5652/20, 7065/20

21/20 Zpráva o statistice odpadů (Dokument PDF, 879 KB)
Informační podklad ke zprávě o statistikách podle nařízení (ES) č. 2150/2002 o statistice odpadů a o jejich kvalitě
Související dokumenty EU: 6128/20

20/20 Bankovní balíček v reakci na covid-19 (Dokument PDF, 898 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013 a (EU) 2019/876, pokud jde o úpravy v reakci na pandemii covid-19, a k interpretačnímu sdělení o uplatňování účetního a obezřetnostního rámce za účelem usnadnění poskytování bankovních úvěrů v EU
Související dokumenty EU: 7620/20, 7729/20

19/20 Nová komplexní strategie pro Afriku (Dokument PDF, 905 KB)
Informační podklad ke společnému sdělení Na cestě ke komplexní strategii pro Afriku
Související dokumenty EU: 6703/20

18/20 Politika Východního partnerství po roce 2020 (Dokument PDF, 905 KB)
Informační podklad ke společnému sdělení Politika Východního partnerství po roce 2020: posilování odolnosti - Východní partnerství, které přináší výsledky pro všechny
Související dokumenty EU: 6930/20

17/20 Akční plán EU pro lidská práva a demokracii na období 2020-2024 (Dokument PDF, 937 KB)
Informační podklad k akčnímu plánu EU pro lidská práva a demokracii na období 2020-2024 a ke společnému návrhu doporučení o přijetí rozhodnutí, kterým se určují strategické cíle Unie, jež mají být sledovány prostřednictvím akčního plánu EU pro lidská práva a demokracii na období 2020–2024
Související dokumenty EU: 7029/20, 7030/20

16/20 Nová průmyslová strategie pro Evropu (Dokument PDF, 0 MB)
Informační podklad ke sdělení Nová průmyslová strategie pro Evropu
Související dokumenty EU: 6782/20

15/20 Lepší provádění a prosazování pravidel jednotného trhu (Dokument PDF, 937 KB)
Informační podklad ke sdělení Dlouhodobý akční plán pro lepší provádění a prosazování pravidel jednotného trhu a ke sdělení Identifikace a řešení překážek pro jednotný trh
Související dokumenty EU: 6778/20, 6779/20

14/20 Výkon práv Unie za účelem uplatňování a prosazování pravidel mezinárodního obchodu (Dokument PDF, 954 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (EU) č. 654/2014 o výkonu práv Unie za účelem uplatňování a prosazování pravidel mezinárodního obchodu, a ke zprávě o přezkumu oblasti působnosti nařízení (EU) č. 654/2014
Související dokumenty EU: 15088/19, 15090/19

13/20 Reforma procesu přistoupení (Dokument PDF, 887 KB)
Informační podklad ke sdělení Posílení procesu přistoupení - Přesvědčivá perspektiva EU pro západní Balkán
Související dokumenty EU: 5849/20

12/20 Bílá kniha o umělé inteligenci (Dokument PDF, 882 KB)
Informační podklad k bílé knize o umělé inteligenci
Související dokumenty EU: 6266/20

11/20 Evropská strategie pro data (Dokument PDF, 974 KB)
Informační podklad ke sdělení Evropská strategie pro data
Související dokumenty EU: 6250/20

10/20 Bezpečné zavádění sítí 5G v EU (Dokument PDF, 956 KB)
Informační podklad ke sdělení Bezpečné zavádění sítí 5G v EU - Implementace souboru opatření EU
Související dokumenty EU: 5664/20

9/20 Evropský právní rámec pro klima (Dokument PDF, 876 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení, kterým se stanoví rámec pro dosažení klimatické neutrality a mění nařízení (EU) 2018/1999
Související dokumenty EU: 6547/20

8/20 Investiční plán pro udržitelnou Evropu (Dokument PDF, 964 KB)
Informační podklad ke sdělení Investiční plán pro udržitelnou Evropu - Investiční plán Zelené dohody pro Evropu
Související dokumenty EU: 5269/20

7/20 Zelená dohoda pro Evropu (Dokument PDF, 1 MB)
Informační podklad ke sdělení Zelená dohoda pro Evropu
Související dokumenty EU: 15051/19

6/20 Fond pro spravedlivou transformaci (Dokument PDF, 662 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení, kterým se zřizuje Fond pro spravedlivou transformaci
Související dokumenty EU: 5256/20

5/20 Výroční zpráva za rok 2018 o používání zásad subsidiarity a proporcionality a o vztazích s vnitrostátními parlamenty (Dokument PDF, 697 KB)
Informační podklad k výroční zprávě za rok 2018 o používání zásad subsidiarity a proporcionality a o vztazích s vnitrostátními parlamenty
Související dokumenty EU: 11313/19

4/20 Provádění směrnice o geologickém ukládání CO2 (Dokument PDF, 677 KB)
Informační podklad ke zprávě o provádění směrnice 2009/31/ES o geologickém ukládání oxidu uhličitého
Související dokumenty EU: 13721/19

3/20 Provádění akčního plánu proti dezinformacím (Dokument PDF, 665 KB)
Informační podklad ke zprávě o provádění akčního plánu proti dezinformacím
Související dokumenty EU: 10372/19

2/20 Změny seznamů k Jednotné Úmluvě o omamných látkách týkající se konopí a od něj odvozených látek (Dokument PDF, 652 KB)
Informační podklad k návrhu rozhodnutí o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na 63. zasedání Komise pro narkotika, pokud jde o zařazení látek na seznamy k Jednotné Úmluvě o omamných látkách z roku 1961 ve znění protokolu z roku 1972 a k Úmluvě o psychotropních látkách z roku 1971
Související dokumenty EU: 15091/19

1/20 Zpráva o fungování evropského trhu s uhlíkem (Dokument PDF, 740 KB)
Informační podklad ke zprávě o fungování evropského trhu s uhlíkem
Související dokumenty EU: 13717/19

46/19 Posílení opatření EU na ochranu a obnovu světových lesů (Dokument PDF, 710 KB)
Informační podklad ke sdělení o posílení opatření EU na ochranu a obnovu světových lesů
Související dokumenty EU: 11449/19

45/19 Doporučení k návrhu integrovaného vnitrostátního plánu ČR v oblasti energetiky a klimatu 2021-2030 (Dokument PDF, 712 KB)
Informační podklad k doporučení Komise k návrhu integrovaného vnitrostátního plánu České republiky v oblasti energetiky a klimatu pokrývajícího období 2021–2030
Související dokumenty EU: 10520/19

44/19 Používání všeobecného mechanismu přenesení daňové povinnosti v ČR (Dokument PDF, 611 KB)
Informační podklad k návrhu prováděcího rozhodnutí, kterým se České republice povoluje používat všeobecný mechanismus přenesení daňové povinnosti
Související dokumenty EU: 10603/19

43/19 Posilování právního státu v EU (Dokument PDF, 743 KB)
Informační podklad ke sdělení Další posílení právního státu v rámci Unie: aktuální stav a další možné kroky a sdělení Posilování právního státu v rámci Unie: akční plán
Související dokumenty EU: 8312/19, 11217/19

42/19 Hodnocení 7. akčního programu pro životní prostředí (Dokument PDF, 735 KB)
Informační podklad ke zprávě o hodnocení 7. akčního programu pro životní prostředí
Související dokumenty EU: 9416/19

41/19 Souhrnná zpráva o podpoře cílů udržitelného rozvoje z roku 2019 (Dokument PDF, 670 KB)
Informační podklad ke zprávě Podpora cílů udržitelného rozvoje po celém světě: společná souhrnná zpráva Evropské unie a jejích členských států z roku 2019
Související dokumenty EU: 9199/19

40/19 Zpráva o České republice 2019 (Dokument PDF, 676 KB)
Informační podklad k pracovnímu dokumentu Zpráva o České republice 2019: průvodní dokument ke sdělení Evropský semestr 2019: Posouzení pokroku ve strukturálních reformách a v předcházení a nápravě makroekonomické nerovnováhy a výsledky hloubkových přezkumů strukturálních reforem
Související dokumenty EU: 6704/19

39/19 Doporučení k národnímu programu reforem a konvergenčnímu programu ČR na rok 2019 (Dokument PDF, 654 KB)
Informační podklad k doporučení pro doporučení Rady k národnímu programu reforem České republiky na rok 2019 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu České republiky z roku 2019
Související dokumenty EU: 9927/19

38/19 Etické aspekty umělé inteligence (Dokument PDF, 715 KB)
Informační podklad ke sdělení Budování důvěry v umělou inteligenci zaměřenou na člověka
Související dokumenty EU: 8396/19

37/19 Statut evropského veřejného ochránce práv (Dokument PDF, 706 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení, kterým se stanoví pravidla a obecné podmínky výkonu funkce veřejného ochránce práv (statutu evropského veřejného ochránce práv)
Související dokumenty EU: 7955/19

36/19 Kybernetická bezpečnost sítí 5G (Dokument PDF, 634 KB)
Informační podklad k doporučení Komise ze dne 26. 3. 2019 - Kybernetická bezpečnost sítí 5G
Související dokumenty EU: 8068/19

35/19 Sdělení o politice rozšíření EU pro rok 2019 (Dokument PDF, 653 KB)
Informační podklad ke sdělení Komise Sdělení o politice rozšíření EU pro rok 2019
Související dokumenty EU: 9810/19

34/19 Stanovisko Komise k žádosti Bosny a Hercegoviny o členství v EU (Dokument PDF, 675 KB)
Informační podklad ke sdělení Stanovisko Komise k žádosti Bosny a Hercegoviny o členství v Evropské unii
Související dokumenty EU: 9817/19

33/19 Strategie Komise proti podvodům (Dokument PDF, 639 KB)
Informační podklad ke sdělení Strategie Komise proti podvodům: další opatření na ochranu rozpočtu EU
Související dokumenty EU: 8978/19

32/19 Výjimka pro centrální banku Číny podle nařízení o trzích finančních nástrojů (Dokument PDF, 627 KB)
Informační podklad ke zprávě o výjimce pro centrální banku Čínské lidové republiky podle nařízení o trzích finančních nástrojů
Související dokumenty EU: 7985/19

31/19 Strategická agenda EU na období 2019-2024: příspěvek Komise (Dokument PDF, 742 KB)
Informační podklad k dokumentu Evropa v květnu 2019: příprava na jednotnější, silnější a demokratičtější Unii ve stále nejistějším světě

30/19 Pokrok v provádění evropského programu pro migraci (Dokument PDF, 667 KB)
Informační podklad ke zprávě o pokroku v provádění evropského programu pro migraci
Související dokumenty EU: 7296/19

29/19 Strategie EU-Čína (Dokument PDF, 666 KB)
Informační podklad ke společnému sdělení EU-Čína – Strategický výhled
Související dokumenty EU: 7566/19

28/19 Nová strategie EU-Latinská Amerika a Karibik (Dokument PDF, 640 KB)
Informační podklad ke společnému sdělení Evropská unie, Latinská Amerika a Karibik: spojenými silami ke společné budoucnosti
Související dokumenty EU: 8765/19

27/19 Hlasování kvalifikovanou většinou v sociální oblasti (Dokument PDF, 677 KB)
Informační poklad ke sdělení Efektivnější rozhodování v oblasti sociální politiky: určení oblastí pro přechod k hlasování kvalifikovanou většinou
Související dokumenty EU: 8799/19

26/19 Přezkum provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí 2019 (Dokument PDF, 725 KB)
Informační podklad ke sdělení Přezkum provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí 2019: Evropa, která chrání své občany a zlepšuje kvalitu jejich života
Související dokumenty EU: 8302/19

25/19 Strategický přístup k léčivým přípravkům v životním prostředí (Dokument PDF, 638 KB)
Informační podklad ke sdělení Strategický přístup Evropské unie k léčivým přípravkům v životním prostředí
Související dokumenty EU: 7680/19

24/19 Efektivnější rozhodování v politice EU v oblasti energetiky a klimatu (Dokument PDF, 707 KB)
Informační podklad ke sdělení Efektivnější a demokratičtější rozhodování v politice EU v oblasti energetiky a klimatu
Související dokumenty EU: 8417/19

23/19 Postoj EU ke změnám úmluvy CITES (Dokument PDF, 650 KB)
Informační podklad k návrhu rozhodnutí o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat na 18. zasedání konference smluvních stran Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES)
Související dokumenty EU: 7809/19

22/19 Fungování evropského trhu s uhlíkem (Dokument PDF, 645 KB)
Informační podklad ke zprávě o fungování evropského trhu s uhlíkem
Související dokumenty EU: 15721/18

21/19 Dohoda mezi EU a USA o přeshraničním přístupu k elektronickým důkazům (Dokument PDF, 668 KB)
Informační podklad k doporučení pro rozhodnutí Rady o zmocnění k zahájení jednání za účelem dosažení dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o přeshraničním přístupu k elektronickým důkazům pro justiční spolupráci v trestních věcech
Související dokumenty EU: 6102/19

20/19 Jednotný trh v měnícím se světě (Dokument PDF, 640 KB)
Informační podklad ke sdělení o jednotném trhu v měnícím se světě
Související dokumenty EU: 14633/18

19/19 Směřování k udržitelné Evropě (Dokument PDF, 721 KB)
Informační podklad k diskusnímu dokumentu Směřování k udržitelné Evropě do roku 2030
Související dokumenty EU: 5953/19

18/19 Provádění rámcové směrnice o vodě a směrnice o povodňových rizicích (Dokument PDF, 665 KB)
Informační podklad ke zprávě o provádění rámcové směrnice o vodě (2000/60/ES) a směrnice o povodňových rizicích (2007/60/ES): druhé plány povodí, první plány pro zvládání povodňových rizik
Související dokumenty EU: 6926/19

17/19 Rozhodování kvalifikovanou většinou v daňové politice EU (Dokument PDF, 638 KB)
Informační podklad ke sdělení Kroky k zajištění efektivnějšího a demokratičtějšího rozhodování v daňové politice EU
Související dokumenty EU: 5472/19

16/19 Směřování k udržitelné Evropě (Dokument PDF, 718 KB)
Informační podklad k diskusnímu dokumentu Směřování k udržitelné Evropě do roku 2030
Související dokumenty EU: 5953/19

15/19 Přístup do informačních systémů EU pro účely systému ETIAS (Dokument PDF, 673 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení, kterým se stanoví podmínky pro přístup do jiných informačních systémů EU a kterým se mění nařízení (EU) 2018/1862 a nařízení (EU) yyyy/xxx [nařízení o ECRIS-TCN], a k návrhu nařízení, kterým se stanoví podmínky pro přístup do jiných informačních systémů EU pro účely systému ETIAS a kterým se mění nařízení (EU) 2018/1240, nařízení (ES) č. 767/2008, nařízení (EU) 2017/2226 a nařízení (EU) 2018/1861
Související dokumenty EU: 5071/19, 5072/19

14/19 Akční plán proti dezinformacím (Dokument PDF, 744 KB)
Informační podklad ke společnému sdělení Akční plán proti dezinformacím a ke zprávě o provádění sdělení "Boj proti dezinformacím na internetu: evropský přístup"
Související dokumenty EU: 15431/18, 15475/18

13/19 Postoj Unie k zařazení nových látek na seznamy podle Jednotné Úmluvy o omamných látkách a podle Úmluvy o psychotropních látkách (Dokument PDF, 651 KB)
Informační podklad k návrhu rozhodnutí o postoji Unie k zařazení látek na seznamy podle Jednotné Úmluvy o omamných látkách z roku 1961 a podle Úmluvy o psychotropních látkách z roku 1971
Související dokumenty EU: 5065/19

12/19 Koordinovaný plán v oblasti umělé inteligence (Dokument PDF, 672 KB)
Informační podklad ke sdělení Koordinovaný plán v oblasti umělé inteligence
Související dokumenty EU: 15641/18

11/19 Provádění směrnice o opatřeních usnadňujících výkon práv udělených pracovníkům v souvislosti s jejich volným pohybem (Dokument PDF, 635 KB)
Informační podklad ke zprávě o provádění směrnice 2014/54/EU o opatřeních usnadňujících výkon práv udělených pracovníkům v souvislosti s jejich volným pohybem
Související dokumenty EU: 15600/18

10/19 Příprava na Brexit (Dokument PDF, 706 KB)
Informační podklad ke sdělení Příprava na vystoupení Spojeného království z Evropské unie dne 30. března 2019: provádění alternativního akčního plánu
Související dokumenty EU: 15775/18

9/19 Plnění a financování rozpočtu Unie v roce 2019 v souvislosti s brexitem (Dokument PDF, 652 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení o opatřeních týkajících se plnění a financování souhrnného rozpočtu Unie v roce 2019 v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie
Související dokumenty EU: 5933/19

8/19 Nová pravidla v oblasti DPH pro elektronický obchod (Dokument PDF, 653 KB)
Informační podklad k návrhu směrnice, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o ustanovení týkající se prodeje zboží na dálku a určitých domácích dodání zboží, a k návrhu prováděcího nařízení, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 282/2011, pokud jde o dodání zboží nebo poskytnutí služeb usnadněná elektronickými rozhraními.
Související dokumenty EU: 15471/18, 15472/18

7/19 Provádění nařízení o přepravě odpadů 2013-2015 (Dokument PDF, 643 KB)
Informační podklad ke zprávě o provádění nařízení (ES) č. 1013/2006 o přepravě odpadů za období 2013 až 2015.
Související dokumenty EU: 14697/18

6/19 Provádění evropského programu pro migraci (Dokument PDF, 712 KB)
Informační podklad ke sdělení Řízení migrace ve všech jejích aspektech: pokrok dosažený při plnění evropského programu pro migraci.
Související dokumenty EU: 15237/18

5/19 Balíček opatření v oblasti klimatu (Dokument PDF, 782 KB)
Informační podklad ke sdělení Čistá planeta pro všechny, zprávě EU a Pařížská dohoda o změně klimatu: vyhodnocení pokroku na COP v Katovicích a zprávě o provádění strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu.
Související dokumenty EU: 13696/18, 14328/18, 15011/18

4/19 Brexit: Vízový režim se Spojeným královstvím (Dokument PDF, 608 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení, kterým se v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie mění nařízení Rady (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni.
Související dokumenty EU: 14329/18

3/19 Zvýšení účinnosti rozhodování v oblasti SZBP (Dokument PDF, 904 KB)
Informační podklad ke sdělení Silnější globální hráč: účinnější rozhodování pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku EU
Související dokumenty EU: 12425/18

2/19 Evropský semestr 2019 (Dokument PDF, 674 KB)
Informační podklad ke sdělení o roční analýze růstu na rok 2019 a ke společné zprávě o zaměstnanosti
Související dokumenty EU: 14442/18, 14443/18

1/19 Účast EU jako stálého pozorovatele v Tichomořském společenství (Dokument PDF, 642 KB)
Informační podklad ke sdělení Účast Evropské unie jako stálého pozorovatele v Tichomořském společenství (SPC)
Související dokumenty EU: 11695/18

102/18 Provádění předpisů EU v oblasti odpadů (Dokument PDF, 638 KB)
Informační podklad ke zprávě o provádění právních předpisů EU v oblasti odpadů, včetně zprávy včasného varování pro členské státy, kterým hrozí, že nesplní cíl zvýšit do roku 2020 úroveň přípravy k opětovnému použití / recyklace komunálního odpadu
Související dokumenty EU: 12500/18

101/18 Pracovní program Komise na rok 2019 (Dokument PDF, 710 KB)
Informační podklad k pracovnímu programu Komise na rok 2019
Související dokumenty EU: 13590/18

100/18 Balíček k subsidiaritě (Dokument PDF, 751 KB)
Informační podklad ke: - sdělení Posílení úlohy zásady subsidiarity a proporcionality při tvorbě politik EU; - výroční zprávě za rok 2017 o používání zásad subsidiarity a proporcionality; a - výroční zprávě za rok 2017 o vztazích Evropské komise s vnitrostátními parlamenty

99/18 Rozšíření pravomocí Úřadu evropského veřejného žalobce (Dokument PDF, 668 KB)
Informační podklad ke sdělení Evropa jako ochránce: iniciativa za účelem rozšíření pravomocí Úřadu evropského veřejného žalobce na přeshraniční teroristické trestné činy
Související dokumenty EU: 12190/18

98/18 Agentura Evropské unie pro azyl a Evropská pohraniční a pobřežní stráž (Dokument PDF, 669 KB)
Informační podklad k pozměněnému návrhu nařízení o Agentuře Evropské unie pro azyl a k návrhu nařízení o Evropské pohraniční a pobřežní stráži a o zrušení společné akce Rady č. 98/700/SVV, nařízení (EU) č. 1052/2013 a nařízení (EU) č. 2016/1624
Související dokumenty EU: 12112/18, 12143/18

97/18 Udržitelné biohospodářství pro Evropu (Dokument PDF, 657 KB)
Informační podklad ke sdělení Udržitelné biohospodářství pro Evropu: posílení vazby mezi hospodářstvím, společností a životním prostředím
Související dokumenty EU: 13229/18

96/18 Účinnější finanční architektura pro vnější investice EU (Dokument PDF, 718 KB)
Informační podklad ke sdělení Na cestě k účinnější finanční architektuře pro investice mimo Evropskou unii
Související dokumenty EU: 12142/18

95/18 Revize návratové směrnice (Dokument PDF, 666 KB)
Informační podklad k návrhu směrnice o společných normách a postupech v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí (přepracované znění)
Související dokumenty EU: 12099/18

94/18 Posilování legálních cest do Evropy (Dokument PDF, 659 KB)
Informační podklad ke sdělení Posilování legálních cest do Evropy: nezbytná součást vyvážené a komplexní migrační politiky
Související dokumenty EU: 12193/18

93/18 Posílení dohledu nad finančními institucemi v EU (Dokument PDF, 753 KB)
Informační podklad ke sdělení Komise - Posílení rámce Unie pro obezřetností dohled a dohled v oblasti boje proti praní peněz nad finančními institucemi a k pozměněnému návrhu nařízení, kterým se mění několik legislativních aktů EU v oblasti dohledu nad finančními institucemi
Související dokumenty EU: 12108/18, 12111/18

92/18 Ukončení sezónních změn času (Dokument PDF, 775 KB)
Informační podklad k návrhu směrnice, kterou se ukončují sezónní změny času
Související dokumenty EU: 12118/18

91/18 Prevence šíření teroristického obsahu on-line (Dokument PDF, 694 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení o prevenci šíření teroristického obsahu on-line
Související dokumenty EU: 12129/18

90/18 Zajištění řádného průběhu voleb do EP (Dokument PDF, 700 KB)
Informační podklad k: - sdělení o zabezpečení svobodného a spravedlivého průběhu voleb do Evropského parlamentu; - doporučení o sítích pro volební spolupráci, transparentnosti on-line, ochraně před kybernetickými bezpečnostními incidenty a boji proti dezinformačním kampaním v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu; - návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014, pokud jde o postup ověřování v případě porušení pravidel ochrany osobních údajů v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu
Související dokumenty EU: 12321/18, 12404/18, 12405/18

89/18 Nová aliance mezi Afrikou a Evropou (Dokument PDF, 656 KB)
Informační podklad ke Sdělení o nové alianci mezi Afrikou a Evropou pro udržitelné investice a zaměstnanost
Související dokumenty EU: 12167/18

88/18 Příprava na vystoupení Spojeného království z EU (Dokument PDF, 707 KB)
Informační podklad ke sdělení Příprava na vystoupení Spojeného království z Evropské unie dne 30. března 2019
Související dokumenty EU: 11169/18

87/18 Body k revidované strategii EU proti palným a lehkým zbraním (Dokument PDF, 668 KB)
Informační podklad ke společnému sdělení Body ke strategii EU proti nedovoleným palným zbraním, ručním palným a lehkým zbraním a střelivu pro ně - „Zajištění zbraní, ochrana občanů“
Související dokumenty EU: 11271/18

86/18 Evropský obranný fond (Dokument PDF, 671 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení, kterým se zřizuje Evropský obranný fond
Související dokumenty EU: 10084/18

85/18 Provádění směrnice o podpoře budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací (Dokument PDF, 634 KB)
Informační podklad ke zprávě Komise o provádění směrnice 2014/61/EU o opatřeních ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací
Související dokumenty EU: 10946/18

84/18 Program Digitální Evropa 2021-2027 (Dokument PDF, 644 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení, kterým se zavádí program Digitální Evropa na období 2021–2027
Související dokumenty EU: 10167/18

83/18 Balíček doporučení v oblasti vzdělávání (Dokument PDF, 776 KB)
Informační podklad k: - návrhu doporučení o komplexním přístupu k výuce a studiu jazyků; - návrhu doporučení o vysoce kvalitních systémech předškolního vzdělávání a péče; - návrhu doporučení o podpoře automatického vzájemného uznávání vysokoškolských diplomů a osvědčení o vyšším sekundárním vzdělání a výsledků období studia v zahraničí
Související dokumenty EU: 9229/18, 9246/18, 9292/18

82/18 Společná ustanovení o fondech a nástrojích EU v oblasti politiky soudržnosti (Dokument PDF, 698 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu Plus, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový a migrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro správu hranic a víza
Související dokumenty EU: 9511/18

81/18 Nástroj předvstupní pomoci (Dokument PDF, 791 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení, kterým se zřizuje nástroj předvstupní pomoci (NPP III)
Související dokumenty EU: 10184/18

80/18 Podpora udržitelných investic (Dokument PDF, 692 KB)
Informační podklad k: - návrhu nařízení o zavedení rámce pro usnadnění udržitelných investic; - návrhu nařízení o zveřejňování informací ohledně udržitelných investic a rizik týkajících se udržitelnosti a o změně směrnice (EU) 2016/2341; - návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (EU) 2016/1011 o referenčních hodnotách týkajících se nízkých emisí uhlíku a pozitivního dopadu na emise uhlíku
Související dokumenty EU: 9348/18, 9355/18, 9357/18

79/18 Technická opatření pro fungování konečného systému DPH (Dokument PDF, 650 KB)
Informační podklad k návrhu směrnice, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o zavedení podrobných technických opatření pro fungování konečného systému DPH pro zdanění obchodu mezi členskými státy
Související dokumenty EU: 9462/18

78/18 Evropské maloobchodní odvětví pro 21. století (Dokument PDF, 745 KB)
Informační podklad ke sdělení Evropské maloobchodní odvětví pro 21. století
Související dokumenty EU: 8367/18

77/18 Provádění Evropského programu pro migraci (Dokument PDF, 675 KB)
Informační podklad ke sdělení Zpráva o pokroku při provádění Evropského programu pro migraci
Související dokumenty EU: 9072/18

76/18 Rozpočet EU 2021-2027: Fond pro integrovanou správu hranic, Azylový a migrační fond a Fond pro vnitřní bezpečnost (Dokument PDF, 661 KB)
Informační podklad k: - návrhu nařízení, kterým se jako součást Fondu pro integrovanou správu hranic zřizuje nástroj pro finanční podporu správy hranic a víz; - návrhu nařízení, kterým se zřizuje Azylový a migrační fond; - návrhu nařízení, kterým se zřizuje Fond pro vnitřní bezpečnost
Související dokumenty EU: 10151/18, 10153/18, 10154/18

75/18 Nástroj pro propojení Evropy (Dokument PDF, 664 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení, kterým se zřizuje Nástroj pro propojení Evropy
Související dokumenty EU: 9951/18

74/18 Postoj EU k sestavení seznamů osob, které jsou ochotny zastávat funkci člena panelu podle dohody CETA (Dokument PDF, 649 KB)
Informační podklad k návrhu rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru pro obchod a udržitelný rozvoj CETA zřízeném podle Komplexní hospodářské a obchodní dohody mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé, k sestavení seznamů osob, které jsou ochotny zastávat funkci člena panelu podle kapitoly dvacet tři a kapitoly dvacet čtyři dohody
Související dokumenty EU: 11537/18

73/18 Evropská síť styčných úředníků pro přistěhovalectví (Dokument PDF, 676 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení o vytvoření Evropské sítě styčných úředníků pro přistěhovalectví (přepracované znění)
Související dokumenty EU: 9036/18

72/18 Změna Vízového informačního systému (Dokument PDF, 676 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (ES) č. 767/2008, nařízení (ES) č. 810/2009, nařízení (EU) 2017/2226, nařízení (EU) 2016/399, nařízení XX/2018 [nařízení o interoperabilitě] a rozhodnutí 2004/512/ES a ruší rozhodnutí Rady 2008/633/SVV
Související dokumenty EU: 8853/18

71/18 Pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel (Dokument PDF, 671 KB)
Informační podklad k návrhu směrnice, kterou se mění směrnice 2009/103/ES o pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontrole povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění
Související dokumenty EU: 9365/18

70/18 Spolupráce mezi OLAF a EPPO (Dokument PDF, 710 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF), pokud jde o spolupráci s Úřadem evropského veřejného žalobce a účinnost vyšetřování OLAF
Související dokumenty EU: 9313/18

69/18 Doručování písemností (Dokument PDF, 677 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech
Související dokumenty EU: 9622/18

68/18 Dokazování v občanských nebo obchodních věcech (Dokument PDF, 700 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1206/2001 ze dne 28. května 2001 o spolupráci soudů členských států při dokazování v občanských nebo obchodních věcech
Související dokumenty EU: 9620/18

67/18 Čistý vzduch pro všechny (Dokument PDF, 664 KB)
Informační podklad ke sdělení Evropa, která chrání: čistý vzduch pro všechny
Související dokumenty EU: 9048/18

66/18 Třetí balíček mobility (Dokument PDF, 697 KB)
Informační podklad ke: - sdělení Evropa v pohybu - Udržitelná mobilita pro Evropu: bezpečná, propojená a čistá; - návrhu nařízení o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti a ochrany cestujících ve vozidle a nechráněných účastníků silničního provozu; - návrhu směrnice, kterou se mění směrnice 2008/96/ES o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury; - návrhu nařízení, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro emise CO2 pro nová těžká užitková vozidla; - sdělení Na cestě k automatizované mobilitě: strategie EU pro mobilitu budoucnosti
Související dokumenty EU: 8922/18, 9006/18, 9040/18, 9140/18, 9141/18

65/18 Dodatková ochranná osvědčení pro léčivé přípravky (Dokument PDF, 656 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (ES) č. 469/2009 o dodatkových ochranných osvědčeních pro léčivé přípravky
Související dokumenty EU: 9485/18

64/18 Ochrana oznamovatelů v EU (Dokument PDF, 730 KB)
Informační podklad k návrhu směrnice o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie a ke sdělení o posílení ochrany oznamovatelů na úrovni EU
Související dokumenty EU: 8713/18, 8725/18

63/18 Modernizace společné zemědělské politiky (Dokument PDF, 695 KB)
Informační podklad k: - návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty, (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, (EU) č. 251/2014 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení aromatizovaných vinných výrobků, (EU) č. 228/2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie, a (EU) č. 229/2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch menších ostrovů v Egejském moři; - návrhu nařízení o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky; a - návrhu nařízení, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV)
Související dokumenty EU: 9556/18, 9634/18, 9645/18

62/18 Omezení dopadu plastových výrobků na životní prostředí (Dokument PDF, 748 KB)
Informační podklad k návrhu směrnice o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí
Související dokumenty EU: 9465/18

61/18 Posílení spolupráce v boji proti nemocem, jimž lze předcházet očkováním (Dokument PDF, 651 KB)
Informační podklad ke sdělení a k návrhu doporučení o posílení spolupráce v boji proti nemocem, jimž lze předcházet očkováním
Související dokumenty EU: 8676/18, 8679/18

60/18 Perspektiva rozšíření pro západní Balkán (Dokument PDF, 671 KB)
Informační podklad ke sdělení Přesvědčivá perspektiva rozšíření pro západní Balkán a větší angažovanost Unie v tomto regionu
Související dokumenty EU: 5947/18

59/18 Vlastní zdroje Evropské unie (Dokument PDF, 658 KB)
Informační podklad k: - návrhu rozhodnutí o systému vlastních zdrojů Evropské unie; - návrhu nařízení o metodách a postupu pro poskytování vlastních zdrojů ze společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob, ze systému Evropské unie pro obchodování s emisemi a z plastových obalových odpadů, které nejsou recyklovány; - návrhu nařízení, kterým se stanoví prováděcí opatření pro systém vlastních zdrojů Evropské unie; - návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (EHS, Euratom) č. 1553/89 o konečné jednotné úpravě vybírání vlastních zdrojů vycházejících z daně z přidané hodnoty
Související dokumenty EU: 8357/18, 8358/18, 8359/18, 8360/18

58/18 Ochrana rozpočtu Unie v případě porušení zásady právního státu (Dokument PDF, 653 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení o ochraně rozpočtu Unie v případě všeobecných nedostatků týkajících se právního státu v členských státech
Související dokumenty EU: 8356/18

57/18 Víceletý finanční rámec na období 2021-2027 (Dokument PDF, 722 KB)
Informační podklad ke sdělení Moderní rozpočet pro Unii, která chrání, posiluje a brání: víceletý finanční rámec na období 2021-2027 a k návrhu nařízení o víceletém finančním rámci na období 2021-2027
Související dokumenty EU: 8353/18, 8354/18

56/18 Usnadnění používání finančních informací pro účely boje proti závažné trestné činnosti (Dokument PDF, 661 KB)
Informační podklad k návrhu směrnice o stanovení pravidel usnadňujících používání finančních a dalších informací k prevenci, odhalování, vyšetřování či stíhání určitých trestných činů
Související dokumenty EU: 8411/18

55/18 Balíček k právu obchodních společností (Dokument PDF, 699 KB)
Informační podklad k návrhu směrnice, kterou se mění směrnice (EU) 2017/1132, pokud jde o využívání digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností, a k návrhu směrnice, kterou se mění směrnice (EU) 2017/1132, pokud jde o přeshraniční přeměny, fúze a rozdělení
Související dokumenty EU: 8560/18, 8561/18

54/18 Zajištění přístupu k elektronickým důkazům (Dokument PDF, 669 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení o evropských předávacích a uchovávacích příkazech pro elektronické důkazy v trestních věcech a k návrhu směrnice, kterou se stanoví harmonizovaná pravidla pro jmenování právních zástupců za účelem shromažďování důkazů v trestním řízení
Související dokumenty EU: 8110/18, 8115/18

53/18 Boj proti dezinformacím na internetu (Dokument PDF, 655 KB)
Informační podklad ke sdělení Boj proti dezinformacím na internetu: evropský přístup
Související dokumenty EU: 8578/18

52/18 Zvýšení bezpečnosti průkazů totožnosti (Dokument PDF, 646 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení o zvýšení bezpečnosti průkazů totožnosti občanů Unie a povolení k pobytu vydaných občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům vykonávajícím své právo na volný pohyb
Související dokumenty EU: 8175/18

51/18 Zlepšení dostupnosti dat v EU (Dokument PDF, 655 KB)
Informační podklad ke sdělení Směrem ke společnému evropskému datovému prostoru a k návrhu směrnice o opakovaném použití informací veřejného sektoru
Související dokumenty EU: 8492/18, 8531/18

50/18 Umělá inteligence pro Evropu (Dokument PDF, 660 KB)
Informační podklad ke sdělení Umělá inteligence pro Evropu
Související dokumenty EU: 8507/18

49/18 Doporučení k národnímu programu reforem a konvergenčnímu programu ČR na rok 2018 (Dokument PDF, 641 KB)
Informační podklad k doporučení pro doporučení Rady k národnímu programu reforem České republiky na rok 2018 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu České republiky z roku 2018
Související dokumenty EU: 9194/18

48/18 Sdělení o politice rozšíření EU pro rok 2018 (Dokument PDF, 658 KB)
Informační podklad ke Sdělení o politice rozšíření EU pro rok 2018.
Související dokumenty EU: 8076/18

47/18 Regulace internetových zprostředkovatelských služeb (Dokument PDF, 645 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení o podpoře spravedlnosti a transparentnosti pro podnikové uživatele internetových zprostředkovatelských služeb
Související dokumenty EU: 8413/18

46/18 Druhá výroční zpráva o nástroji pro uprchlíky v Turecku (Dokument PDF, 683 KB)
Informační podklad ke sdělení - Druhá výroční zpráva o nástroji pro uprchlíky v Turecku
Související dokumenty EU: 7181/18

45/18 Nová politika pro spotřebitele (Dokument PDF, 747 KB)
Informační podklad ke: - sdělení Nová politika pro spotřebitele; - k návrhu směrnice o změně směrnice 93/13/EHS, směrnice 98/6/ES, směrnice 2005/29/ES a směrnice 2011/83/EU, pokud jde o lepší vymáhání a modernizaci právních předpisů EU na ochranu spotřebitele; a - k návrhu směrnice o zástupných žalobách na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů
Související dokumenty EU: 7875/18, 7876/18, 7877/18

44/18 Nekalé obchodní praktiky mezi podniky v potravinovém řetězci (Dokument PDF, 737 KB)
Informační podklad k návrhu směrnice o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v potravinovém řetězci
Související dokumenty EU: 7809/18

43/18 Zdanění digitální ekonomiky (Dokument PDF, 664 KB)
Informační podklad k: - sdělení Čas zavést moderní, spravedlivou a účinnou normu v oblasti zdanění digitální ekonomiky; - návrhu směrnice, kterou se stanoví pravidla týkající se zdanění právnických osob v případě významné digitální přítomnosti; - návrhu směrnice o společném systému daně z digitálních služeb jako daně z příjmu z poskytování určitých digitálních služeb; a - doporučení Komise týkající se zdanění právnických osob v případě významné digitální přítomnosti
Související dokumenty EU: 7418/18, 7419/18, 7420/18, 7421/18

42/18 Poplatky za přeshraniční platby v Unii (Dokument PDF, 656 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení o změně nařízení (ES) č. 924/2009, pokud jde o některé poplatky za přeshraniční platby v Unii a poplatky za konverzi měny
Související dokumenty EU: 7844/18

41/18 Snižování úvěrů v selhání v Evropě (Dokument PDF, 687 KB)
Informační podklad k návrhu směrnice o obsluhovatelích úvěrů, kupcích úvěrů a vymáhání kolaterálu, k návrhu nařízení o změně nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o minimální krytí ztrát z nevýkonných expozic, a ke sdělení Druhá zpráva o pokroku při snižování úvěrů v selhání v Evropě
Související dokumenty EU: 7403/18, 7407/18, 7410/18

40/18 Uvádění prekurzorů výbušnin na trh (Dokument PDF, 715 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání
Související dokumenty EU: 8342/18

39/18 Akční plán o vojenské mobilitě (Dokument PDF, 639 KB)
Informační podklad ke společnému sdělení Akční plán o vojenské mobilitě
Související dokumenty EU: 7633/18

38/18 Rámec EU pro postoupení pohledávek (Dokument PDF, 660 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení o právu rozhodném pro účinky postoupení pohledávek na třetí strany a ke sdělení o právu rozhodném pro majetkové účinky transakcí s cennými papíry
Související dokumenty EU: 7222/18, 7358/18

37/18 Dokončení unie kapitálových trhů (Dokument PDF, 675 KB)
Informační podklad ke sdělení Dokončení unie kapitálových trhů do roku 2019
Související dokumenty EU: 7219/18

36/18 Akční plány EU pro oblast financí (Dokument PDF, 686 KB)
Informační podklad ke sdělení Akční plán: financování udržitelného růstu a ke sdělení Akční plán pro finanční technologie
Související dokumenty EU: 7216/18, 7217/18

35/18 Balíček v oblasti sociální spravedlnosti (Dokument PDF, 668 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení, kterým se zřizuje Evropský orgán pro pracovní záležitosti, ke sdělení o monitorování provádění evropského pilíře sociálních práv a k návrhu doporučení o přístupu pracovníků a osob samostatně výdělečně činných k sociální ochraně
Související dokumenty EU: 7203/18, 7411/18, 7416/18

34/18 Aktualizace společné vízové politiky (Dokument PDF, 710 KB)
Informační podklad ke sdělení o přizpůsobení společné vízové politiky novým výzvám a k návrhu na změnu nařízení o kodexu Společenství o vízech
Související dokumenty EU: 7172/18, 7173/18

33/18 Rámec EU pro kryté dluhopisy (Dokument PDF, 691 KB)
Informační podklad k návrhu směrnice o vydávání krytých dluhopisů a veřejném dohledu nad nimi a k návrhu na změnu nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o expozice v krytých dluhopisech
Související dokumenty EU: 7064/18, 7066/18

32/18 Skupinové financování pro podniky (Dokument PDF, 668 KB)
Informační podklad k návrhu na změnu směrnice 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů a k návrhu nařízení o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky
Související dokumenty EU: 7048/18, 7049/18

31/18 Přeshraniční distribuce fondů kolektivního investování (Dokument PDF, 708 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení o usnadnění přeshraniční distribuce fondů kolektivního investování a k návrhu na změnu směrnic 2009/65/ES a 2011/61/EU, pokud jde o přeshraniční distribuci fondů kolektivního investování
Související dokumenty EU: 6987/18, 6988/18

30/18 Zpráva o České republice 2018 (Dokument PDF, 672 KB)
Informační podklad k pracovnímu dokumentu Zpráva o České republice 2018, který doprovází sdělení Komise Evropský semestr 2018
Související dokumenty EU: 6356/18

29/18 Hodnocení zdravotnických technologií (Dokument PDF, 698 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení o hodnocení zdravotnických technologií
Související dokumenty EU: 5844/18

28/18 Hodnocení programu Erasmus+ v polovině období (Dokument PDF, 651 KB)
Informační podklad ke zprávě o hodnocení programu Erasmus+ na období 2014-2020 v polovině období
Související dokumenty EU: 5820/18

27/18 Evropská strategie pro plasty (Dokument PDF, 647 KB)
Informační podklad ke sdělení Evropská strategie pro plasty v oběhovém hospodářství
Související dokumenty EU: 5477/18

26/18 Klíčové kompetence pro celoživotní učení (Dokument PDF, 677 KB)
Informační podklad k návrhu doporučení o klíčových kompetencích pro celoživotní učení
Související dokumenty EU: 5464/18

25/18 Podpora společných hodnot, inkluzivního vzdělávání a evropského rozměru ve výuce (Dokument PDF, 665 KB)
Informační podklad k návrhu doporučení o podpoře společných hodnot, inkluzivního vzdělávání a evropského rozměru ve výuce
Související dokumenty EU: 5462/18

24/18 Akční plán digitálního vzdělávání (Dokument PDF, 664 KB)
Informační podklad ke sdělení o akčním plánu digitálního vzdělávání
Související dokumenty EU: 5459/18

23/18 Balíček k volnému pohybu zboží (Dokument PDF, 731 KB)
Informační podklad ke: - sdělení o balíčku týkajícím se zboží, - návrhu nařízení o pravidlech a postupech pro dosažení souladu s harmonizačními právními předpisy EU týkajícími se výrobků a vymáhání těchto předpisů, - návrhu nařízení o vzájemném uznávání zboží zákonně uváděného na trh v jiném členském státě
Související dokumenty EU: 15950/17, 15965/17, 16016/17

22/18 Zlepšení uplatňování a prosazování práv duševního vlastnictví (Dokument PDF, 741 KB)
Informační podklad ke sdělení o vyváženém systému vymáhání práv duševního vlastnictví, sdělení o stanovení přístupu EU k patentům, jejichž využití je nezbytné k dodržení technických norem, a sdělení o pokynech k některým aspektům směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES o dodržování práv duševního vlastnictví
Související dokumenty EU: 15313/17, 15314/17, 15315/17

21/18 Rámec pro interoperabilitu informačních systémů EU (Dokument PDF, 704 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení o rámci pro interoperabilitu informačních systémů EU (v oblasti hranic a víz) a k návrhu nařízení o rámci pro interoperabilitu informačních systémů EU (v oblasti policejní a soudní spolupráce, azylu a migrace)
Související dokumenty EU: 15119/17, 15729/17

20/18 Boj proti nezákonnému obsahu online (Dokument PDF, 680 KB)
Informační podklad ke sdělení o boji proti nezákonnému obsahu online
Související dokumenty EU: 12879/17

19/18 Jakost pitné vody (Dokument PDF, 662 KB)
Informační podklad k návrhu směrnice o jakosti vody určené k lidské spotřebě
Související dokumenty EU: 5846/18

18/18 Třináctá zpráva o pokroku na cestě k účinné a skutečné bezpečnostní unii (Dokument PDF, 657 KB)
Informační podklad ke sdělení Třináctá zpráva o pokroku na cestě k účinné a skutečné bezpečnostní unii
Související dokumenty EU: 5661/18

17/18 Sazby DPH (Dokument PDF, 649 KB)
Informační podklad k návrhu směrnice, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o sazby daně z přidané hodnoty
Související dokumenty EU: 5335/18

16/18 Zvláštní režim DPH pro malé podniky (Dokument PDF, 653 KB)
Informační podklad k návrhu směrnice, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o zvláštní režim pro malé podniky
Související dokumenty EU: 5334/18

15/18 Nebezpečí porušení zásady právního státu v Polsku (Dokument PDF, 794 KB)
Informační podklad k návrhu rozhodnutí o zjištění zřejmého nebezpečí vážného porušení zásady právního státu Polskou republikou
Související dokumenty EU: 16007/17

14/18 Druhý balíček mobility (Dokument PDF, 723 KB)
Informační podklad ke: - sdělení o dosažení nízkoemisní mobility, - návrhu nařízení o výkonnostních emisních normách pro nové osobní automobily a nová lehká užitková vozidla (přepracované znění), - návrhu směrnice, kterou se mění směrnice 92/106/EHS o zavedení společných pravidel pro určité druhy kombinované přepravy zboží mezi členskými státy, - návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (ES) č. 1073/2009 o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy, - návrhu směrnice, kterou se mění směrnice 2009/33/EU o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel a - sdělení o širším využívání alternativních paliv – Akční plán pro zavádění infrastruktury pro alternativní paliva
Související dokumenty EU: 14183/17, 14184/17, 14213/17, 14215/17, 14217/17, 14333/17

13/18 Transparentní a předvídatelné pracovní podmínky v Evropské unii (Dokument PDF, 653 KB)
Informační podklad k návrhu směrnice o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii
Související dokumenty EU: 16018/17

12/18 Zlepšení vojenské mobility v EU (Dokument PDF, 682 KB)
Informační podklad ke společnému sdělení Jak zlepšit vojenskou mobilitu v Evropské unii
Související dokumenty EU: 14237/17

11/18 Evropský program pro migraci a budoucí podoba migrační politiky EU (Dokument PDF, 726 KB)
Informační podklad ke sdělení o naplňování evropského programu pro migraci, zprávě o pokroku evropského programu pro migraci a sdělení Příspěvek Komise k diskuzi vedoucích představitelů EU na téma dalšího postupu, pokud jde o vnitřní a vnější rozměr migrace
Související dokumenty EU: 12702/17, 14473/17, 15574/17

10/18 Dokončení hospodářské a měnové unie (Dokument PDF, 748 KB)
Informační podklad ke: - sdělení o dalších krocích k dokončení hospodářské a měnové unie, - sdělení o nových rozpočtových nástrojích pro stabilní eurozónu v rámci EU, - sdělení o evropském ministrovi hospodářství a financí, - návrhu směrnice o pravidlech pro posílení rozpočtové odpovědnosti a střednědobé rozpočtové orientace v členských státech, - návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (EU) 2017/825 za účelem navýšení finančního krytí programu na podporu strukturálních reforem a přizpůsobení jeho obecného cíle, - návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních o evropských strukturálních a investičních fondech a - návrhu nařízení o zřízení Evropského měnového fondu
Související dokumenty EU: 15566/17, 15653/17, 15654/17, 15655/17, 15660/17, 15663/17, 15664/17

9/18 Volný pohyb neosobních údajů v EU (Dokument PDF, 686 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení o rámci pro volný pohyb neosobních údajů v Evropské unii.
Související dokumenty EU: 12244/17

8/18 Budoucnost společné zemědělské politiky (Dokument PDF, 692 KB)
Informační podklad ke sdělení Budoucnost potravinářství a zemědělství.
Související dokumenty EU: 14977/17

7/18 Kybernetická bezpečnost pro EU (Dokument PDF, 683 KB)
Informační podklad ke společnému sdělení Odolnost, odrazování a obrana: budování silné kybernetické bezpečnosti pro EU a k návrhu nařízení o agentuře ENISA, Evropské agentuře pro kybernetickou bezpečnost, a zrušení nařízení (EU) č. 526/2013 a o certifikaci kybernetické bezpečnosti informačních a komunikačních technologií.
Související dokumenty EU: 12183/17, 12211/17

6/18 Minimální základní sazba DPH (Dokument PDF, 634 KB)
Informační podklad k návrhu směrnice, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o povinnost dodržovat minimální základní sazbu.
Související dokumenty EU: 15904/17

5/18 Mechanismus civilní ochrany v EU (Dokument PDF, 671 KB)
Informační podklad k návrhu rozhodnutí, kterým se mění rozhodnutí č. 1313/2013/EU o mechanismu civilní ochrany Unie, a ke sdělení o lepším zvládání katastrof v EU: rescEU - Solidarita a odpovědnost
Související dokumenty EU: 14883/17, 14884/17

4/18 Schengen: dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic (Dokument PDF, 719 KB)
Informační podklad ke sdělení o ochraně a posílení Schengenu a k návrhu nařízení o změně nařízení (EU) 2016/399, pokud jde o pravidla pro dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic.
Související dokumenty EU: 12723/17, 12878/17

3/18 Budoucí podoba obchodní politiky EU a zahraniční investice (Dokument PDF, 711 KB)
Informační podklad ke: - sdělení Vyrovnaná a progresivní obchodní politika k využití potenciálu globalizace - doporučení pro rozhodnutí Rady o zmocnění k zahájení jednání o úmluvě o zřízení mnohostranného soudu pro urovnávání sporů z investic, - doporučení pro rozhodnutí Rady o zmocnění k zahájení jednání o dohodě o volném obchodu s Novým Zélandem, - doporučení pro rozhodnutí Rady o zmocnění k zahájení jednání o dohodě o volném obchodu s Austrálií, - návrhu nařízení, kterým se stanoví rámec pro prověřování přímých zahraničních investic do Evropské unie, a - sdělení Vstřícnost vůči přímým zahraničním investicím a současná ochrana základních zájmů
Související dokumenty EU: 12131/17, 12135/17, 12137/17, 12165/17, 12168/17, 12217/17

2/18 Evropský semestr 2018 (Dokument PDF, 663 KB)
Informační podklad ke sdělení o roční analýze růstu na rok 2018 a ke společné zprávě o zaměstnanosti.
Související dokumenty EU: 14812/17, 14826/17

1/18 Společná pravidla pro vnitřní trh se zemním plynem (Dokument PDF, 707 KB)
Informační podklad k návrhu směrnice, kterou se mění směrnice 2009/73/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem.
Související dokumenty EU: 14204/17

47/17 Prohloubení hospodářské a měnové unie (Dokument PDF, 698 KB)
Informační podklad k diskusnímu dokumentu o prohloubení hospodářské a měnové unie
Související dokumenty EU: 9940/17

46/17 Evropský obranný fond a budoucnost evropské obrany (Dokument PDF, 676 KB)
Informační podklad ke sdělení Komise o vzniku Evropského obranného fondu a k diskusnímu dokumentu o budoucnosti evropské obrany
Související dokumenty EU: 10164/17, 10165/17

45/17 Program rozvoje evropského obranného průmyslu (Dokument PDF, 639 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení, kterým se zřizuje Program rozvoje evropského obranného průmyslu s cílem podpořit konkurenceschopnost a inovační kapacitu obranného průmyslu EU
Související dokumenty EU: 10589/17

44/17 Silniční balíček I (Dokument PDF, 730 KB)
Informační podklad ke: - sdělení Komise - Evropa v pohybu - Agenda pro sociálně spravedlivý přechod na čistou, konkurenceschopnou a propojenou mobilitu pro všechny; - návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (ES) č. 1071/2009 a nařízení (ES) č. 1072/2009 za účelem jejich přizpůsobení vývoji v odvětví; - návrhu směrnice, kterou se mění směrnice 2006/1/ES o užívání vozidel najatých bez řidiče pro silniční přepravu zboží; a - návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o sledování a vykazování emisí CO2 a spotřeby paliva u nových těžkých vozidel
Související dokumenty EU: 9668/17, 9669/17, 9939/17, 9967/17

43/17 Silniční balíček II (Dokument PDF, 699 KB)
Informační podklad k: - návrhu směrnice, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly; - návrhu směrnice, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly, pokud jde o jistá ustanovení o zdanění vozidel; a - návrhu směrnice o interoperabilitě elektronických systémů pro výběr mýtného a usnadnění přeshraniční výměny informací týkajících se nezaplacení silničních poplatků v Unii (přepracované znění)
Související dokumenty EU: 9672/17, 9673/17, 10175/17

42/17 Silniční balíček – pracovněprávní a sociální aspekty (Dokument PDF, 844 KB)
Informační podklad k: - návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (ES) č. 561/2006, pokud jde o minimální požadavky na maximální denní a týdenní dobu řízení, minimální přestávky v řízení a týdenní doby odpočinku, a nařízení (EU) 165/2014, pokud jde o určování polohy pomocí tachografů; a - návrhu směrnice, kterou se mění směrnice 2006/22/ES, pokud jde o požadavky na prosazování, a stanovují konkrétní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy, pokud jde o směrnici 96/71/ES a směrnici 2014/67/EU
Související dokumenty EU: 9670/17, 9671/17

41/17 Ochrana migrujících dětí (Dokument PDF, 634 KB)
Informační podklad ke sdělení Komise Ochrana migrujících dětí
Související dokumenty EU: 8297/17

40/17 Evropský pilíř sociálních práv (Dokument PDF, 660 KB)
Informační podklad k: - sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Vytvoření evropského pilíře sociálních práv; a - návrhu Interinstitucionálního vyhlášení evropského pilíře sociálních práv
Související dokumenty EU: 8637/17, 8693/17

39/17 Zlepšení vymáhání a uplatňování práva EU v oblasti vnitřního trhu (Dokument PDF, 716 KB)
Informační podklad k: - návrhu nařízení, kterým se stanoví podmínky a postup, jímž může Komise požadovat, aby jí podniky a sdružení podniků poskytly informace týkající se vnitřního trhu a souvisejících oblastí; - návrhu nařízení, kterým se zřizuje jednotná digitální brána pro poskytování informací, postupů, asistenčních služeb a služeb pro řešení problémů
Související dokumenty EU: 8765/17, 8838/17

38/17 Doporučení pro doporučení Rady k národnímu programu reforem České republiky na rok 2017 (Dokument PDF, 634 KB)
Informační podklad k doporučení pro doporučení Rady k národnímu programu reforem České republiky na rok 2017 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu České republiky z roku 2017
Související dokumenty EU: 9234/17

37/17 Sociální rozměr Evropy (Dokument PDF, 631 KB)
Informační podklad k diskusnímu dokumentu o sociálním rozměru Evropy
Související dokumenty EU: 8717/17

36/17 Zlepšení rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob (Dokument PDF, 660 KB)
Informační podklad k návrhu směrnice o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o zrušení směrnice Rady 2010/18/EU a ke sdělení Komise – Iniciativa na podporu rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem pracujících rodičů a pečujících osob
Související dokumenty EU: 8631/17, 8633/17

35/17 Využití potenciálu globalizace (Dokument PDF, 698 KB)
Informační podklad k diskusnímu dokumentu o využití potenciálu globalizace
Související dokumenty EU: 9075/17

34/17 Změna způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Dokument PDF, 672 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (EU) č. 182/2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí
Související dokumenty EU: 7804/17

33/17 Posílení postavení orgánů pro hospodářskou soutěž v členských státech (Dokument PDF, 691 KB)
Informační podklad k návrhu směrnice o posílení postavení orgánů pro hospodářskou soutěž v členských státech tak, aby mohly účinněji prosazovat pravidla, a o zajištění řádného fungování vnitřního trhu
Související dokumenty EU: 7621/17

32/17 Migrace na trase přes centrální Středomoří (Dokument PDF, 662 KB)
Informační podklad ke společnému sdělení Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě - Migrace na trase přes centrální Středomoří: řízení toků, záchrana životů
Související dokumenty EU: 5684/17

31/17 Doporučení ke zvýšení efektivity navracení (Dokument PDF, 652 KB)
Informační podklad k doporučení Komise ze dne 7. 3. 2017 ke zvýšení efektivity navracení při provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES
Související dokumenty EU: 6949/17

30/17 Druhá zpráva o zajištění plné operativnosti Evropské pohraniční a pobřežní stráže (Dokument PDF, 662 KB)
Informační podklad ke druhé zprávě Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě o zajištění plné operativnosti Evropské pohraniční a pobřežní stráže
Související dokumenty EU: 6945/17

29/17 Pátá zpráva o pokroku dosaženém při provádění prohlášení EU a Turecka (Dokument PDF, 635 KB)
Informační podklad ke zprávě Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě - Pátá zpráva o pokroku dosaženém při provádění prohlášení EU a Turecka
Související dokumenty EU: 6925/17

28/17 Základní prvky strategie EU pro Sýrii (Dokument PDF, 635 KB)
Informační podklad ke společnému sdělení Evropskému parlamentu a Radě – Základní prvky strategie EU pro Sýrii
Související dokumenty EU: 7377/17

27/17 Právo EU: lepší výsledky díky lepšímu uplatňování (Dokument PDF, 643 KB)
Informační podklad ke sdělení Komise – Právo EU: lepší výsledky díky lepšímu uplatňování
Související dokumenty EU: 5743/17

26/17 Bílá kniha o budoucnosti Evropy (Dokument PDF, 694 KB)
Informační podklad k bílé knize o budoucnosti Evropy - Úvahy a scénáře pro EU27 v roce 2025
Související dokumenty EU: 6952/17

25/17 Zpráva o České republice 2017 (Dokument PDF, 656 KB)
Informační podklad k pracovnímu dokumentu útvarů Komise - Zpráva o České republice 2017 - Průvodní dokument ke Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropské centrální bance a Euroskupině - Evropský semestr 2017: posouzení pokroku ve strukturálních reformách a v předcházení a nápravě makroekonomické nerovnováhy a výsledky hloubkových přezkumů strukturálních reforem podle nařízení (EU) č. 1176/2011
Související dokumenty EU: 6540/17

24/17 Energetické využití odpadů (Dokument PDF, 723 KB)
Informační podklad ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Úloha výroby energie z odpadů v oběhovém hospodářství
Související dokumenty EU: 5801/17

23/17 Přezkum provádění právních předpisů EU v oblasti životního prostředí (Dokument PDF, 679 KB)
Informační podklad ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Přezkum provádění právních předpisů EU v oblasti životního prostředí: společné výzvy a jak sjednotit úsilí za účelem dosažení lepších výsledků
Související dokumenty EU: 5967/17

22/17 Zimní energetický balíček – 2. část (Dokument PDF, 725 KB)
Informační podklad k: - návrhu nařízení o vnitřním trhu s elektřinou (přepracované znění); - návrhu nařízení, kterým se zřizuje Agentura EU pro spolupráci energetických regulačních orgánů (přepracované znění); - návrhu směrnice o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou (přepracované znění); - návrhu nařízení o rizikové připravenosti v odvětví elektřiny a o zrušení směrnice 2005/89/ES
Související dokumenty EU: 15135/16, 15149/16, 15150/16, 15151/16

21/17 Zimní energetický balíček – 1. část (Dokument PDF, 747 KB)
Informační podklad ke: - sdělení Komise – Čistá energie pro všechny Evropany; - návrhu nařízení o správě energetické unie, kterým se mění směrnice 94/22/ES, směrnice 98/70/ES, směrnice 2009/31/ES, nařízení (ES) č. 663/2009, nařízení (ES) č. 715/2009, směrnice 2009/73/ES, směrnice Rady 2009/119/ES, směrnice 2010/31/EU, směrnice 2012/27/EU, směrnice 2013/30/EU a směrnice Rady (EU) 2015/652 a ruší nařízení (EU) č. 525/2013; - návrhu směrnice, kterou se mění směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti; - návrhu směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (přepracované znění)
Související dokumenty EU: 15090/16, 15091/16, 15120/16, 15172/16

20/17 Přizpůsobení platných předpisů EU nové úpravě pravomoci Komise přijímat akty v přenesené pravomoci podle Lisabonské smlouvy (Dokument PDF, 763 KB)
Informační podklad k: - návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se řada právních aktů stanovujících použití regulativního postupu s kontrolou přizpůsobuje článkům 290 a 291 Smlouvy o fungování Evropské unie a - návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se řada právních aktů v oblasti justice stanovujících použití regulativního postupu s kontrolou přizpůsobuje článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie
Související dokumenty EU: 5623/17, 5705/17

19/17 Ochrana osobních údajů (Dokument PDF, 736 KB)
Informační podklad k: - návrhu nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů, kterým se ruší nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES; - návrhu nařízení o respektování soukromého života a ochraně osobních údajů v elektronických komunikacích, kterým se ruší směrnice 2002/58/ES (nařízení o soukromí a elektronických komunikacích); - sdělení Komise - Výměna a ochrana osobních údajů v globalizovaném světě
Související dokumenty EU: 5034/17, 5191/17, 5358/17

18/17 Zjednodušení podmínek pro poskytování služeb v rámci EU (Dokument PDF, 711 KB)
Informační podklad k: - návrhu směrnice o prosazování směrnice 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu, kterou se stanoví postup oznamování pro povolovací režimy a požadavky týkající se služeb a kterou se mění směrnice 2006/123/ES a nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu; - návrhu směrnice o testu přiměřenosti před přijetím nové právní úpravy povolání; - návrhu směrnice o právním a operačním rámci pro evropský elektronický průkaz služeb, který se zavádí nařízením ... [nařízení o ESC]; - návrhu nařízení, kterým se zavádí evropský elektronický průkaz služeb a související správní prostředky; - sdělení Komise o doporučeních k reformám v oblasti regulace odborných služeb
Související dokumenty EU: 5278/17, 5281/17, 5283/17, 5284/17, 5301/17

17/17 Dokončení reformy právního rámce pro finanční služby (Dokument PDF, 775 KB)
Informační podklad k: - návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o pákový poměr, ukazatel čistého stabilního financování, kapitálové požadavky a požadavky na způsobilé závazky, úvěrové riziko protistrany, tržní riziko, expozice vůči ústředním protistranám, expozice vůči subjektům kolektivního investování, velkou angažovanost, požadavky na podávání zpráv a zveřejňování informací a o změnu nařízení (EU) č. 648/2012; - návrhu směrnice, kterou se mění směrnice 2013/36/EU, pokud jde o subjekty vyjmuté z působnosti směrnice, finanční holdingové společnosti, smíšené finanční holdingové společnosti, odměňování, opatření a pravomoci v oblasti dohledu a opatření na zachování kapitálu; - návrhu směrnice, kterou se mění směrnice 2014/59/EU o ozdravných postupech a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků a směrnice 98/26/ES, směrnice 2002/47/ES, směrnice 2012/30/EU, směrnice 2011/35/EU, směrnice 2005/56/ES, směrnice 2004/25/ES a směrnice 2007/36/ES; - návrhu směrnice, kterou se mění směrnice 2014/59/EU Evropského parlamentu a Rady, pokud jde o pořadí nezajištěných dluhových nástrojů v insolvenční hierarchii; - návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (EU) č. 806/2014, pokud jde o schopnost absorbovat ztráty a schopnost rekapitalizace úvěrových institucí a investičních podniků
Související dokumenty EU: 14775/16, 14776/16, 14777/16, 14778/16, 14779/16

16/17 Rámec pro obnovu a řešení problémů ústředních protistran (Dokument PDF, 723 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení o rámci pro obnovu a řešení problémů ústředních protistran a o změně nařízení (EU) č. 1095/2010, (EU) č. 648/2012 a (EU) 2015/2365
Související dokumenty EU: 14835/16

15/17 Koordinace systémů sociálního zabezpečení (Dokument PDF, 638 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a nařízení (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004
Související dokumenty EU: 15642/16

14/17 Dočasné používání všeobecného mechanismu přenesení daňové povinnosti (Dokument PDF, 673 KB)
Informační podklad k návrhu směrnice, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o dočasné používání všeobecného mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k dodání zboží a poskytnutí služeb nad určitou prahovou hodnotu
Související dokumenty EU: 15817/16

13/17 Akční plán pro posílení evropské reakce proti podvodům s cestovními doklady (Dokument PDF, 672 KB)
Informační podklad ke sdělení Komise – Akční plán pro posílení evropské reakce proti podvodům s cestovními doklady
Související dokumenty EU: 15502/16

12/17 Boj proti praní peněz (Dokument PDF, 731 KB)
Informační podklad k: - návrhu směrnice o boji proti praní peněz prostředky trestního práva; - návrhu nařízení o vzájemném uznávání příkazů k zajištění a konfiskaci majetku; - návrhu nařízení o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do Unie nebo ji opouštějící a o zrušení nařízení (ES) č. 1889/2005
Související dokumenty EU: 15782/16, 15816/16, 15819/16

11/17 Zlepšení a rozšíření používání Schengenského informačního systému (SIS) (Dokument PDF, 666 KB)
Informační podklad k: - návrhu nařízení o používání Schengenského informačního systému pro navracení nelegálně pobývajících státních příslušníků třetích zemí; - návrhu nařízení o vytvoření, fungování a používání Schengenského informačního systému (SIS) v oblasti hraničních kontrol, kterým se mění nařízení (EU) č. 515/2014 a ruší nařízení (ES) č. 1987/2006; - návrhu nařízení o vytvoření, fungování a používání Schengenského informačního systému (SIS) v oblasti policejní spolupráce a soudní spolupráce v trestních věcech, kterým se mění nařízení (EU) č. 515/2014 a ruší nařízení (ES) č. 1986/2006, rozhodnutí Rady 2007/533/SVV a rozhodnutí Komise 2010/261/EU
Související dokumenty EU: 15182/16, 15183/16, 15184/16

10/17 Zimní energetický balíček – 2. část (Dokument PDF, 710 KB)
Informační podklad k: - návrhu nařízení o vnitřním trhu s elektřinou (přepracované znění); - návrhu nařízení, kterým se zřizuje Agentura EU pro spolupráci energetických regulačních orgánů (přepracované znění); - návrhu směrnice o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou (přepracované znění); - návrhu nařízení o rizikové připravenosti v odvětví elektřiny a o zrušení směrnice 2005/89/ES
Související dokumenty EU: 15135/16, 15149/16, 15150/16, 15151/16

9/17 Zimní energetický balíček – 1. část (Dokument PDF, 745 KB)
Informační podklad ke: - sdělení Komise – Čistá energie pro všechny Evropany; - návrhu nařízení o správě energetické unie, kterým se mění směrnice 94/22/ES, směrnice 98/70/ES, směrnice 2009/31/ES, nařízení (ES) č. 663/2009, nařízení (ES) č. 715/2009, směrnice 2009/73/ES, směrnice Rady 2009/119/ES, směrnice 2010/31/EU, směrnice 2012/27/EU, směrnice 2013/30/EU a směrnice Rady (EU) 2015/652 a ruší nařízení (EU) č. 525/2013; - návrhu směrnice, kterou se mění směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti; - návrhu směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (přepracované znění)
Související dokumenty EU: 15090/16, 15091/16, 15120/16, 15172/16

8/17 Reforma předpisového rámce EU v oblasti elektronických komunikací (Dokument PDF, 864 KB)
Informační podklad k: - návrhu směrnice o evropském kodexu pro elektronické komunikace (přepracované znění); - návrhu nařízení, kterým se zakládá Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací; - návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (EU) č. 1316/2013 a (EU) č. 283/2014, pokud jde o internetové připojení v místních společenstvích; - sdělení o akčním plánu 5G pro Evropu; - sdělení o připojení pro konkurenceschopný jednotný digitální trh - na cestě k evropské gigabitové společnosti
Související dokumenty EU: 12252/16, 12257/16, 12259/16, 12279/16, 12364/16

7/17 Evropský obranný akční plán (Dokument PDF, 661 KB)
Informační podklad ke sdělení Komise – Evropský obranný akční plán
Související dokumenty EU: 15160/16

6/17 Vzorová dohoda o postavení jednotek Evropské pohraniční a pobřežní stráže (Dokument PDF, 647 KB)
Informační podklad ke sdělení Komise – Vzorová dohoda o postavení jednotek podle čl. 54 odst. 5 nařízení (EU) 2016/1624 o Evropské pohraniční a pobřežní stráži
Související dokumenty EU: 15075/16

5/17 Rámce pro preventivní restrukturalizaci, druhá šance a opatření ke zvýšení účinnosti postupů restrukturalizace, insolvence a oddlužení (Dokument PDF, 690 KB)
Informační podklad k návrhu směrnice o rámcích pro preventivní restrukturalizaci, druhé šanci a opatřeních ke zvýšení účinnosti postupů restrukturalizace, insolvence a oddlužení o změně směrnice 2012/30/EU
Související dokumenty EU: 14875/16

4/17 Modernizace DPH pro přeshraniční elektronický obchod (Dokument PDF, 685 KB)
Informační podklad k: - návrhu směrnice, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a směrnice 2009/132/ES, pokud jde o určité povinnosti v oblasti daně z přidané hodnoty při poskytování služeb a prodeji zboží na dálku; - návrhu prováděcího nařízení, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 282/2011, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty; - návrhu nařízení, kterým se mění nařízení Rady (EU) č. 904/2010 o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty; - návrhu směrnice, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o sazby daně z přidané hodnoty uplatňované na knihy, noviny a časopisy
Související dokumenty EU: 14820/16, 14821/16, 14822/16, 14823/16

3/17 Druhá zpráva o pokroku na cestě k účinné a skutečné bezpečnostní unii (Dokument PDF, 662 KB)
Informační podklad ke sdělení Komise – Druhá zpráva o pokroku na cestě k účinné a skutečné bezpečnostní unii
Související dokumenty EU: 14617/16

2/17 Roční analýza růstu na rok 2017 (Dokument PDF, 649 KB)
Informační podklad ke: - sdělení Komise - Roční analýza růstu na rok 2017; - návrhu společné zprávy o zaměstnanosti
Související dokumenty EU: 14357/16, 14364/16

1/17 Evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS) (Dokument PDF, 670 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení, kterým se zavádí Evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS) a mění nařízení (EU) č. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/794 a (EU) 2016/1624
Související dokumenty EU: 14082/16

28/16 Posilování bezpečnosti ve světě mobility (Dokument PDF, 662 KB)
Informační podklad ke sdělení Komise – Posilování bezpečnosti ve světě mobility: Zdokonalování výměny informací v boji proti terorismu a pevnější vnější hranice
Související dokumenty EU: 12307/16

27/16 Posílení evropského systému kybernetické odolnosti (Dokument PDF, 684 KB)
Informační podklad ke sdělení o posílení evropského systému kybernetické odolnosti a podpoře konkurenceschopného a inovativního odvětví kybernetické bezpečnosti
Související dokumenty EU: 11013/16

26/16 Využívání kmitočtového pásma 470–790 MHz v Unii (Dokument PDF, 642 KB)
Informační podklad k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o využívání kmitočtového pásma 470–790 MHz v Unii
Související dokumenty EU: 5814/16

25/16 Sedmá zpráva o relokaci a přesídlování (Dokument PDF, 670 KB)
Informační podklad ke sdělení Komise – Sedmá zpráva o relokaci a přesídlování
Související dokumenty EU: 14369/16

24/16 Mimořádná podpora pro producenty mléka (Dokument PDF, 640 KB)
Informační podklad k nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se stanoví mimořádná podpora na přizpůsobení pro producenty mléka a zemědělce v dalších odvětvích živočišné výroby, a k nařízení Komise v přenesené pravomoci o poskytování podpory na snížení produkce mléka
Související dokumenty EU: 12046/16, 12048/16

23/16 Evropský fond pro udržitelný rozvoj (EFSD) (Dokument PDF, 649 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení o Evropském fondu pro udržitelný rozvoj (EFSD) a o zřízení záruky EFSD a záručního fondu EFSD
Související dokumenty EU: 12290/16

22/16 Systém daně z příjmů právnických osob v EU (Dokument PDF, 727 KB)
Informační podklad k: - sdělení o vytvoření spravedlivého, konkurenceschopného a stabilního systému daně z příjmů právnických osob v EU; - návrhu směrnice o společném základu daně z příjmů právnických osob (CCTB); - návrhu směrnice o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB); - návrhu směrnice o mechanismech řešení sporů v oblasti dvojího zdanění v EU; - návrhu směrnice, kterou se mění směrnice (EU) 2016/1164, pokud jde o hybridní nesoulady s účastí třetích zemí
Související dokumenty EU: 13729/16, 13730/16, 13731/16, 13732/16, 13733/16

21/16 Pracovní program Komise na rok 2017 (Dokument PDF, 710 KB)
Informační podklad ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Pracovní program Komise na rok 2017: Vytváření Evropy, která ochraňuje, posiluje a brání
Související dokumenty EU: 13668/16

20/16 Reforma předpisového rámce EU v oblasti autorského práva (Dokument PDF, 729 KB)
Informační podklad k: - návrhu směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu; - návrhu nařízení, kterým se stanoví pravidla pro výkon autorského práva a souvisejících práv použitelná na určité online přenosy vysílacích organizací a další přenosy televizních a radiových programů; - návrhu nařízení o přeshraniční výměně mezi Evropskou unií a třetími zeměmi kopií v dostupných formátech některých děl a jiných předmětů chráněných autorským právem a souvisejícími právy ve prospěch osob, které jsou slepé, zrakově postižené nebo postižené jiným způsobem, který jim znemožňuje číst písmo; - návrhu směrnice o některých povolených užitích děl a jiných předmětů chráněných autorským právem a souvisejícími právy ve prospěch osob, které jsou slepé, zrakově postižené nebo postižené jiným způsobem, který jim znemožňuje číst písmo, a o změně směrnice 2001/29/ES o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti; - sdělení o podpoře spravedlivé, efektivní a konkurenceschopné ekonomiky orientované na autorské právo na jednotném digitálním trhu.
Související dokumenty EU: 12253/16, 12254/16, 12258/16, 12264/16, 12270/16

19/16 Revize víceletého finančního rámce 2014-2020 (Dokument PDF, 689 KB)
Informační podklad ke sdělení o přezkumu/revizi víceletého finančního rámce na období 2014-2020 v polovině období: rozpočet EU zaměřený na výsledky a k návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014-2020
Související dokumenty EU: 12183/16, 12184/16

18/16 Výroční zprávy za rok 2015 o subsidiaritě a proporcionalitě a o vztazích Evropské komise s vnitrostátními parlamenty (Dokument PDF, 683 KB)
Související dokumenty EU: 11889/16, 11890/16

17/16 Sdělení k návrhu změny směrnice o vysílání pracovníků s ohledem na zásadu subsidiarity (Dokument PDF, 651 KB)
Informační podklad ke sdělení o návrhu směrnice, kterou se mění směrnice o vysílání pracovníků, s ohledem na zásadu subsidiarity
Související dokumenty EU: 11529/16

16/16 Příslušnost a uznávání a výkon rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti (Dokument PDF, 708 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o mezinárodních únosech dětí (přepracované znění)
Související dokumenty EU: 10767/16

15/16 Předcházení využívání finančního systému k praní peněz a financování terorismu (Dokument PDF, 640 KB)
Informační podklad k návrhu směrnice, kterou se mění směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu a směrnice 2009/101/ES
Související dokumenty EU: 10678/16

14/16 Opatření rámcové strategie pro energetickou unii (Dokument PDF, 714 KB)
Informační podklad - Návrh nařízení o závazném každoročním snižování emisí skleníkových plynů členskými státy v období 2021-2030 - Návrh nařízení o zahrnutí emisí skleníkových plynů a jejich pohlcování v důsledku využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví do rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 - Sdělení o evropské strategii pro nízkoemisní mobilitu - Sdělení o urychlení přechodu EU na nízkouhlíkovou ekonomiku
Související dokumenty EU: 11333/16, 11483/16, 11494/16, 11522/16

13/16 Reforma společného azylového systému EU II (Dokument PDF, 675 KB)
Informační podklad - Návrh nařízení, kterým se zřizuje rámec Unie pro znovuusídlování a mění nařízení (EU) č. 516/2014 - Návrh nařízení o normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli požívat mezinárodní ochrany, o jednotném statusu pro uprchlíky nebo osoby, které mají nárok na doplňkovou ochranu, a o obsahu poskytnuté ochrany a o změně směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty - Návrh nařízení o zavedení společného postupu pro mezinárodní ochranu v Unii a o zrušení směrnice 2013/32/EU - Návrh směrnice stanovující normy pro přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu (přepracované znění)
Související dokumenty EU: 11313/16, 11316/16, 11317/16, 11318/16

12/16 Uvolnění prostředků k řešení migrační krize (Dokument PDF, 599 KB)
Informační podklad k návrhu rozhodnutí o uvolnění prostředků z nástroje pružnosti za účelem financování okamžitých rozpočtových opatření k řešení probíhající migrační, uprchlické a bezpečnostní krize
Související dokumenty EU: 10764/16

11/16 Akční plán pro integraci státních příslušníků třetích zemí (Dokument PDF, 625 KB)
Informační podklad ke sdělení - Akční plán pro integraci státních příslušníků třetích zemí
Související dokumenty EU: 10022/16

10/16 Nový rámec pro partnerství se třetími zeměmi v Evropském programu o migraci (Dokument PDF, 672 KB)
Informační podklad ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě a Evropské investiční bance o zřízení nového rámce pro partnerství se třetími zeměmi v Evropském programu o migraci
Související dokumenty EU: 10014/16

9/16 Vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí (Dokument PDF, 640 KB)
Informační podklad k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o podmínkách pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysoce odborné dovednosti
Související dokumenty EU: 10012/16

8/16 Legislativní balíček ke stimulaci přeshraničního elektronického obchodu (Dokument PDF, 714 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení o řešení zeměpisného blokování a jiných forem diskriminace na vnitřním trhu kvůli státní příslušnosti, místu bydliště či místu usazení zákazníků; návrhu nařízení o službách přeshraničního dodávání balíků; a sdělení Komplexní přístup ke stimulaci přeshraničního elektronického obchodu pro evropské občany a podniky
Související dokumenty EU: 9610/16, 9611/16, 9706/16

7/16 Návrh nařízení o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (Dokument PDF, 675 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele
Související dokumenty EU: 9565/16

6/16 Třetí zpráva o pokroku Turecka při plnění požadavků plánu na uvolnění vízového režimu (Dokument PDF, 614 KB)
Informační podklad ke Zprávě Komise Evropskému parlamentu a Radě - Třetí zpráva o pokroku Turecka při plnění požadavků plánu na uvolnění vízového režimu
Související dokumenty EU: 8728/16

5/16 Reforma společného azylového systému EU (Dokument PDF, 744 KB)
Informační podklad k dokumentům: - Návrh nařízení, kterým se stanoví kritéria a mechanismy určující členský stát odpovědný za posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané v některém členském státě příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti - Návrh nařízení o Agentuře Evropské unie pro azyl a o zrušení nařízení (EU) č. 439/2010 - Návrh nařízení o zřízení systému "Eurodac" pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování nařízení č. 604/2013 pro identifikaci ilegálního pobytu státního příslušníka třetí země nebo osoby bez státní příslušnosti, a pro podávání žádostí orgánů pro vymáhání práva členských států a Europolu o porovnání údajů s údaji systému Eurodac pro účely vymáhání práva
Související dokumenty EU: 8715/16, 8742/16, 8765/16

4/16 Vízová povinnost příslušníků třetích zemí při překračování vnějších hranic EU (Dokument PDF, 655 KB)
Informační podklad k návrhům nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterými se mění nařízení (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni
Související dokumenty EU: 8670/16, 8671/16, 8727/16

3/16 Dočasná ochrana vnitřních hranic (Dokument PDF, 690 KB)
Informační podklad k návrhu prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se stanoví doporučení pro dočasnou ochranu vnitřních hranic v mimořádných situacích ohrožujících celkové fungování schengenského prostoru
Související dokumenty EU: 8294/16

2/16 Naplňování Evropského programu pro bezpečnost (Dokument PDF, 698 KB)
Informační podklad ke sdělení Komise Naplňování Evropského programu pro bezpečnost v zájmu boje proti terorismu a položení základů účinné a skutečné bezpečnostní unie
Související dokumenty EU: 8128/16

1/16 Systém vstupu/výstupu (EES) (Dokument PDF, 697 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení, kterým se zřizuje systém vstupu/výstupu (EES) pro registraci údajů o vstupu a výstupu a údajů o odepření vstupu, pokud jde o státní příslušníky třetích zemí překračující vnější hranice členských států Evropské unie, kterým se stanoví podmínky přístupu do systému EES pro účely vymáhání práva a kterým se mění nařízení (ES) č. 767/2008 a nařízení (EU) č. 1077/2011, a k návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (EU) 2016/399, pokud jde o používání systému vstupu/výstupu (EES)
Související dokumenty EU: 7675/16, 7676/16

0/0 Regulace internetových zprostředkovatelských služeb
ISP (příhlásit)