Dokument EU 8353/18

Sdělení Komise - Moderní rozpočet pro Unii, která chrání, posiluje a brání: víceletý finanční rámec na období 2021-2027
/kód dokumentu 8353/18, COM(2018) 321 final/

Dokument projednáván Poslaneckou sněmovnou jako součást sněmovního tisk 227-E.ISP (příhlásit)