Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 18. do 24. 9. 2023


Probíhající schůze: 20. schůze (od 3. 5. 2022), 77. schůze (od 22. 9. 2023)

Pondělí 18. září 2023

Institut pro politiku a společnost pod záštitou místopředsedy Poslanecké sněmovny Karla Havlíčka pořádá třetí díl konference o evropské energetice s názvem:

Energetika na prahu energetické revoluce

Od 9.30 hodin v Sále státních aktů č. 108, Sněmovní 4

Ve dnech 16. - 22. 9. se uskuteční cesta společné delegace Výboru pro obranu a Výboru pro bezpečnost vedené místopředsedou PSP Janem Skopečkem do Korejské republiky (dále se účastní Lubomír Metnar, Pavel Žáček, Pavel Růžička, Šimon Heller, Karel Krejza a Petr Sadovský)

Ve dnech 17. - 22. 9 2023 se uskuteční cesta delegace Výboru pro životní prostředí do Arménie (Jana Krutáková, Jiří Kobza, Karel Smetana, Karla Maříková)

Ve dnech 18. - 20. 9. se poslankyně Michaela Šebelová zúčastní zasedání Výboru pro sociální záležitosti, zdraví a udržitelný rozvoj PS RE v Paříži.


Poslanec Jaroslav Bžoch se ve dnech 18. - 19. 9. 2023 zúčastní pravidelné pracovní schůzky předsedů výborů pro evropské záležitosti členských států EU a zástupců EP v Madridu

Poslankyně Jarmila Levko se ve dnech 18.- 21. 9. 2023 zúčastní společného zasedání výboru pro vědu a technologie a podvýboru pro demokratické vládnutí PS NATO v Německu


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

VSR - Podvýbor pro regiony v transformaci
č. 5 (18. a 19. září 2023, mimo objekty PS)

 

Úterý 19. září 2023

Ve dnech 19. - 22. 9. se uskuteční cesta delegace Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu do SRN (David Šimek, Jan Berki, Jana Berkovcová, Matěj Ondřej Havel, Renáta Zajíčková)

Seminář Flexicurity – Inovace pracovního trhu – Dánská inspirace

se pod záštitou poslankyně Michaely Opltové uskuteční do 09.30 do 12.00 hodin v místnosti K49, Sněmovní 1.

https: //byznysprospolecnost.cz/pozvanka-na-kulaty-stul-flexicurity-inovace-pracovniho-trhu-danska-inspirace/

Přímý přenos se uskuteční na streamu 5 (www.psp.cz)

KULATÝ STŮLna téma: Budoucnost systému zajištění sociálních služeb v ČR a jejich financování

se pod záštitou místopředsedkyně rozpočtového výboru Aleny Schillerové a poslance Aleše Juchelky uskuteční od 10.00 do 15.30 hodin v zasedací místnosti č. J205, Sněmovní 1

Seminář "Výzvy transformace energetiky a aktuální stav přípravy energetických strategií "
se koná 19. září od 9.00 hodin místnosti č. 48/Konírna, Malostranské nám. 7/19

Kulatý stůl k tématu „Změny ve vyhlášce 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb,
s dopadem na dětské skupiny“,

pořádá místopředsedkyně Výboru pro sociální politiku Pavla Pivoňka Vaňková

od 10.00 hodin v zasedací místnosti Dagmar Burešové A106, Sněmovní 4

Odborný seminář na téma: Psychopatologie mládeže v současné době a její příčiny

se pod záštitou poslance Vladimíra Zlínského uskuteční od 10 do 14 hodin v místnosti č. 22, Sněmovní 4

Konference na téma

Kryptoměny a kybernetická bezpečnost, hrozby s důrazem na RANSOMWARE

se pod záštitou poslance Roberta Králíčka uskuteční od 13. 00 hodin v zasedací místnosti č. A 23, Sněmovní 4,

Setkání delegace poslanců dolní komory Parlamentu Indonéské republiky se členy Hospodářského výboru ( Ivan Adamec, Zuzana Ožanová)

Od 11.00 hodin, v zasedací místnosti HV č. K-306, Sněmovní 1

Pracovní oběd delegace poslanců dolní komory Parlamentu Indonéské republiky se členy meziparlamentní skupiny ČR - Indonéská republika ( Viktor Vojtko, předseda skupiny, senátorka Miluše Horská, Petr Fifka, Tomáš Kohoutek)

Od 12.00 hodin, Zrcadlový salonek, Sněmovni 4


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Seminář Změny ve vyhlášce 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb, s dopadem na dětské skupiny (19. září 2023, od 10:00)
Petiční výbor
č. 25 (19. září 2023, od 14:00)
Zemědělský výbor
č. 26 (19. září 2023, od 13:00)
HV - Podvýbor pro ICT, telekomunikace a digitální ekonomiku
č. 9 (19. září 2023, od 14:00)
VOV - Podvýbor pro média a svobodu slova
č. 6 (19. září 2023, od 11:30)
ÚPV - Podvýbor pro problematiku exekucí a insolvencí
č. 4 (19. září 2023, od 13:00)
VSR - Podvýbor pro regiony v transformaci
č. 5 (18. a 19. září 2023, mimo objekty PS)
Stálá komise pro hybridní hrozby
č. 10 - neveřejná (19. září 2023, od 8:30)
Stálá komise pro kontrolu činnosti Finančního analytického úřadu
č. 10 (19. září 2023, od 8:30)

 

Středa 20. září 2023

Slavnostní otevření Parlamentária

Jedná se o nový edukační prostor v historických prostorech Šternberského paláce, který je určen hlavně školním skupinám. S pomocí multimediálních prezentací se návštěvníci seznámí s historií, posláním a činností parlamentu.

Slavnostní otevření proběhne za účasti předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéty Pekarové Adamové a vedoucího Kanceláře Poslanecké sněmovny Martina Plíška

ve středu 20. září 2023 od 10.00 hodin (budova Poslanecké sněmovny, Malostranské nám. – Šternberský palác).

Slib nového člena Kolegia Nejvyššího kontrolního úřadu

Od 9.00 hodin v salonku 104, Sněmovní 4

Poslanec Jaroslav Bžoch se ve dnech 20. - 21. 9. 2023 zúčastní 13. zasedání Skupiny pro společnou parlamentní kontrolu Europolu (JPSG) v Bruselu

Konference „Očkování v 21. století aneb Elektronizace zdravotnictví se bát nemusíte!“
se koná 20. září 2023 od 9.00 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1

Panelová diskuse: Istanbulská úmluva jako pomoc obětem násilí

se bude pod záštitou poslance Michala Zuny konat od 15.00 do 17.00 hodin v jednacím sále J205, Sněmovní 1

Přijetí delegace Výboru pro soudní záležitosti Národního shromáždění Vietnamu členy Skupiny přátel ČR-Vietnam

od 12.00 hodin v zasedací místnosti č. 56, Sněmovní 4

Pracovní oběd delegace Výboru pro soudní záležitosti Národního shromáždění Vietnamu se členy Ústavně-právního výboru PSP ČR

od13.00 hodin, Zrcadlový salonek, Sněmovní 4


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Hospodářský výbor
č. 34 (20. září 2023, od 8:00)
Rozpočtový výbor
č. 34 (20. září 2023, od 9:00)
Ústavně-právní výbor
č. 27 - ZMĚNA PROGRAMU (20. září 2023, od 10:00)
Výbor pro evropské záležitosti
č. 31 (20. září 2023, od 9:00)
Výbor pro sociální politiku
č. 37 (20. září 2023, od 9:00)
Výbor pro zdravotnictví
č. 28 (20. září 2023, od 14:00)
Seminář Očkování v 21. století aneb Elektronizace zdravotnictví se bát nemusíte! (20. září 2023, od 9:00)
RV - Podvýbor pro bankovnictví, pojišťovnictví a finanční trhy
č. 3 - neveřejná (20. září 2023, od 13:00)
RV - Podvýbor pro daně, cla a loterie
č. 4 (20. září 2023, od 8:00)
Stálá komise pro Ústavu České republiky
č. 6 (20. září 2023, od 15:00)

 

Čtvrtek 21. září 2023

Konference na téma: Jak nejlépe nastavit meziobecní spolupráci v České republice
se pod záštitou 1. místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Věry Kovářové uskuteční od 10.00 hodin v jednacím sále č. 205, Sněmovní 1

Kulatý stůl „Budoucnost OSPODů, garance státu a personální zajištění aneb reakce na připravovanou novelu zákona“
se pod záštitou poslankyň Pavly Golasowské a Romany Bělohlávkové koná 21. září 2023 od 9.30 hodin místnosti č. F119, Malostr. nám 7/19

Kulatý sůl: Dopady sexualizovaného a domácího násilí na jednotlivce a společnost
pořádá poslankyně Barbora Urbanová od 14.00 hodin v Sále státních aktů č. 108, Sněmovní 4


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Hospodářský výbor
č. 33 (21. září 2023, od 9:30)
Kontrolní výbor
č. 25 (21. září 2023, od 9:00)
č. 25 (21. září 2023, od 9:00)
Volební výbor
č. 18 (21. září 2023, od 9:00)
Výbor pro sociální politiku
Seminář Lékařské posudky ve zdravotnictví a sociálním zabezpečení (21. září 2023, od 11:00)
Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
č. 22 (21. září 2023, od 13:00)
Zahraniční výbor
č. 23 (21. září 2023, od cca 11.30 hodin /UZAVŘENÉ JEDNÁNÍ)

 

Pátek 22. září 2023

77. schůze Poslanecké sněmovny

bude zahájena v 9.00 hodin

Návrh pořadu:

Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 488/ - třetí čtení

Ve dnech 24. - 25. 9. 2023 se poslanci Michal Kučera a David Pražák zúčastní Meziparlamentní konference na téma "Příspěvek národních parlamentů ke zlepšení Společné zemědělské politiky" v Záhřebu

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)