Interpelace


Poslanci se mohou obracet s dotazy na členy vlády buď písemně nebo prostřednictvím ústních interpelací. Na interpelace jsou vyhrazeny čtvrtky, pokud jsou jednacími dny - odpovědi na písemné interpelace se projednávají od 9 do 11 hodin, odpovědi na ústní interpelace na předsedu a členy vlády od 14:30 do 18 hodin.

Písemné interpelace

Neprojednané písemné interpelace:

ČísloNázev
364/0Písemná interpelace poslance Martina Kolovratníka na ministryni obrany Janu Černochovou ve věci ukvapených závěrů raketového zásahu na území Polské republiky
418/0Písemná interpelace poslance Ivana Adamce na ministra spravedlnosti Pavla Blažka ve věci činnosti některých orgánů činných v trestním řízení
419/0Písemná interpelace poslance Ivana Adamce na ministra spravedlnosti Pavla Blažka ve věci pokusu o zásah do mého ústavou garantovaného práva podávat interpelace na členy vlády
448/0Písemná interpelace poslance Pavla Růžičky na ministryni obrany Janu Černochovou ve věci nákupu pásových bojových vozidel pěchoty
452/0Písemná interpelace poslankyně Zuzany Ožanové na ministra kultury Martina Baxu ve věci zákona č. 20/1987 Sb., České národní rady o státní památkové péči
469/0Písemná interpelace poslankyně Jaroslavy Pokorné Jermanové na ministra kultury Martina Baxu ve věci plánovaných investic v oblasti kultury
478/0Písemná interpelace poslance Aleše Juchelky na ministra školství, mládeže a tělovýchovy Mikuláše Beka ve věci ohrožení vzdělávání dětí v ústavní péči v důsledku navrhovaných legislativních změn
479/0Písemná interpelace poslance Karla Havlíčka na předsedu vlády Petra Fialu ve věci nákupu pásových bojových vozidel pěchoty
496/0Písemná interpelace poslance Kamala Farhana na místopředsedu vlády a ministra zdravotnictví Vlastimila Válka ve věci reformy péče o duševní zdraví
501/0Písemná interpelace poslance Martina Kolovratníka na předsedu vlády Petra Fialu ve věci Snaha o úspory, nebo odplata? Prapodivné okolnosti okolo rušení Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře
503/0Písemná interpelace poslankyně Aleny Schillerové na předsedu vlády Petra Fialu ve věci institutu paušální daně
525/0Písemná interpelace poslance Martina Kolovratníka na ministra dopravy Martina Kupku ve věci Snaha o úspory na nesprávném místě? Prapodivné okolnosti okolo rušení certifikace leteckých pozemních zařízení a činnosti oprávněných subjektů v České republice
526/0Písemná interpelace poslankyně Bereniky Peštové na ministra životního prostředí Petra Hladíka ve věci automatických třídících linek na odpad
527/0Písemná interpelace poslankyně Jaroslavy Pokorné Jermanové na ministra kultury Martina Baxu ve věci přípravy legislativy upravující „Status umělce“
529/0Písemná interpelace poslance Marka Nováka na ministra zdravotnictví Vlastimila Válka ve věci zákazu kratomu
533/0Písemná interpelace poslance Ivana Adamce na ministra zemědělství Zdeňka Nekulu ve věci směny pozemků GRANITA Lomy s.r.o.
541/0Písemná interpelace poslance Lubomíra Brože na místopředsedu vlády pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše ve věci změny zákona o zadávání veřejných zakázek

Ústní interpelace

Ústní interpelace se losují ve čtvrtek v 11.30 hodin, jestliže je jednacím dnem Poslanecké sněmovny.

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)