Kontakt na Tiskové středisko Poslanecké sněmovny

Kontakt pro novinářky a novináře:

- tel.: 257 174 202-3 (od pondělí do pátku, 8-16.30 hodin, v době jednání PS po celou dobu)
- e-mail: press@psp.cz, fax: 257 533 903
- ředitel tiskového odboru: Mgr. Roman Žamboch,  tel: 257 174 201
- sekretariát tiskového odboru, akreditace: Ing. Amira Sladká, tel: 257 174 201, 204
- tiskové středisko:  PhDr. Martina Lustigová, PhD., tel: 257 174 209, PhDr. Stanislav Vejvar, tel: 257 174 216
- novinářská galerie: PhDr. Jiří Hybš, tel: 257 174 202, Anna Štěpková, tel: 257 174 203
- sociální sítě: Mgr. Radomíra Harantová, tel: 257 174 217

Audiovizuální oddělení:
- ozvučení sálů: Jan Voda, tel: 257 174 221, E-mail: voda@psp.cz
Alexander Molčík, David Záruba, (S4)-  tel. 257 174 223, 225
Miroslav Mazanec (Konírna, Dvorana) - tel. 257 174 228
Viktor Wiatzka, Jan Jirásek (S1) - tel. 257 174 227, 229
- kinosál: Petr Procházka, tel: 257 174 224, E-mail: ProchazkaP@psp.cz
               Karel Matuška, tel: 257 173 551, E-mail: MatuskaK@psp.cz
- technická pomoc v novinářském atriu: Karel Matuška, tel: 257 174 224
  E-mail: MatuskaK@psp.cz
- videozáznamy z plenárních schůzí: Karel Matuška, Petr Procházka, tel: 257 17 4224, 3551 

Poslanecká sněmovna:

- tiskový tajemník předsedkyně Poslanecké sněmovny - Martin Churavý, tel: 605 533 962,
   E-mail: churavym@psp.cz
- tiskoví tajemníci poslaneckých klubů: viz kontakty klubů

Interview se členy Poslanecké sněmovny mohou být pořízeny především v atriu Poslanecké sněmovny.

Občany, kteří nemají novinářskou akreditaci, prosíme, aby se se svými žádostmi o informace a podkladové materiály obraceli na Oddělení pro styk s veřejností nebo na infocentrum.ISP (příhlásit)