Kancelář Poslanecké sněmovny

Kancelář Poslanecké sněmovny plní úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti Poslanecké sněmovny, jejích orgánů, funkcionářů, poslanců a poslaneckých klubů.

V čele Kanceláře Poslanecké sněmovny stojí vedoucí Kanceláře, Mgr. Jan Morávek, který odpovídá předsedovi Poslanecké sněmovny za její činnost.

Kancelář se dělí na:
ISP (příhlásit)