Kancelář Poslanecké sněmovny

Kancelář Poslanecké sněmovny plní úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti Poslanecké sněmovny, jejích orgánů, funkcionářů, poslanců a poslaneckých klubů.

V čele Kanceláře Poslanecké sněmovny stojí vedoucí Kanceláře, Mgr. Martin Plíšek, který odpovídá předsedkyni Poslanecké sněmovny za její činnost.

Kancelář se dělí na:

 • Kancelář předsedy Sněmovny
 • Sekretariáty místopředsedů Sněmovny
 • Kabinet vedoucího Kanceláře Poslanecké sněmovny
 • Bezpečnostní útvar Kanceláře
 • Sekretariáty výborů Sněmovny
 • Sekretariáty komisí Sněmovny
 • Odbor legislativní
 • Odbor organizační
 • Odbor informatiky
 • Odbor tiskový
 • Odbor mezinárodních vztahů
 • Odbor hospodářské správy
 • Odbor Parlamentní knihovna a Archiv Poslanecké sněmovny
 • Parlamentní institut
 • Samostatné oddělení vnitřního auditu
 • Samostatné oddělení styku s veřejností
 • Samostatné oddělení personální
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů
 • Manažer kybernetické bezpečnosti

Žádost o vydání čipové identifikační karty pro vstup do objektu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky je přílohou Příkazu č. 29/2022.
ISP (příhlásit)