Návštěva na jednání výboru Poslanecké sněmovny

Návštěva schůze výboru Schůze většiny výborů Poslanecké sněmovny jsou veřejné, tzn. občané mohou navštívit jejich jednání kdykoliv výbor jedná. Výbor se však může usnést, že schůze (nebo její část) je neveřejná, což se stává velmi zřídka. Jednání mandátového a imunitního výboru a organizačního výboru jsou neveřejná ze zákona. Termín a program schůze naleznete na stránkách jednotlivých výborů.
Při vstupu do budov Poslanecké sněmovny je zapotřebí předložit na konkrétní recepci platný občanský průkaz či cestovní pas (záleží na místě konání schůze výboru, informace jsou uvedeny na pozvánce na jednání. Recepce se nacházejí ve Sněmovní 4, Sněmovní 3, Sněmovní 1 nebo na Malostranském nám. 19/7).

Bližší informace o schůzích jednotlivých výborů obdržíte v Informačním středisku Poslanecké sněmovny.ISP (příhlásit)