Celkem nalezeno 1437 dokumentů. (1. strana, celkem 96 stran)

KódReferenceNázevStav
14000/19COM(2019) 549 finalReport from the Commission to the European Parliament and the Council on the activities of the IFRS Foundation, EFRAG and PIOB in 2018 and the achievements of the Union programme - Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o činnosti Nadace pro IFRS, skupiny EFRAG a rady PIOB v roce 2018 a o výsledcích programu UnieNavrženo k projednání
13914/19COM(2019) 548 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o provádění, výsledcích a celkovém hodnocení Evropského roku kulturního dědictví 2018Navrženo k projednání
13892/19COM(2019) 551 finalDoporučení pro rozhodnutí Rady o zmocnění k zahájení jednání o dohodě mezi Evropskou unií a Novým Zélandem o výměně osobních údajů mezi Agenturou Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) a novozélandskými orgány příslušnými pro boj proti závažné trestné činnosti a terorismuNavrženo k projednání
13889/19COM(2019) 490 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o hodnocení v polovině období − program pro spotřebitele na období 2014−2020Navrženo k projednání
13858/19COM(2019) 565 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o provádění doporučení Rady o podpoře zdraví upevňující tělesné aktivity ve všech odvětvíchNavrženo k projednání
13816/19COM(2019) 575 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat v Mezinárodní námořní organizaci během 31. zasedání shromáždění imo ve věci přijetí změn rezoluce A.658(16) o používání odrazek a reflexních materiálů u záchranných prostředků a jejich umisťování na tyto prostředky, postupů státní přístavní inspekce z roku 2017 (rezoluce A.1119(30)) a pokynů pro prohlídky v rámci harmonizovaného systému prohlídek a vydávání osvědčení (HSSC) (rezoluce A.1120(30))Navrženo k projednání
13815/19COM(2019) 574 finalPozměněný návrh rozhodnutí Rady o uzavření Evropsko-středomořské letecké dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Jordánským hášimovským královstvím na straně druhéNavrženo k projednání
13813/19COM(2019) 569 finalPozměněný návrh rozhodnutí Rady o uzavření Evropsko-středomořské letecké dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a vládou Státu Izrael na straně druhéNavrženo k projednání
13811/19COM(2019) 568 finalPozměněný návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o společném leteckém prostoru mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Moldavskou republikou na straně druhéNavrženo k projednání
13764/19COM(2019) 562 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění nařízení (ES) č. 428/2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití, včetně zprávy o výkonu pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci svěřené Komisi podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 599/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 428/2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užitíNavrženo k projednání
13760/19COM(2019) 556 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Společném výboru pro provádění dohody (SVPD) zřízeném podle článku 18 dobrovolné dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou o prosazování práva, správě a obchodu v oblasti lesnictví, pokud jde o přijetí jeho jednacího řáduNavrženo k projednání
13721/19COM(2019) 566 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění směrnice 2009/31/ES o geologickém ukládání oxidu uhličitéhoNavrženo k projednání
13717/19COM(2019) 557 finalReport from the Commission to the European Parliament and the Council - Report on the functioning of the European carbon market - Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Zpráva o fungování evropského trhu s uhlíkemNavrženo k projednání
13711/19COM(2019) 559 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Vytváření předpokladů pro zvýšení dlouhodobých ambicí - Zpráva o pokroku EU při provádění opatření v oblasti klimatu za rok 2019Navrženo k projednání
13708/19COM(2019) 576 finalDoporučení pro rozhodnutí Rady, kterým se Evropská komise zmocňuje k zahájení jednání o dohodě o spolupráci a vzájemné správní pomoci v celních otázkách (CCMAA) s BěloruskemNavrženo k projednání

12345>>ISP (příhlásit)