Celkem nalezeno 835 dokumentů. (1. strana, celkem 56 stran)

KódReferenceNázevStav
13113/18COM(2018) 683 finalProposal for a Council Decision on the position to be adopted, on behalf of the European Union, within the EEA Joint Committee concerning an amendment to Annex IX (Financial Services) to the EEA Agreement - Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně přílohy IX (Finanční služby) Dohody o EHPNavrženo k projednání
13108/18COM(2018) 682 finalProposal for a Council Decision on the position to be adopted, on behalf of the European Union, within the EEA Joint Committee, concerning an amendment to Annex IX (Financial Services) to the EEA Agreement (Omnibus II) - Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně přílohy IX (Finanční služby) Dohody o EHP (Omnibus II)Navrženo k projednání
13057/18COM(2018) 674 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v příslušných výborech Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů, pokud jde o návrhy změn předpisů OSN č. 3, 4, 6, 7, 11, 14, 16, 17, 19, 23, 24, 27, 29, 34, 37, 38, 43, 44, 46, 48, 50, 53, 60, 67, 69, 70, 74, 77, 83, 86, 87, 91, 94, 95, 98, 99, 100, 101, 104, 105, 110, 112, 113, 119, 121, 123, 128, 129, 132 a 137 a změn celosvětového technického předpisu OSN č. 9, a pokud jde o návrhy tří nových předpisů OSNNavrženo k projednání
13056/18COM(2018) 687 finalReport from the Commission to the European Parliament and the Council - Long-term forecast of future inflows and outflows of the EU budget (2019-2023) - Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Dlouhodobá předpověď budoucích přítoků a odtoků rozpočtu EU (2019-2023)Navrženo k projednání
13043/18COM(2018) 672 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru pro přidružení ve složení pro obchod zřízeném Dohodou o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhéNavrženo k projednání
12878/18COM(2018) 665 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o uplatňování nařízení (EU) č. 978/2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 732/2008Navrženo k projednání
12865/18COM(2018) 679 finalNávrh nařízení Rady o přidělení rybolovných práv podle Dohody mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a prováděcího protokolu k této dohoděNavrženo k projednání
12864/18COM(2018) 678 finalNávrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu, prováděcího protokolu k této dohodě a výměny dopisů připojené k dohoděNavrženo k projednání
12863/18COM(2018) 677 finalNávrh rozhodnutí Rady o podpisu, jménem Unie, Dohody mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o partnerství v odvětví udržitelného rybolovu, prováděcího protokolu k této dohodě a výměny dopisů připojené k této dohoděNavrženo k projednání
12861/18COM(2018) 669 finalNávrh rozhodnutí Rady o finančních příspěvcích členských států určených na financování Evropského rozvojového fondu, včetně třetí splátky na rok 2018Navrženo k projednání
12859/18COM(2018) 667 finalNávrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na základě žádosti Řecka – EGF/2018/003 EL/Attica publishingNavrženo k projednání
12841/18COM(2018) 676 finalNávrh nařízení Rady, kterým se pro roky 2019 a 2020 stanoví rybolovná práva na některé populace hlubinných druhů ryb pro rybářská plavidla UnieNavrženo k projednání
12828/18COM(2018) 663 finalZpráva Komise o uplatňování nařízení (ES) č. 1049/2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise v roce 2017Navrženo k projednání
12727/18COM(2018) 664 finalProposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the Group of Experts on the European Agreement concerning the work of crews of vehicles engaged in international road transport of the United Nations Economic Commission for Europe - Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve skupině odborníků pro Evropskou dohodu o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě Evropské hospodářské komise Spojených národůVzato na vědomí bez projednávání
12674/18COM(2018) 659 finalDoporučení pro rozhodnutí Rady, kterým se schvaluje uzavření dohody mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii (Euratom) a Organizací pro rozvoj energetiky na Korejském poloostrově (KEDO) KomisíVzato na vědomí bez projednávání

12345>>ISP (příhlásit)