Výroční finanční zprávy politických stran a hnutí


Změna orgánu příslušného pro předkládání výročních finančních zpráv politických stran a hnutí

Přijetím zákona č. 302/2016 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, není od 2. dubna 2017 Poslanecká sněmovna orgánem, kterému jsou politické strany a politická hnutí povinny předložit výroční finanční zprávu a dodatky neúplných výročních finančních zpráv. Tímto orgánem je Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí.

Sídlo: Kounicova 688/26, Brno, PSČ 602 00

Doručovací adresa:
Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí
P.O.BOX 16, 611 00 Brno
Email: podatelna@udhpsh.cz
ID datové schránky: psn9irb
webová stránka - udhpsh.cz

Seznam politických stran a hnutí, registrovaných Ministerstvem vnitra.

Projednávání výročních finančních zpráv

Za rok 2016

Kontrolní výbor projednal předložené výroční finanční zprávy za rok 2016 na 46. schůzi dne 20. 4. 2017 a přijal usnesení č. 265, které bylo rozdáno jako sněmovní dokument 6209.

Dále přijal usnesení č. 266 k předloženým doplněním výročních finančních zpráv politických stran a hnutí za roky 2012 – 2015, které bylo doručeno jako sněmovní dokument 6210.

Poslanecká sněmovna na své 56. schůzi dne 27. 4. 2017 výroční finanční zprávy za rok 2016 a doplnění výročních finančních zpráv za roky 2012 – 2015 projednala a přijala usnesení č. 1653 a č. 1654.

Za rok 2015

Kontrolní výbor projednal předložené výroční finanční zprávy za rok 2015 na 33. schůzi dne 12. 5. 2016 a přijal usnesení č. 195, které bylo rozdáno jako sněmovní dokument 4363.

Dále přijal usnesení č. 196 k předloženým doplněním výročních finančních zpráv politických stran a hnutí za roky 2012 – 2014, které bylo doručeno jako sněmovní dokument 4364.

Poslanecká sněmovna na své 47. schůzi dne 25. 5. 2016 výroční finanční zprávy za rok 2015 a doplnění výročních finančních zpráv za roky 2012 – 2014 projednala a přijala usnesení č. 1232 a č. 1233.

Za rok 2014

Kontrolní výbor projednal předložené výroční finanční zprávy za rok 2014 na 19. schůzi dne 19. 5. 2015 a přijal usnesení č. 116, které bylo rozdáno jako sněmovní dokument 2361.

Dále přijal usnesení č. 117 k předloženým doplněním výročních finančních zpráv politických stran a hnutí za roky 2012 – 2013, které bylo doručeno jako sněmovní dokument 2362.

Poslanecká sněmovna na své 27. schůzi dne 21. 5. 2015 výroční finanční zprávy za rok 2014 a doplnění výročních finančních zpráv za rok 2014 projednala a přijala usnesení č. 761 a č. 763.

Za rok 2013

Kontrolní výbor projednal předložené výroční finanční zprávy za rok 2013 na 6. schůzi dne 30. 4. 2014 a přijal usnesení č. 38, které bylo rozdáno jako sněmovní dokument 718.

Dále přijal usnesení č. 39 k předloženým doplněním výročních finančních zpráv politických stran a hnutí za roky 2009 – 2012, které bylo doručeno jako sněmovní dokument 719.

Poslanecká sněmovna na své 8. schůzi dne 15. 5. 2014 výroční finanční zprávy za rok 2013 a doplnění výročních finančních zpráv za roky 2009 – 2012 projednala a přijala usnesení č. 275 a č. 276.

Za rok 2012

Kontrolní výbor projednal předložené výroční finanční zprávy za rok 2012 na 36. schůzi dne 7. 5. 2013 a přijal usnesení č. 187, které bylo rozdáno jako sněmovní dokument 6623.

Dále přijal usnesení č. 188 k předloženým doplněním výročních finančních zpráv politických stran a hnutí za roky 2006 – 2011, které bylo doručeno jako sněmovní dokument 6624.

Poslanecká sněmovna na své 53. schůzi dne 15. 5. 2013 výroční finanční zprávy za rok 2012 a doplnění výročních finančních zpráv za roky 2006 – 2011 projednala a přijala usnesení č. 1661 a č. 1662.

Za rok 2011

Kontrolní výbor projednal předložené zprávy a vydal sněmovní dokument 2152, Zpráva o kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 2011.

Dále vydal sněmovní dokument 2153, Doplnění výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za roky 2007 až 2010.

Poslanecká sněmovna na své 38. schůzi dne 3. května 2012 výroční finanční zprávy a doplnění finančních zpráv projednala a přijala usnesení č. 1136 a 1137.
ISP (příhlásit)