Usnesení PS č. 1662

k doplnění výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za roky 2006 až 2011 /sněmovní dokument 6624/ (15. května 2013)
ISP (příhlásit)