Rejstříky Digitálního repozitáře

K dokumentům digitálního repozitáře se vytvářejí rejstříky, které usnadňují vyhledávání.

K stenozáznamům jednotlivých období jsou to jmenné rejstříky, obsahující informace o řečnících spolu s jejich vystoupeními.

K parlamentním tiskům se vytvářejí věcné rejstříky, případně se indexují a klasifikují pomocí tezauru Eurovoc.ISP (příhlásit)