Dokumenty

Pozvánky, zvukové záznamy a prezentace ze schůzí

č. 10 (6. září 2018)
č. 9 (19. až 21. června 2018)
č. 8 (10. května 2018)
č. 7 (29. března 2018)
č. 6 (15. března 2018)

další

Zápisy z jednání

č. 9 (19. až 21. června 2018)
č. 8 (10. května 2018)

další

Usnesení

č. 45ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 15/36 - Peněžní prostředky vynaložené v souvislosti s přípravou a konáním voleb (21. června 2018)
č. 44k přehledu o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2017 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR /sněmovní tisk 155/ (21. června 2018)
č. 43k návrhu termínu a programu 10. schůze výboru (20. června 2018)
č. 42k plánu zahraničních aktivit Kontrolního výboru v roce 2018 (20. června 2018)
č. 41ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/11 - Peněžní prostředky státu určené na vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením (20. června 2018)

další
ISP (příhlásit)