Dokumenty

Pozvánky, zvukové záznamy a prezentace ze schůzí

č. 6 (15. března 2018)
č. 5 (15. února 2018)
č. 4 (1. února 2018)
č. 1rozhodnutí předsedy PS k svolání ustavujících schůzí výborů PS (29. listopadu 2017)
č. 3 (13. prosince 2017)

další

Zápisy z jednání

č. 4 (1. února 2018)
č. 2 (7. prosince 2017)

další

Usnesení

č. 22k návrhu termínu a programu 6. schůze výboru (15. února 2018)
č. 21keZprávě Nejvyššího kontrolního úřadu o finančním řízení prostředků Evropské unie v ČR (květen 2017 a prosinec 2017) - EU REPORT 2017 (15. února 2018)
č. 20ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/09 - Nároky z nespotřebovaných výdajů vykazované organizačními složkami státu (15. února 2018)
č. 19ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/04 - Majetek, s nímž mají právo hospodařit státní podniky v působnosti Ministerstva zdravotnictví (15. února 2018)
č. 18ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/08 – Účetní závěrka Ministerstva spravedlnosti za rok 2015 (15. února 2018)

další
ISP (příhlásit)