Dokumenty

Pozvánky, zvukové záznamy a prezentace ze schůzí

č. 7 (18. a 19. května 2022)
č. 6upravená (14. dubna 2022)
č. 6 (14. dubna 2022)
č. 5 (9. března 2022)
č. 4 (24. února 2022)

další

Zápisy z jednání

č. 3 (20. ledna 2022)
č. 2 (12. ledna 2022)

další

Usnesení

č. 30k návrhu termínu a pořadu příští schůze výboru (14. dubna 2022)
č. 29ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 19/17 - Peněžní prostředky státu poskytnuté na účelovou podporu zdravotnického výzkumu z rozpočtové kapitoly Ministerstva zdravotnictví (14. dubna 2022)
č. 28ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 19/05 - Peněžní prostředky státu poskytované mezinárodním organizacím a další související výdaje (14. dubna 2022)
č. 27ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 19/06 - Peněžní prostředky poskytované k zajištění vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví (14. dubna 2022)
č. 26ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 19/34 - Zahraniční pohledávky České republiky ve správě Ministerstva financí (14. dubna 2022)

další
ISP (příhlásit)