Dokumenty

Pozvánky, zvukové záznamy a prezentace ze schůzí

č. 25 (21. září 2023)
č. 25 (21. září 2023)
č. 24 (13. září 2023)
č. 23 (22. června 2023)
č. 22 (19. května 2023)

další

Zápisy z jednání

č. 23 (22. června 2023)
č. 21 (25. května 2023)

další

Usnesení

č. 108ke stanovisku Nejvyššího kontrolního úřadu k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2022 /sněmovní tisk 440/2/ (13. září 2023)
č. 105ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 20/16 - Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit příspěvková organizace Národní památkový ústav (22. června 2023)
č. 107ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 20/14 - Podpora využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci z operačního programu Doprava 2014-2020 (22. června 2023)
č. 106ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 20/13 - Investiční pobídky (22. června 2023)
č. 104k návrhu termínu a pořadu příští schůze výboru (22. června 2023)

další
ISP (příhlásit)