Dokumenty

Pozvánky, zvukové záznamy a prezentace ze schůzí

č. 15 (10. ledna 2019)
č. 14upravená (13. prosince 2018)
č. 12 (8. listopadu 2018)
č. 13 (23. října 2018)
č. 11upravená (11. října 2018)

další

Zápisy z jednání

č. 11 (11. října 2018)
č. 14 (13. prosince 2018)

další

Usnesení

č. 69ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 15/15 - Zdaňování nemovitostí, převodu nemovitostí a majetku nabytého děděním a darováním (10. ledna 2019)
č. 67ke stanovisku Nejvyššího kontrolního úřadu ke Zprávě o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2018 /sněmovní tisk 305/1/ (10. ledna 2019)
č. 66k návrhu termínu a programu 15. schůze výboru (13. prosince 2018)
č. 65k volbě místopředsedy výboru (13. prosince 2018)
č. 64ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/05 - Výstavba, modernizace a rekonstrukce dálnic (8. listopadu 2018)

další

Záznamy z jednání

č. 59záznam k návrhu rozpočtu kapitoly 371 – Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí na rok 2019 (8. listopadu 2018)

další
ISP (příhlásit)