Dokumenty

Pozvánky, zvukové záznamy a prezentace ze schůzí

č. 34 (16. září 2020)
č. 33 (10. září 2020)
č. 32 (11. června 2020)
č. 31veřejnosti nepřístupné (14. května 2020)
č. 30neveřejná (30. dubna 2020)

další

Zápisy z jednání

č. 31 (14. května 2020)
č. 30 (30. dubna 2020)

další

Usnesení

č. 197k návrhu termínu a programu příští schůze výboru (16. září 2020)
č. 196ke stanovisku Nejvyššího kontrolního úřadu k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2019 (sněmovní tisk 843/1) (16. září 2020)
č. 195k návrhu termínu a programu 35. schůze výboru (10. září 2020)
č. 194k návrhu termínu a programu příští schůze výboru (10. září 2020)
č. 193ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/20 - Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit příspěvková organizace Fond dalšího vzdělávání (10. září 2020)

další

Záznamy z jednání

č. 59záznam k návrhu rozpočtu kapitoly 371 – Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí na rok 2019 (8. listopadu 2018)

další

Semináře

Rozšíření působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (10. dubna 2019)

další
ISP (příhlásit)