TV, audio

Hlavní náplní audiovizuálního oddělení tiskového odboru je ozvučování nahrávání zvukových archívů z plenárních schůzí, jednání sněmovních výborů a komisí, seminářů a dalších akcí včetně tiskových konferencí.

Pořizuje monitoring hlavních zpravodajských a publicistických televizních pořadů, který archivuje. Na požádání nahrává vybrané rozhlasové relace.

Spolupracuje s tlumočnickými a překladatelskými firmami při seminářích pořádaných ve Sněmovně.

Zodpovídá také za vnitřní televizní kamerový systém, jeho zpracování do streamu, včetně přenosu tohoto signálu do novinářského atria i do dalších institucí, například do sídla prezidenta republiky, na Úřad vlády ČR a další ústřední instituce.

Kontakt  

- vedoucí:          Jiří Šádek, tel: 257174221, E-mail: sadek@psp.cz
  audiovideo technika v K PS PČR, včetně ubytoven a provozně účelových středisek

- ozvučení sálů:  Alexander Molčík, tel: 257174223, E-mail: molcik@psp.cz
                           Jan Voda, tel: 257174225, E-mail: voda@psp.cz
                           Miroslav Mazanec, tel: 257174230
                           Viktor Wiatzka, Petr Procházka - tel. 257 174 227, 229,
                                                  E-mail:prochazkap@psp.cz, wiatzkaV@psp.cz
- kinosál:            Karel Matuška, tel: 257174229, 257173551, E-mail:matuskak@psp.cz
                           Petr Procházka, tel: 257174224, E-mail: prochazkap@psp.cz
- technická pomoc v novinářském atriu:
                           Karel Matuška, tel: 257173551, 257174229, E-mail: matuskak@psp.cz
- videozáznamy z plenárních schůzí:
                           Karel Matuška, tel: 257173551, 257174228, E-mail: matuskak@psp.cz
                           Petr Procházka, tel: 257174224, E-mail: prochazkap@psp.cz
- monitoring televizních pořadů:
                           Petr Procházka,, tel: 257174224, E-mail: prochazkap@psp.cz
                           Karel Matuška, tel: 257174229,257173551, E-mail: matuskak@psp.cz

Videozáznamy ze schůzí PSP – na požádání lze získat záznam z průběhu plenárních schůzí v elektronickém formátu

Žádost o přebírání TV signálu parlamentního kamerového systému – viz kontakty

Audioarchiv – stenoprotokoly ze sněmovních schůzí obsahují jednotlivé pasáže zvukového archivu v mp3. Blíže viz kontakty

Tiskové konference – v přípravě

Videoarchiv – viz odkazy

Historie televizního vysílání z Poslanecké sněmovnyISP (příhlásit)