Stáže v Poslanecké sněmovně

Studentské stáže u poslanců

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky organizuje pro studentky a studenty vysokých škol stáže zaměřené na spolupráci s jednotlivými členy Poslanecké sněmovny. Cílem tohoto programu je poskytnout studentům možnost skloubit teoretické vědomosti získané studiem s praktickými zkušenostmi na základě přímé spolupráce s poslankyněmi a poslanci. Studenti získají možnost seznámit se s prací členů Poslanecké sněmovny také mimo plenární zasedání či jednání výborů a pochopit všechny aspekty výkonu poslaneckého mandátu. Stážisté spolupracují přímo s konkrétními poslankyněmi nebo poslanci a jejich asistenty. Podílí se zejména na přípravě materiálů vztahujících se k práci člena Poslanecké sněmovny, vyhledávají, třídí a analyzují podkladové materiály, samostatně zpracovávají rešerše a drobné studie týkající se návrhů zákonů i dalších sněmovních tisků.

Podmínky pro účast v programu:

  • studium oborů politologie, ekonomie, práva, sociologie, historie nebo příbuzných oborů;
  • absolvování min. bakalářského stupně studia nebo jeho ekvivalentu;
  • dobrá znalost anglického, francouzského nebo německého jazyka, znalost dalších cizích jazyků je výhodou;
  • zájem o politické a veřejné dění;
  • úspěšné absolvování vstupního pohovoru.

Stáž není nároková a student ji může v průběhu studia absolvovat pouze jednou. Stážisté pracují bez nároku na odměnu.

Letošní ročník stáží probíhá od 1. 11. 2019 do 31. 3. 2020.

O ocenění absolventů studentských stáží jsme vydali zprávu.

 

Odborné studentské stáže v Parlamentním institutu

Na základě dohody o zajištění studentských stáží v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR uzavřené mezi Kanceláří Poslanecké sněmovny a Ústavem politologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Institutem mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a Fakultou mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické realizuje Parlamentní institut odborné stáže studentů těchto institucí. Spolu s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy pořádá Parlamentní institut každoročně výběrový předmět "Parlament ČR - teorie a praxe" pro studenty PF UK spojený se stáží v Parlamentním institutu. Pro studenty z vysokých škol, které nemají s Kanceláří Poslanecké sněmovny uzavřenou dohodu o zajištění studentských stáží, může Parlamentní institut zorganizovat odbornou stáž v období mimo řádnou výuku na VŠ.
ISP (příhlásit)