Stáže

Na základě Dohody o zajištění studentských stáží v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR uzavřené mezi Kanceláří Poslanecké sněmovny a Ústavem politologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Institutem mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a Fakultou mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické realizuje Parlamentní institut odborné stáže studentů těchto institucí. Spolu s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy pořádá Parlamentní institut každoročně výběrový předmět "Parlament ČR - teorie a praxe" pro studenty PF UK spojený se stáží v Parlamentním institutu.

Pro studenty z vysokých škol, které nemají s Kanceláří Poslanecké sněmovny uzavřenou dohodu o zajištění studentských stáží, může Parlamentní institut zorganizovat odbornou stáž v období mimo řádnou výuku na VŠ.

Studentská stáž je bezplatná, každý absolvent, který splní dané podmínky, obdrží certifikát o absolvování stáže a hodnocení své práce.

Mohlo by vás zajímat


Navigace sekce Odd. všeobecných studiíISP (příhlásit)