Stáže

Na základě Dohody o zajištění studentských stáží v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR uzavřené mezi Kanceláří Poslanecké sněmovny a Ústavem politologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Fakultou sociálních věd Univerzity Karlovy a Fakultou mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické realizuje Parlamentní institut odborné stáže studentů těchto institucí vždy v letním a zimním semestru. Spolu s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy pořádá Parlamentní institut každoročně výběrový předmět "Parlament ČR - teorie a praxe" pro studenty PF UK spojený se stáží v Parlamentním institutu.
Pro studenty z vysokých škol, které nemají s Kanceláří Poslanecké sněmovny uzavřenou dohodu o zajištění studentských stáží, může Parlamentní institut zorganizovat odbornou stáž v období mimo řádnou výuku na VŠ.
Studentská stáž je nenároková, bezplatná a bez nároku nad odměnu. Každý absolvent, který splní dané podmínky, obdrží certifikát o absolvování stáže a hodnocení své práce. Součástí stáže je rovněž úvodní seminář. Stáž a komunikace mezi odbornými pracovníky Parlamentního institutu a stážisty může probíhat i vzdáleně. Časová náročnost stáže se pohybuje v rozsahu 80–120 hodin za semestr.

 

Mohlo by vás zajímat


Navigace sekce Odd. všeobecných studiíISP (příhlásit)