Nové dokumenty Parlamentního institutu

Studie

 • 1.248Nástroje a opatření na zamezení rizika střetu zájmů politických činitelů (Dokument PDF, 1 MB)
 • 5.396Právní úprava mimořádných stavů - komparace vybraných států (Dokument PDF, 874 KB)
 • 1.247Slučování ministerstev (Dokument PDF, 1 MB)
 • 1.107Přehled členů vlád - ministrů a jejich náměstků od listopadu 1989 do dubna 2020 (Dokument PDF, 3 MB)
 • 2.116Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2019 - základní parametry (Dokument PDF, 1 MB)

Vybraná témata

 • 32/2020Volební proces v době pandemie - překážky ve výkonu volebního práva, doporučení k volebnímu procesu, přehled opatření k zajištění hlasování (Dokument PDF, 958 KB)
 • 31/2020Výsledky červencové Evropské rady k plánu na podporu oživení a odolnosti EU (Dokument PDF, 0 MB)
 • 30/2020Plán na podporu oživení a odolnosti EU (Dokument PDF, 1 MB)
 • 29/2020Alternativní volební mechanismy – mechanika, účinky, dopady - možnosti volební reformy systému do Senátu představené v VIII. volebním období na pozadí australské a irské zkušenosti (Dokument PDF, 0 MB)
 • 28/2020Výjimky a zjednodušené postupy v pravidlech zadávání veřejných zakázek při mimořádných okolnostech (Dokument PDF, 1 MB)

Analýza vybraných dokumentů EU

 • 26/20Nový akční plán pro oběhové hospodářství (Dokument PDF, 947 KB)
 • 25/20Změna návrhu nařízení o Fondu pro spravedlivou transformaci (Dokument PDF, 897 KB)
 • 24/20Strategie pro malé a střední podniky (Dokument PDF, 971 KB)
 • 23/20Doporučení k národnímu programu reforem Česka na rok 2020 (Dokument PDF, 945 KB)
 • 22/20Pracovní program Komise na rok 2020 (Dokument PDF, 942 KB)

Přehledy Parlamentního institutu

Přehled SZBP

 • 8/2020Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 900 KB)
 • 7/2020Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 935 KB)
 • 6/2020Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 0 MB)
 • 5/2020Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 975 KB)
 • 4/2020Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 1 MB)

Eurozóna +

 • 120/2020Přehled ekonomických událostí v EU za období od 1. 9. do 15. 9. 2020 (Dokument PDF, 4 MB)
 • 119/2020Ekonomický vývoj v EU podle aktuálních statistik: září 2020 (Dokument PDF, 2 MB)
 • 118/2020Přehled ekonomických událostí v EU za období od 1. 8. do 31. 8. 2020 (Dokument PDF, 3 MB)
 • 117/2020Přehled ekonomických událostí v EU za období od 16. 7. do 31. 7. 2020 (Dokument PDF, 3 MB)
 • 116/2020Přehled ekonomických událostí v EU za období od 1. 7. do 15. 7. 2020 (Dokument PDF, 3 MB)

Migrace

 • 2/2020Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 1. 3. do 15. 4. 2020 (Dokument PDF, 1 MB)
 • 1/2020Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 1. 1. do 29. 2. 2020 (Dokument PDF, 782 KB)
 • 7/2019Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 1. 11. do 31. 12. 2019 (Dokument PDF, 768 KB)
 • 6/2019Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 1. 8. do 31. 10. 2019 (Dokument PDF, 772 KB)
 • 5/2019Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 1. 5. do 31. 7. 2019 (Dokument PDF, 731 KB)

Monitoring

 • 34/2019Monitoring: Odhad HDP - 2. čtvrtletí 2019 (Dokument PDF, 646 KB)
 • 33/2019Monitoring: Statistika vládních financí - 1. čtvrtletí 2019 (Dokument PDF, 685 KB)
 • 32/2019Monitoring: Průmysl a stavebnictví - květen 2019 (Dokument PDF, 646 KB)
 • 31/2019Monitoring: Zahraniční obchod zbožím - květen 2019 (Dokument PDF, 673 KB)
 • 30/2019Monitoring: Trh práce - květen 2019 (Dokument PDF, 711 KB)

Zprávy stálé zástupkyně PS při EP

 • 38/2020BRUSELSKÝ DIÁŘ (v týdnu od 14. září do 20. září 2020) (Dokument PDF, 472 KB)
 • 37/2020BRUSELSKÝ DIÁŘ (v týdnu od 7. září do 13. září 2020) (Dokument PDF, 466 KB)
 • 36/2020BRUSELSKÝ DIÁŘ (v týdnu od 31. srpna do 6. září 2020) (Dokument PDF, 708 KB)
 • 29/2020BRUSELSKÝ DIÁŘ (v týdnu od 13. července do 19. července 2020) (Dokument PDF, 474 KB)
 • 28/2020BRUSELSKÝ DIÁŘ (v týdnu od 6. července do 12. července 2020) (Dokument PDF, 705 KB)

Výběr dokumentů EU

 • 5/2010Výběr dokumentů EU (1-5/2010) (Dokument PDF, 688 KB)
 • 12/2009Výběr dokumentů EU (7-12/2009) (Dokument PDF, 698 KB)
 • 6/2009Výběr dokumentů EU (4-6/2009) (Dokument PDF, 952 KB)
 • 3/2009Výběr dokumentů EU (1-3/2009) (Dokument PDF, 968 KB)
 • 12/2008Výběr dokumentů EU (10-12/2008) (Dokument PDF, 1 MB)

Týdenní výběr dokumentů EU


Infografika

 • 1/2020Státní závěrečný účet 2019
 • 2/2019Návrh státního rozpočtu 2020
 • 1/2019Státní závěrečný účet 2018
 • 3/2018Návrh státního rozpočtu 2019
 • 2/2018Státní závěrečný účet 2017
ISP (příhlásit)