PI-pracovnici

Oddělení rozpočtových a ekonomických analýz samostatně zpracovává nebo zprostředkovává informace, analýzy a komplexní studie a poskytuje Sněmovně konzultační a poradenskou službu z oblasti ekonomiky a veřejných financí.

Oddělení:

• pravidelně vydává informace o ekonomické a sociální situaci,

• zpracovává podklady týkající se návrhu státního rozpočtu a státního závěrečného účtu a poskytuje konzultační a poradenskou činnost v oblasti veřejných financí,

• poskytuje informace a zpracovává odborné podklady týkající se projednávání Evropského semestru a hospodářských politik EU a jejích členských států, vypracovává k nim analýzy a komplexní studie,

Oddělení spolupracuje s oddělením pro záležitosti Evropské unie při vypracovávání podkladů a analýz týkajících se Hospodářské a měnové unie, rozpočtu EU a ekonomického vývoje v EU.

Ve spolupráci s oddělením komunikace a vzdělávání a s odborem personálním zajišťuje vzdělávání pro poslance, zaměstnance Kanceláře v oblasti rozpočtu a veřejných politik.

Mezi činností oddělení patří také udržování styku s odbornými službami zahraničních parlamentů, především s parlamentním rozpočtovými službami nebo ekonomickými odděleními parlamentních vědeckých středisek v zahraničí, a zprostředkovávat jimi zpracované informace.  

Formulář požadavkuISP (příhlásit)