PI-pracovnici

Oddělení pro všeobecné studie Parlamentního institutu zpracovává úkoly na základě požadavků poslanců nebo orgánů Poslanecké sněmovny zejména v oblastech ústavního práva, parlamentarismu, veřejného práva, ekonomiky, sociální politiky, zahraniční politiky a společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU.

V rámci své odborné specializace zpracovávají pracovníci také tzv. nosná témata, kterými se Poslanecká sněmovna zabývá dlouhodobě nebo se k nim pravidelně vrací. Sem patří např. volební systémy, výkon mandátu členů zastupitelských sborů a institut imunity, systém volby hlavy státu, problematika referenda a jeho úlohy v systému zastupitelské demokracie, systém municipální demokracie.

Více informací

Formulář požadavku

Novinky

Studie

 • 2.119 Evropský semestr a státní rozpočet při projednávání v Poslanecké sněmovně PČR
  (PDF, 984 KB)
 • 2.118 Návrh státního rozpočtu na rok 2021 – základní parametry
  (PDF, 1 MB)
 • 1.248 Nástroje a opatření na zamezení rizika střetu zájmů politických činitelů
  (PDF, 1 MB)

Vybraná témata

 • 31/2020 Plán na podporu oživení a odolnosti EU a stav jeho projednávání
  (PDF, 1 MB)
 • 32/2020 Volební proces v době pandemie - překážky ve výkonu volebního práva, doporučení k volebnímu procesu, přehled opatření k zajištění hlasování
  (PDF, 958 KB)

Přehledy Parlamentního institutu

 • 125/2020 Přehled ekonomických událostí v EU za období od 1. 11. do 15. 11. 2020 (PDF, 2 MB)
 • 124/2020 Ekonomický vývoj v EU podle aktuálních statistik: Zdanění práce (PDF, 2 MB)


ISP (příhlásit)