PI-pracovnici

Oddělení pro všeobecné studie Parlamentního institutu zpracovává úkoly na základě požadavků poslanců nebo orgánů Poslanecké sněmovny zejména v oblastech ústavního práva, parlamentarismu, veřejného práva, ekonomiky, sociální politiky, zahraniční politiky a společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU.

V rámci své odborné specializace zpracovávají pracovníci také tzv. nosná témata, kterými se Poslanecká sněmovna zabývá dlouhodobě nebo se k nim pravidelně vrací. Sem patří např. volební systémy, výkon mandátu členů zastupitelských sborů a institut imunity, systém volby hlavy státu, problematika referenda a jeho úlohy v systému zastupitelské demokracie, systém municipální demokracie.

Více informací

Formulář požadavku

Novinky

Studie

 • 5.380 Bezpečný pohyb na horách
  (PDF, 455 KB)
 • 5.379 Omezování zahraničního financování neziskových organizací v Evropě
  (PDF, 499 KB)
 • 1.240 Přístup poslanců k utajovaným informacím - se zaměřením na členy bezpečnostních, branných a jiných výborů
  (PDF, 772 KB)

Vybraná témata

 • 4/2018 Koordinace protidrogové politiky - srovnání České republiky, Německa, Nizozemska a Velké Británie (Anglie a Walesu)
  (PDF, 628 KB)
 • 3/2018 Příjmy a platby do rozpočtu EU
  (PDF, 364 KB)

Přehledy Parlamentního institutu

 • 113/2018 Přehled ekonomických událostí v EU za období od 1. 5. do 15. 5. 2018 (PDF, 289 KB)
 • 112/2018 Ekonomický vývoj v EU podle aktuálních statistik za období od 1. 4. do 30. 4. 2018 (PDF, 1 MB)


ISP (příhlásit)