PI-pracovnici

Oddělení pro všeobecné studie Parlamentního institutu zpracovává úkoly na základě požadavků poslanců nebo orgánů Poslanecké sněmovny zejména v oblastech ústavního práva, parlamentarismu, veřejného práva, ekonomiky, sociální politiky, zahraniční politiky a společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU.

V rámci své odborné specializace zpracovávají pracovníci také tzv. nosná témata, kterými se Poslanecká sněmovna zabývá dlouhodobě nebo se k nim pravidelně vrací. Sem patří např. volební systémy, výkon mandátu členů zastupitelských sborů a institut imunity, systém volby hlavy státu, problematika referenda a jeho úlohy v systému zastupitelské demokracie, systém municipální demokracie.

Více informací

Formulář požadavku

Novinky

Studie

 • 5.423 Opatření na úsporu energií - opatření vlád členských států EU na podporu úspor energií domácností, podnikatelů i veřejné správy
  (PDF, 579 KB)
 • 5.422 Náhradní mateřství se zaměřením na právní úpravu hrazení nákladů spojených s náhradním mateřstvím a právní úpravu a důsledky přeshraničního objednání dítěte
  (PDF, 1 MB)
 • 5.421 Právní úprava řešení problematiky chátrajících neobydlených staveb - instituty stavebního práva, přestupky, vyvlastnění a památková péče
  (PDF, 1020 KB)

Vybraná témata

 • 1/2023 Procedura souhlasu s vysíláním ozbrojených sil - komparace
  (PDF, 340 KB)
 • 7/2022 Politika rozšíření EU - aktuální stav procesu přistoupení
  (PDF, 1 MB)

Přehledy Parlamentního institutu

 • 101/2023 Přehled ekonomických událostí v EU za období od 1. 1. do 15. 1. 2023 (PDF, 2 MB)
 • 144/2022 Přehled ekonomických událostí v EU za období od 12. 12. do 31. 12. 2022 (PDF, 12 MB)


ISP (příhlásit)