PI-pracovnici

Oddělení pro všeobecné studie Parlamentního institutu zpracovává úkoly na základě požadavků poslanců nebo orgánů Poslanecké sněmovny zejména v oblastech ústavního práva, parlamentarismu, veřejného práva, ekonomiky, sociální politiky, zahraniční politiky a společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU.

V rámci své odborné specializace zpracovávají pracovníci také tzv. nosná témata, kterými se Poslanecká sněmovna zabývá dlouhodobě nebo se k nim pravidelně vrací. Sem patří např. volební systémy, výkon mandátu členů zastupitelských sborů a institut imunity, systém volby hlavy státu, problematika referenda a jeho úlohy v systému zastupitelské demokracie, systém municipální demokracie.

Více informací

Formulář požadavku

Novinky

Studie

 • 1.239 Plat poslanců a poslanecké náhrady ve vybraných evropských zemích
  (PDF, 502 KB)
 • 1.229 Všeobecná referenda ve státech Evropské unie - ústavní a zákonná úprava; závaznost a praxe referend
  (PDF, 571 KB)
 • 2.105 Návrh státního rozpočtu na rok 2018 - základní parametry
  (PDF, 606 KB)

Vybraná témata

 • 1/2018 Evropský semestr - stručný přehled
  (PDF, 702 KB)
 • 9/2017 PESCO – stálá strukturovaná spolupráce - Smluvní zakotvení, principy, závazky a historický vývoj
  (PDF, 345 KB)

Přehledy Parlamentního institutuISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)