PI-pracovnici

Oddělení pro všeobecné studie Parlamentního institutu zpracovává úkoly na základě požadavků poslanců nebo orgánů Poslanecké sněmovny zejména v oblastech ústavního práva, parlamentarismu, veřejného práva, ekonomiky, sociální politiky, zahraniční politiky a společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU.

V rámci své odborné specializace zpracovávají pracovníci také tzv. nosná témata, kterými se Poslanecká sněmovna zabývá dlouhodobě nebo se k nim pravidelně vrací. Sem patří např. volební systémy, výkon mandátu členů zastupitelských sborů a institut imunity, systém volby hlavy státu, problematika referenda a jeho úlohy v systému zastupitelské demokracie, systém municipální demokracie.

Více informací

Formulář požadavku

Novinky

Studie

 • 1.241 Referenda ve Švýcarsku - ústavní úprava; spolková referenda v letech 2016 a 2017
  (PDF, 753 KB)
 • 4.026 Ekologická újma - implementace směrnice 2004/35/ES o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s nápravou škod na životním prostředí v právních řádech vybraných členských států
  (PDF, 902 KB)
 • 2.106 Daňové asignace
  (PDF, 856 KB)

Vybraná témata

 • 5/2018 Předčasné parlamentní volby v Bulharsku 2017
  (PDF, 722 KB)
 • 4/2018 Koordinace protidrogové politiky - srovnání České republiky, Německa, Nizozemska a Velké Británie (Anglie a Walesu)
  (PDF, 628 KB)

Přehledy Parlamentního institutu

 • 121/2018 Ekonomický vývoj v EU podle aktuálních statistik za období od 1. 7. do 31. 7. 2018 (PDF, 1 MB)
 • 120/2018 Přehled ekonomických událostí v EU za období od 16. 7. do 31. 7. 2018 (PDF, 625 KB)


ISP (příhlásit)