Zahraniční politika

Přehled dokumentů Společné zahraniční a bezpečnostní politiky

je zpracováván pro zahraniční výbor každých 14 dní a pro výbor pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny a pro výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu jednouměsíčně. Na tyto přehledy navazují informační podklady, které podrobně rozpracovávají informace o oblastech SZBP, jimiž se tyto výbory rozhodly podrobněji a dlouhodobě zabývat.

Podklady pro zahraničněpolitická jednání

zpracovává oddělení v oblasti zahraniční politiky pro potřeby členů a orgánů Poslanecké sněmovny.


Navigace sekce Odd. všeobecných studiíISP (příhlásit)