Analýzy

Studie

Parlamentní institut ve svých studiích podává buď komparativní přehled o způsobu řešení určitých oblastí v různých zemích nebo podávají odbornou analýzu určitého tématu. Srovnání v komparativních studiích je zaměřeno především na členské státy Evropské unie. Komparativních studií se využívá především při popisu právních úprav vybraných zemí 

Vybraná témata

zpracovávají předem očekávaná témata, která se dostanou na pořad jednání Poslanecké sněmovny a Senátu v rámci legislativní nebo kontrolní činnosti Parlamentu. V řadě vybraná témata jsou také prezentovány výsledky voleb a aktuální politický vývoj, zejména v členských a kandidátských zemích EU. Jejím cílem je poskytnout členům Parlamentu informaci již v okamžiku, kdy se dané téma dostane na pořad jednání.

Ekonomický a sociální monitor

je pravidelný měsíční přehled základních ukazatelů z hospodářské, měnové a sociální oblasti. Informace využívají poslanci zejména pro jednání s voliči a pro politická vystoupení, protože v praktické formě shromažďuje všechna data, na která se voliči obvykle dotazují.


Navigace sekce Odd. všeobecných studiíISP (příhlásit)