Novinky

Studie

 • 1.251 Úprava volební kampaně ve vztahu k využívání veřejných prostředků
  (Dokument PDF, 972 KB)
 • 2.122 Návrh státního rozpočtu na rok 2022 - základní parametry
  (Dokument PDF, 1 MB)
 • 5.410 Srovnání způsobů určování výše náhrady nemajetkové újmy za nezákonné zbavení svobody, nezákonné trestní stíhání a neúměrně dlouhé trestní řízení v zemích EU
  (Dokument PDF, 1 MB)

Vybraná témata

 • 23/2021 Systém pandemické legislativy v Rakousku - překlad platných předpisů týkajících se lidských práv, zobecnění systému
  (Dokument PDF, 883 KB)
 • 22/2021 Bezpečnostní unie
  (Dokument PDF, 880 KB)
 • 21/2021 Průběh a výsledky COP26, Glasgow - shrnutí výsledků Konference OSN o změně klimatu 2021
  (Dokument PDF, 957 KB)
 • 20/2021 Vzdání se poslaneckého mandátu v případě členství ve vládě v Rakousku - teorie a praxe posledních volebních období
  (Dokument PDF, 688 KB)

Přehledy Parlamentního institutu

 • 126/2021 Přehled ekonomických událostí v EU za období od 1. 11. do 15. 11. 2021 (Dokument PDF, 2 MB)
 • 125/2021 Přehled ekonomických událostí v EU za období od 16. 10. do 31. 10. 2021 (Dokument PDF, 3 MB)

Analýzy vybraných dokumentů EU

 • 71/21 Vztahy mezi EU a Ruskem
  (Dokument PDF, 901 KB)
 • 70/21 Podpis a prozatímní provádění Dohody o partnerství mezi Evropskou unií a členy Organizace afrických, karibských a tichomořských států (OAKTS)
  (Dokument PDF, 868 KB)

Týdenní výběr dokumentů EU


Dokumenty SZBP

Zprávy stálé zástupkyně PS při EP

 • 47/2021 BRUSELSKÝ DIÁŘ (v týdnu od 22. listopadu do 28. listopadu 2021)
  (Dokument PDF, 503 KB)
 • 46/2021 BRUSELSKÝ DIÁŘ (v týdnu od 15. listopadu do 21. listopadu 2021)
  (Dokument PDF, 502 KB)

Aktuální vývoj v eurozóně

 • 126/2021 Přehled ekonomických událostí v EU za období od 1. 11. do 15. 11. 2021
  (Dokument PDF, 2 MB)
 • 125/2021 Přehled ekonomických událostí v EU za období od 16. 10. do 31. 10. 2021
  (Dokument PDF, 3 MB)

Aktuality v oblasti migrace

 • 2/2020 Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 1. 3. do 15. 4. 2020
  (Dokument PDF, 1 MB)
 • 1/2020 Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 1. 1. do 29. 2. 2020
  (Dokument PDF, 782 KB)

Parlamentní institut

Parlamentní institut plní úkoly vědeckého, informačního a vzdělávacího střediska pro Sněmovnu, její orgány, poslance a Kancelář Poslanecké sněmovny, pro Senát, jeho orgány, senátory a Kancelář Senátu.

Parlamentní institut je rozdělen na tři oddělení, která poskytují rozdílné služby. Oddělení všeobecných studií především odpovídá na dotazy a požadavky poslanců a senátorů a poskytuje všeobecný servis pro orgány sněmovny a informace z oblasti zahraniční politiky. Oddělení pro evropské záležitosti slouží převážně jako odborné zázemí výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny. Zpracovává databázi dokumentů přicházejících z orgánů Evropské unie a další záležitosti, týkající se EU. Oddělení komunikace a vzdělávaní poskytuje služby veřejnosti a provozuje Informační středisko Poslanecké sněmovny. Oddělení Parlamentního institutu jsou v úzkém vzájemném kontaktu, společně realizují zejména odborná školení a semináře jak pro členy parlamentu, tak pro veřejnost. Autoři ze všech oddělení se podílejí na větších společných projektech a studiích.

Více informacíISP (příhlásit)