Novinky

Studie

 • 2.121 Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2020 - základní parametry
 • 5.409 Vznik právního rámce pro jednotný trh s daty - současný stav, zamýšlené cíle a prostředky k jejich dosažení
 • 5.408 On-line volby orgánů advokátních komor v zemích EU

Vybraná témata

 • 11/2021 Situace na litevsko-běloruských hranicích
  (Dokument PDF, 1 MB)
 • 10/2021 Provádění Nástroje pro oživení a odolnost
  (Dokument PDF, 939 KB)
 • 9/2021 Platformy spolupráce v oblasti energetiky: EU – západní Balkán a Ukrajina
  (Dokument PDF, 1 MB)
 • 8/2021 Národní plán obnovy ČR
  (Dokument PDF, 1 MB)

Přehledy Parlamentního institutu

 • 124/2021 Přehled ekonomických událostí v EU za období od 1. 10. do 15. 10. 2021 (Dokument PDF, 4 MB)
 • 123/2021 Přehled ekonomických událostí v EU za období od 16. 9. do 30. 9. 2021 (Dokument PDF, 4 MB)

Analýzy vybraných dokumentů EU

 • 70/21 Podpis a prozatímní provádění Dohody o partnerství mezi Evropskou unií a členy Organizace afrických, karibských a tichomořských států (OAKTS)
  (Dokument PDF, 868 KB)
 • 69/21 Akční plán EU pro nulové znečištění
  (Dokument PDF, 887 KB)

Týdenní výběr dokumentů EU


Dokumenty SZBP

 • 8/2021
  (Dokument PDF, 926 KB)
 • 7/2021
  (Dokument PDF, 934 KB)

Zprávy stálé zástupkyně PS při EP

 • 41/2021 BRUSELSKÝ DIÁŘ (v týdnu od 11. října do 17. října 2021)
  (Dokument PDF, 517 KB)
 • 40/2021 BRUSELSKÝ DIÁŘ (v týdnu od 4. října do 10. října 2021)
  (Dokument PDF, 515 KB)

Aktuální vývoj v eurozóně

 • 124/2021 Přehled ekonomických událostí v EU za období od 1. 10. do 15. 10. 2021
  (Dokument PDF, 4 MB)
 • 123/2021 Přehled ekonomických událostí v EU za období od 16. 9. do 30. 9. 2021
  (Dokument PDF, 4 MB)

Aktuality v oblasti migrace

 • 2/2020 Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 1. 3. do 15. 4. 2020
  (Dokument PDF, 1 MB)
 • 1/2020 Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 1. 1. do 29. 2. 2020
  (Dokument PDF, 782 KB)

Parlamentní institut

Parlamentní institut plní úkoly vědeckého, informačního a vzdělávacího střediska pro Sněmovnu, její orgány, poslance a Kancelář Poslanecké sněmovny, pro Senát, jeho orgány, senátory a Kancelář Senátu.

Parlamentní institut je rozdělen na tři oddělení, která poskytují rozdílné služby. Oddělení všeobecných studií především odpovídá na dotazy a požadavky poslanců a senátorů a poskytuje všeobecný servis pro orgány sněmovny a informace z oblasti zahraniční politiky. Oddělení pro evropské záležitosti slouží převážně jako odborné zázemí výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny. Zpracovává databázi dokumentů přicházejících z orgánů Evropské unie a další záležitosti, týkající se EU. Oddělení komunikace a vzdělávaní poskytuje služby veřejnosti a provozuje Informační středisko Poslanecké sněmovny. Oddělení Parlamentního institutu jsou v úzkém vzájemném kontaktu, společně realizují zejména odborná školení a semináře jak pro členy parlamentu, tak pro veřejnost. Autoři ze všech oddělení se podílejí na větších společných projektech a studiích.

Více informacíISP (příhlásit)