Novinky

Studie

 • 2.119 Evropský semestr a státní rozpočet při projednávání v Poslanecké sněmovně PČR
  (Dokument PDF, 984 KB)
 • 2.118 Návrh státního rozpočtu na rok 2021 – základní parametry
  (Dokument PDF, 1 MB)
 • 1.248 Nástroje a opatření na zamezení rizika střetu zájmů politických činitelů
  (Dokument PDF, 1 MB)

Vybraná témata

 • 31/2020 Plán na podporu oživení a odolnosti EU a stav jeho projednávání
  (Dokument PDF, 1 MB)
 • 32/2020 Volební proces v době pandemie - překážky ve výkonu volebního práva, doporučení k volebnímu procesu, přehled opatření k zajištění hlasování
  (Dokument PDF, 958 KB)
 • 30/2020 Plán na podporu oživení a odolnosti EU
  (Dokument PDF, 1 MB)
 • 29/2020 Alternativní volební mechanismy – mechanika, účinky, dopady - možnosti volební reformy systému do Senátu představené v VIII. volebním období na pozadí australské a irské zkušenosti
  (Dokument PDF, 1018 KB)

Přehledy Parlamentního institutu

 • 125/2020 Přehled ekonomických událostí v EU za období od 1. 11. do 15. 11. 2020 (Dokument PDF, 2 MB)
 • 124/2020 Ekonomický vývoj v EU podle aktuálních statistik: Zdanění práce (Dokument PDF, 2 MB)

Analýzy vybraných dokumentů EU

 • 61/20 Nový pakt o migraci a azylu
  (Dokument PDF, 997 KB)
 • 60/20 Pracovní program Komise na rok 2021
  (Dokument PDF, 910 KB)

Týdenní výběr dokumentů EU


Dokumenty SZBP

Zprávy stálé zástupkyně PS při EP

 • 48/2020 BRUSELSKÝ DIÁŘ (v týdnu od 23. listopadu do 29. listopadu 2020)
  (Dokument PDF, 756 KB)
 • 47/2020 BRUSELSKÝ DIÁŘ (v týdnu od 16. listopadu do 22. listopadu 2020)
  (Dokument PDF, 775 KB)

Aktuální vývoj v eurozóně

 • 125/2020 Přehled ekonomických událostí v EU za období od 1. 11. do 15. 11. 2020
  (Dokument PDF, 2 MB)
 • 124/2020 Ekonomický vývoj v EU podle aktuálních statistik: Zdanění práce
  (Dokument PDF, 2 MB)

Aktuality v oblasti migrace

 • 2/2020 Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 1. 3. do 15. 4. 2020
  (Dokument PDF, 1 MB)
 • 1/2020 Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 1. 1. do 29. 2. 2020
  (Dokument PDF, 782 KB)

Parlamentní institut

Parlamentní institut plní úkoly vědeckého, informačního a vzdělávacího střediska pro Sněmovnu, její orgány, poslance a Kancelář Poslanecké sněmovny, pro Senát, jeho orgány, senátory a Kancelář Senátu.

Parlamentní institut je rozdělen na tři oddělení, která poskytují rozdílné služby. Oddělení všeobecných studií především odpovídá na dotazy a požadavky poslanců a senátorů a poskytuje všeobecný servis pro orgány sněmovny a informace z oblasti zahraniční politiky. Oddělení pro evropské záležitosti slouží převážně jako odborné zázemí výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny. Zpracovává databázi dokumentů přicházejících z orgánů Evropské unie a další záležitosti, týkající se EU. Oddělení komunikace a vzdělávaní poskytuje služby veřejnosti a provozuje Informační středisko Poslanecké sněmovny. Oddělení Parlamentního institutu jsou v úzkém vzájemném kontaktu, společně realizují zejména odborná školení a semináře jak pro členy parlamentu, tak pro veřejnost. Autoři ze všech oddělení se podílejí na větších společných projektech a studiích.

Více informacíISP (příhlásit)