Novinky

Studie

 • 5.389 Srovnání právní úpravy eutanazie a asistované sebevraždy ve vybraných státech
  (Dokument PDF, 1 MB)
 • 2.127 Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2022 - základní parametry
  (Dokument PDF, 2 MB)
 • 5.427 Průběh a délka přípravného řízení ve vybraných zemích
  (Dokument PDF, 1 MB)

Vybraná témata

 • 8/2023 Valorizace starobních důchodů a mimořádné valorizace v ČR
  (Dokument PDF, 1 MB)
 • 7/2023 Podoby ratifikace Istanbulské úmluvy v zemích EU - výhrady států
  (Dokument PDF, 1004 KB)
 • 6/2023 Rekreační využití konopí - srovnání existující či připravované regulace umožňující přístup k rekreačnímu využití konopí ve vybraných evropských zemích a posouzení souladu těchto úprav s mezinárodními úmluvami o kontrole drog a právem EU
  (Dokument PDF, 619 KB)
 • 5/2023 Komparace judikatury k povinnostem nezaměstnaných v podobě veřejných prací a dalších výkonů
  (Dokument PDF, 1 MB)

Přehledy Parlamentního institutu

 • 123/2023 Ekonomický vývoj v EU podle aktuálních statistik: srpen 2023 (Dokument PDF, 1 MB)
 • 122/2023 Přehled ekonomických událostí v EU v období od 16. 8. do 31. 8. 2023 (Dokument PDF, 3 MB)

Analýzy vybraných dokumentů EU

 • 59/23 Směrnice o environmentálních tvrzeních
  (Dokument PDF, 941 KB)
 • 58/23 Víceletá strategická politika pro evropskou integrovanou správu hranic
  (Dokument PDF, 891 KB)

Týdenní výběr dokumentů EU


Dokumenty SZBP

 • 8/2023
  (Dokument PDF, 338 KB)
 • 7/2023
  (Dokument PDF, 1 MB)

Zprávy stálé zástupkyně PS při EP

 • 37/2023 BRUSELSKÝ DIÁŘ (v týdnu od 11. 9. do 17. 9. 2023)
  (Dokument PDF, 213 KB)
 • 36/2023 BRUSELSKÝ DIÁŘ (v týdnu od 4. 9. do 10. 9. 2023)
  (Dokument PDF, 217 KB)

Aktuální vývoj v eurozóně

 • 123/2023 Ekonomický vývoj v EU podle aktuálních statistik: srpen 2023
  (Dokument PDF, 1 MB)
 • 122/2023 Přehled ekonomických událostí v EU v období od 16. 8. do 31. 8. 2023
  (Dokument PDF, 3 MB)

Aktuality v oblasti migrace

 • 2/2020 Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 1. 3. do 15. 4. 2020
  (Dokument PDF, 1 MB)
 • 1/2020 Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 1. 1. do 29. 2. 2020
  (Dokument PDF, 782 KB)

Parlamentní institut

Thunovska

Parlamentní institut plní úkoly vědeckého, informačního a vzdělávacího střediska pro Sněmovnu, její orgány, poslance a Kancelář Poslanecké sněmovny, pro Senát, jeho orgány, senátory a Kancelář Senátu.

Parlamentní institut je rozdělen na čtyři oddělení, která poskytují rozdílné služby. Oddělení všeobecných studií především odpovídá na dotazy a požadavky poslanců a senátorů a poskytuje všeobecný servis pro orgány sněmovny a informace z oblasti zahraniční politiky. Oddělení pro evropské záležitosti slouží převážně jako odborné zázemí výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny. Zpracovává databázi dokumentů přicházejících z orgánů Evropské unie a další záležitosti, týkající se EU. Oddělení komunikace a vzdělávaní poskytuje služby veřejnosti a provozuje Informační středisko Poslanecké sněmovny. Oddělení rozpočtových a ekonomických analýz samostatně zpracovává nebo zprostředkovává informace, analýzy a komplexní studie a poskytuje Sněmovně konzultační a poradenskou službu z oblasti ekonomiky a veřejných financí. Oddělení Parlamentního institutu jsou v úzkém vzájemném kontaktu, společně realizují zejména odborná školení a semináře jak pro členy parlamentu, tak pro veřejnost. Autoři ze všech oddělení se podílejí na větších společných projektech a studiích.

Více informacíISP (příhlásit)