Parlamentní institut

Parlamentní institut plní úkoly vědeckého, informačního a vzdělávacího střediska pro Sněmovnu, její orgány, poslance a Kancelář Poslanecké sněmovny, pro Senát, jeho orgány, senátory a Kancelář Senátu.

Parlamentní institut je rozdělen na čtyři oddělení, která poskytují rozdílné služby. Oddělení všeobecných studií především odpovídá na dotazy a požadavky poslanců a senátorů a poskytuje všeobecný servis pro orgány sněmovny a informace z oblasti zahraniční politiky. Oddělení pro evropské záležitosti slouží převážně jako odborné zázemí výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny. Zpracovává databázi dokumentů přicházejících z orgánů Evropské unie a další záležitosti, týkající se EU. Oddělení komunikace a vzdělávaní poskytuje služby veřejnosti a provozuje Informační středisko Poslanecké sněmovny. Oddělení rozpočtových a ekonomických analýz samostatně zpracovává nebo zprostředkovává informace, analýzy a komplexní studie a poskytuje Sněmovně konzultační a poradenskou službu z oblasti ekonomiky a veřejných financí. Oddělení Parlamentního institutu jsou v úzkém vzájemném kontaktu, společně realizují zejména odborná školení a semináře jak pro členy parlamentu, tak pro veřejnost. Autoři ze všech oddělení se podílejí na větších společných projektech a studiích.

Parlamentní institut působí také jako školicí středisko pro Sněmovnu, její orgány, funkcionáře a pro Kancelář Sněmovny, pro které pořádá přednášky a semináře. Ve stejném rozsahu PI působí i pro Senát a Kancelář Senátu.

Přednášky a semináře realizuje buď z vlastní iniciativy, nebo na základě požadavku. O seminář nebo přednášku může požádat jakýkoliv orgán Sněmovny nebo Senátu či nejméně čtyřčlenná skupina poslanců nebo senátorů. Většina seminářů se realizuje na základě požadavků výboru.
Přednášky a semináře realizují pracovníci PI. V případě zájmu o téma, které PI nepokrývá, zprostředkuje externího odborníka na danou oblast. Rozsah přednášek nebo délka semináře jsou konzultovány se zadavatelem a zohledňují jeho časové možnosti. Cílem je maximální efektivita. Pro přednášky jsou používány powerpointové prezentace, PI zajistí potřebné materiály a v případě zájmu i doprovodné texty.

Vedle těchto interních seminářů realizuje PI semináře pro zahraniční poslanecké delegace a pro delegace úředníků jiných parlamentů, které se přijíždějí seznámit s demokratickým parlamentarismem v rámci projektů organizovaných Evropskou unií nebo jinými mezinárodními organizacemi.


Navigace sekce Parlamentní institutISP (příhlásit)