Semináře Parlamentního institutu

Přednášky a semináře ze všeobecné oblasti

Parlamentní institut pořádá přednášky a semináře v rámci dvou základních oblastí. První oblast, označovaná jako všeobecná, se zabývá zejména problematikou parlamentarismu, fungováním Parlamentu, výkonem poslaneckého mandátu a zákonodárným procesem.

Příklady témat:

 • Postavení Parlamentu ČR v rámci systému ústavních institucí ČR
 • Vztah Poslanecké sněmovny, Senátu a prezidenta
 • Mandát (práva a povinnosti) poslance a senátora
 • Poslanecká imunita
 • Postavení parlamentu nebo poslance v jiných státech (podle objednávky)
 • Zahraniční aktivita Parlamentu
 • Přijímání mezinárodních smluv


Přednášky a semináře o Evropské unii

Druhá oblast je zaměřena na Evropskou unii. PI může realizovat přednášky na obecná témata evropské integrace - historii, instituce, legislativní proces, i na specializovaná témata z práva EU - judikatura Evropského soudního dvora, uznávání profesních kvalifikací, sociální zabezpečení migrujících pracovníků, spotřebitelské právo apod. Zvláštním tématem přednášek z oblasti EU jsou přednášky o budoucím vývoji evropské integrace.

Příklady témat:

 • Instituce Evropské unie
 • Rozpočet EU
 • Struktura a principy práva ES
 • Volný pohyb osob, kvalifikace, sociální zabezpečení
 • Evropská hospodářská a měnová unie
 • Zahraniční činnost EU


Seminář pro nově zvolené členy Parlamentu

Z vlastní iniciativy PI realizuje od září roku 2006 ve spolupráci s ostatními odbory Kanceláře Poslanecké sněmovny seminář pro nově zvolené členy Parlamentu, kteří nemají předchozí zkušenosti s výkonem mandátu. Tento seminář je zaměřen na práci Sněmovny a Senátu a na výkon mandátu poslance a senátora.

Témata:

 • Mandát poslance či senátora, imunita, služby Kanceláře Poslanecké sněmovny
 • Legislativní proces a tvorba zákonů
 • Jednací řád Poslanecké sněmovny a Senátu
 • Zahraniční aktivity Parlamentu, přijímání mezinárodních smluv
 • Parlament ČR a Evropská unie, kontrola subsidiarity národními parlamenty
 • Zahraniční činnost EU

 
ISP (příhlásit)