Kontakt

Sekretariát PI

Sněmovní 3, 118 26 Praha 1
 
Telefon: 25717 2225
Fax: 25717 2223
E-mail:  pi@psp.cz


JménoZaměřeníTelefonE-mail
Mgr. Štěpán Pecháček, Ph.D.
/ředitel/
parlamentarismus, politické strany, zahraniční politika, volební systémy25717 2226pechacek@psp.cz
Ing. Soňa Šteigerováinformační specialistka25717 2228steigerovas@psp.cz
Mgr. Eva Tetourová, Ph.D.stálá zástupkyně PS PČR při EP25717 2233tetourovae@psp.cz
Mgr. Simona Spisarová, Ph.D.zástupkyně PS PČR při EP25717 2222spisarovas@psp.cz
Marcela Čížkováasistentka25717 2224cizkovam@psp.cz
Kateřina Havránkováasistentka25717 2231havrankovak@psp.cz

Oddělení všeobecných studií

JménoZaměřeníTelefonE-mail
Ing. Mgr. Martin Kuta, Ph.D.
/vedoucí oddělení/
mezinárodní politika, společná bezpečnostní a obranná politika EU, obrana25717 2305kutam@psp.cz
JUDr. Jindřiška Syllová, CSc.ústavní právo, parlamentarismus25717 2240syllova@psp.cz
Mgr. Klára Ibrahimmezinárodní politika, meziparlamentní spolupráce, koordinátorka obsahové části CZ PRES 202225717 2241ibrahimk@psp.cz
Mgr. Marta Krausovásprávní právo, trestní právo25717 2237krausovam@psp.cz
Ing. Jan Vlnavnitřní ekonomika, školství25717 2230vlna@psp.cz
Mgr. et Mgr. Markéta Novákováobčanské právo, správní právo, transparence25717 2239novakovam@psp.cz
Mgr. Magdalena Zachováústavní právo, správní právo, IT právo25717 3514zachovam@psp.cz
Mgr. Karolína Buňatovámezinárodní politika, Společná zahraniční a bezpečnostní politika EU, podpora SZ PS při EP25717 2235bunatovak@psp.cz
Ing. Klára Jankovskámezinárodní ekonomické vztahy, evropská ekonomická integrace, hospodářská, měnová a rozpočtová politika25717 2227jankovskak@psp.cz
Ing. Tereza Krček, Ph.D.externí spolupráce25717 2242krcekt@psp.cz

Oddělení pro záležitosti Evropské unie

JménoZaměřeníTelefonE-mail
JUDr. Jana Francová
/vedoucí oddělení/
soutěžní právo, mezinárodní právo soukromé, evropské právo (systém, instituce, vnitřní trh)25717 2234francovaj@psp.cz
Ing. Josef Palánspolečná zemědělská politika, daňová politika, měnová politika, politika hospodářské, sociální a územní soudržnosti EU, oblast společného rozpočtu EU25717 2229palan@psp.cz
Mgr. Helena Paldusovádokumentace EU, kulturní a vzdělávací politika EU, výzkum a vývoj, vesmír25717 2243paldusovah@psp.cz
JUDr. Eva Balounová, Ph.D., LL.M.právo životního prostředí, doprava, energetika, Brexit25717 2236balounovae@psp.cz
Mgr. et Mgr. Miroslav Jakabobčanské a obchodní právo, právo duševního vlastnictví, vnitřní trh, telekomunikace, ochrana spotřebitele25717 4116jakabm@psp.cz
Mgr. Tereza Gajdovásociální politika, zdravotnictví, sociální zabezpečení, pracovní právo, státní podpory25717 4119gajdovat@psp.cz
PhDr. Mgr. Eliška Jonášová, Ph.D.externí spolupráce - obecné a institucionální záležitosti, evropský semestr, rozvojová spolupráce, migrace25717 2222jonasovae@psp.cz

Oddělení komunikace a vzdělávání

JménoZaměřeníTelefonE-mail
PhDr. Petr Valenta, Ph.D.
/vedoucí oddělení/
historie parlamentarismu, mediální politika a spolupráce s tiskem, korespondent za ČR pro Evropské centrum pro parlamentní výzkum a dokumentaci (ECPRD)25717 2301valentap@psp.cz
JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D.koncepce komunikace Sněmovny, publikační plán, spolupráce s VŠ, parlamentarismus (střet zájmů)25717 4118kolar@psp.cz
Ing. Eva Dostálovápracovnice informačního střediska PS PČR25717 2244dostalovae@psp.cz
Mgr. Eliška Procházkováspolupráce se SŠ a ZŠ, ECPRD25717 2238prochazkovae@psp.cz
Bc. Miroslav Kupkarealizace prohlídek, spolupráce při tvorbě tiskových materiálů25717 2306kupkami@psp.cz
Zdeňka Bubelovápracovnice informačního střediska PS PČR25717 4117bubelovaz@psp.cz
Sylvie Mikulcováexterní spolupráce - pracovnice informačního střediska PS PČR25717 2303mikulcovas@psp.cz
Bc. Ondřej Nejedlýexterní spolupráce - prohlídky25717 4117nejedlyo@psp.cz
Josef Sučíkexterní spolupráce - prohlídky25717 4117sucikj@psp.czISP (příhlásit)