Přehled SZBP

ISSN 2533-4263

 

8/2021 Přehled vnější činnosti EU - hlavní body agendy SZBP EU (Dokument PDF, 926 KB)

Agenda SZBP EU a vnější činnost: Libanon - mezinárodní konference na podporu libanonského lidu, zasedání EU – ASEAN, mimořádné neformální zasedání Rady EU pro zahraniční věci (FAC) k situaci v Afghánistánu, mimořádné jednání skupiny G7 k situaci v Afghánistánu, Irák – Konference pro spolupráci a partnerství v regionu.

7/2021 Přehled vnější činnosti EU - EU a politika rozšíření, hlavní body agendy SZBP EU (Dokument PDF, 934 KB)

EU a politika rozšíření: obnovený dialog Bělehrad – Priština; agenda SZBP EU a vnější činnost: priority Východního partnerství po roce 2020, předčasné parlamentní volby v Moldavsku, zasedání Rady EU pro zahraniční věci (FAC), aktuální zahraničněpolitické otázky, geopolitika ve vztahu k novým digitálním technologiím, strategický kompas, k situaci v Etiopii, pracovní oběd s ministrem zahraničí Izraele, zřízení vojenské výcvikové mise v Mosambiku, závěry o globálně propojené Evropě, priority EU na 76. zasedání Valného shromáždění OSN.

6/2021 Přehled vnější činnosti EU - hlavní body agendy SZBP EU (Dokument PDF, 1 MB)

Agenda SZBP EU a vnější činnost, rozhodnutí Rady EU o sankcích vůči Bělorusku, nařízení o nástroji NDICI – Globální Evropa, summit EU–Kanada, summit NATO, summit EU–USA, společné sdělení ke vztahům EU–Rusko, předčasné parlamentní volby v Arménii, druhá berlínská konference o Libyi, zasedání Rady EU pro zahraniční věci (FAC), aktuální zahraničněpolitické otázky, k situaci v Iráku, k situaci v Latinské Americe a Karibiku, sankce vůči Bělorusku, sankce vůči Myanmaru/Barmě, závěry Rady o přístupu EU ke kulturnímu dědictví během konfliktů a krizí, zasedání Evropské rady.

5/2021 Přehled vnější činnosti EU - hlavní body agendy SZBP EU (Dokument PDF, 0 MB)

Agenda SZBP EU a vnější činnost, postoj EU k aktuální situaci v Izraeli/Palestině, postoj EU, neformální summit v Portu, summit EU–Indie, zasedání Rady EU pro zahraniční věci (FAC), aktuální zahraničněpolitické otázky, k situaci na západním Balkáně, transatlantické vztahy, videokonference se zvláštním prezidentským vyslancem USA pro oblast klimatu, závěry Rady o regionu Afrického rohu, závěry Rady k bezpečnosti a obraně, neformální videokonference ministrů zahraničních věcí EU , závěry Rady EU o humanitární činnosti EU, summit EU – Japonsko, mimořádné zasedání Evropské rady.

4/2021 Přehled vnější činnosti EU - EU a politika rozšíření, hlavní body agendy SZBP EU (Dokument PDF, 1 MB)

EU a politika rozšíření, parlamentní volby v Albánii, agenda SZBP EU a vnější činnost, Írán – JCPoA a prodloužení režimu sankcí EU, zasedání společné komise JCPOA, prodloužení režimu sankcí EU vůči Íránu v oblasti lidských práv, Kyrgyzstán – referendum o změně ústavy, prohlášení ministrů zahraničí zemí G7 a EU k situaci na Ukrajině, nová dohoda o partnerství mezi EU, Afrikou, Karibikem a Tichomořím, jednání kvartetu o situaci v Libyi, neformální zasedání Rady EU pro zahraniční věci (FAC), aktuální zahraničněpolitické otázky, k situaci na Ukrajině, k situaci v Etiopii, Myanmar/Barma – uložení nových sankcí, závěry o strategii EU ke spolupráci v indicko-tichomořském regionu, závěry o integrované strategii EU pro oblast Sahelu, závěry o obnoveném partnerství se zeměmi jižního sousedství, neformální videokonference ministrů zahraničních věcí (rozvoj), dohoda o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím.

3/2021 Přehled vnější činnosti EU - EU a politika rozšíření, hlavní body agendy SZBP EU (Dokument PDF, 1 MB)

EU a politika rozšíření, zasedání Rady stabilizace a přidružení EU – Albánie, agenda SZBP EU a vnější činnost, výroční zpráva EU o Hongkongu a Macau, neformální zasedání ministrů zahraničních věcí a ministrů vnitra, 15. března 2021, prodloužení sankcí EU za porušování územní celistvosti Ukrajiny, prohlášení EU u příležitosti deseti let od vypuknutí konfliktu v Sýrii, zasedání Rady přidružení EU – Gruzie, odstoupení Turecka od Istanbulské úmluvy, zasedání Rady EU pro zahraniční věci (FAC), aktuální zahraničněpolitické otázky, vztahy EU – Turecko, jižní sousedství, videokonference s Vysokou komisařkou OSN pro lidská práva, zřízení Evropského mírového nástroje, omezující opatření – globální režim sankcí EU v oblasti lidských práv, omezující opatření – Myanmar/Barma, závěry o strategii EU v oblasti kybernetické bezpečnosti, zasedání Evropské rady, východní Středomoří, Rusko.

2/2021 Přehled vnější činnosti EU - EU a politika rozšíření, hlavní body agendy SZBP EU (Dokument PDF, 1 MB)

EU a politika rozšíření, předčasné parlamentní volby v Kosovu, agenda SZBP a vnější činnost, doporučení Rady týkající se opatření ovlivňujících volný pohyb a cestovních omezení ze třetích zemí do EU, zasedání Mezinárodní kontaktní skupiny pro Venezuelu (ICG), odsouzení Alexeje Navalného, zasedání Rady EU pro zahraniční věci (FAC), aktuální zahraničněpolitické otázky, k situaci v Rusku, k situaci v Hongkongu, videokonference s ministrem zahraničí USA Antony Blinkenem, závěry o Myanmaru/Barmě, závěry o prioritách EU v rámci fór OSN pro lidská práva na rok 2021, k situaci v Zimbabwe, k situaci ve Venezuele, rozšíření seznamu osob podléhajících sankcím, následné reakce na opatření, prodloužení sankcí vůči Bělorusku, Írán a Společný komplexní akční plán, zasedání Evropské rady, jižní sousedství, obrana a bezpečnost.

1/2021 Přehled vnější činnosti EU - hlavní body agendy SZBP EU (Dokument PDF, 0 MB)

Agenda SZBP EU a vnější činnost, parlamentní volby v Kazachstánu, prezidentské volby a referendum o budoucí podobě politického systému v Kyrgyzstánu, Írán – Společný komplexní akční plán (JCPOA), zasedání Evropské rady, reakce na pandemii COVID-19, zadržení Alexeje Navalného, zasedání Rady EU pro zahraniční věci (FAC), aktuální zahraničněpolitické otázky, oblast klimatu a energetiky, Japonsko, spolupráce mezi EU a Spojeným královstvím, parlamentní volby ve Venezuele, Guinejský záliv, opětovné připojení se USA k Pařížské dohodě.

12/2020 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 0 MB)

EU a politika rozšíření, zasedání Rady stabilizace a přidružení EU – Srbsko, agenda SZBP EU a vnější činnost, zasedání ASEAN – EU na ministerské úrovni, nová transatlantická agenda EU - USA, zasedání rady pro zahraniční věci (FAC), k parlamentním volbám ve Venezuele, závěry Rady o vztazích mezi EU a USA, závěry Rady o Libanonu, závěry o paktu pro civilní SBOP 2021, závěry o úsilí EU v oblasti zprostředkování míru, zahraničněpolitická témata na zasedání Evropské rady, vztahy EU – USA, východní Středomoří, jižní sousedství, třetí vlna sankcí EU vůči Bělorusku, zasedání Rady partnerství EU – Arménie, Rada pro spolupráci EU – Ázerbájdžán, komplexní dohoda o investicích mezi EU a Čínou (CAI).

11/2020 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 975 KB)

EU a politika rozšíření, zasedání Rady stabilizace a přidružení EU – Kosovo, agenda SZBP EU a vnější činnost, reakce EU na výsledky prezidentských voleb v USA, k situaci v Hongkongu, prezidentské volby v Moldavsku, k pokračujícím aktivitám Turecka ve východním Středomoří, rozšíření omezujících opatření vůči Bělorusku, videokonference ministrů zahraničních věcí (FAC), CARD: jednání ministrů obrany o první zprávě, videokonference ministrů pro rozvoj (DEV).

10/2020 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 0 MB)

Agenda SZBP EU a vnější činnost, zasedání Rady EU pro zahraniční věci (FAC), aktuální zahraničněpolitické otázky, Bělorusko, Bosna a Hercegovina - operace ALTHEA, Nikaragua, zahraničněpolitická témata na říjnových evropských summitech, mimořádné zasedání Evropské rady 1. – 2. října, zasedání Evropské rady 15. – 16. října, parlamentní volby v Kyrgyzstánu, Summit EU – Ukrajina, jednání vedoucích představitelů EU a Kanady, parlamentní volby v Gruzii – 1. kolo, k situaci v Libyi, EP: diskuze o implementaci stálé strukturované spolupráce.

9/2020 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 948 KB)

EU a politika rozšíření, obnovený dialog Srbska s Kosovem, agenda SZBP EU a vnější činnost, společné zasedání EU Kanada, konference EU – ASEAN na ministerské úrovni jednání vedoucích představitelů EU – Čína, zasedání Rady EU pro zahraniční věci, Libye, Bělorusko, vztahy EU – Africká unie (AU), zasedání mezinárodní kontaktní skupiny pro Venezuelu (ICG), k situaci v Jemenu, posílení strategického partnerství EU – OSN pro udržení míru a řešení krizí, k situaci v Náhorním Karabachu.

8/2020 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 900 KB)

EU a politika rozšíření: parlamentní volby v Černé Hoře; Agenda SZBP EU a vnější činnost: prezidentské volby v Bělorusku, videokonference ministrů zahraničních věcí EU (východní Středomoří, Bělorusko, Libanon), zahraničněpolitická témata v rámci videokonference Evropské rady (Bělorusko, východní Středomoří, Mali).

7/2020 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 935 KB)

EU a politika rozšíření, předčasné parlamentní volby v Severní Makedonii, agenda SZBP EU a vnější činnost, k situaci v Hongkongu, prohlášení EU k vyhlášení zákona o národní bezpečnosti, závěry Rady o Hongkongu, zasedání Rady EU pro zahraniční věci, Turecko, priority EU pro 75. zasedání Valného shromáždění OSN, priority EU v Radě Evropy na období 2020 – 2022, 15. summit EU – Indie.

6/2020 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 0 MB)

EU a politika rozšíření, závěry Rady o spolupráci se západním Balkánem v oblasti migrace a bezpečnosti, parlamentní volby v Srbsku, agenda SZBP EU a vnější činnost, neformální zasedání Rady – rozvoj, implementace balíčku „tým Evropa“ a související závěry Rady, nové partnerství EU – AKT, videokonference ministrů zahraničí EU a zemí Východního partnerství, videokonference na vysoké úrovní EU – UK, závěry Rady o úloze mládeže v rámci vnější činnosti, 1. zasedání ministrů zahraničí mezinárodní Koalice pro Sahel, prohlášení představitelů zemí G7 a EU k situaci v Hongkongu, summit EU – Čína, závěry Rady o vztazích EU – Spojené království, závěry Rady o Africe, k situaci ve Venezuele, rozšíření seznamu osob podléhajících sankcím , reakce na opatření ze strany Venezuely.

6/2020 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 975 KB)

Evropská unie a politika rozšíření, Summit EU – západní Balkán, hospodářský dialog se západním Balkánem a Tureckem, hlavní body agendy SZBP EU, k situaci v Nikaragui, zřízení humanitárního leteckého mostu EU v souvislosti s covid-19, jednání Rady ve formátu ministrů obrany, videokonference ministrů zahraničních věcí EU a závěry přijaté písemným postupem, Frontex – dohoda o spolupráci s Černou Horou a Srbskem, videokonference vedoucích představitelů EU a Japonska.

4/2020 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 1 MB)

Hlavní body agendy SZBP EU, inciativa USA pro vyřešení krize ve Venezuele, videokonference ministrů zahraničních věcí EU dne 3. dubna, videokonference ministrů obrany k pandemii koronaviru, zapojení ESVČ do řešení pandemie, „Tým Evropa“ - Podpora partnerským zemím EU v souvislosti s pandemií covid-19, videokonference ministrů zahraničních věcí EU dne 22. dubna a závěry přijaté písemným postupem, videokonference EU G5 Sahel, makrofinanční asistence EU sousedním státům v souvislosti s covid 19, jmenování nového velitele sil mise EU v Mali.

3/2020 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 0 MB)

Evropská unie a politika rozšíření, zahájení přístupových jednání se Severní Makedonií a Albánií, hlavní body agendy SZBP EU, mimořádné zasedání Rady pro zahraniční věci, zasedání vedoucích představitelů EU a Turecka, nová strategie pro Afriku, neformální zasedání Rady pro zahraniční věci – obrana, finanční prostředky zemím Východního partnerství v souvislosti s pandemií covid-19, videokonference na ministerské úrovni EU - ASEAN, videokonference ministrů zahraničních věcí EU, k situaci v Libyi – zahájení operace Evropské unie IRINI.

2/2020 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 762 KB)

Hlavní body agendy SZBP EU, předčasné parlamentní volby v Ázerbájdžánu, Mnichovská bezpečnostní konference, zahájení činnosti delegace EU v Londýně, zpráva o provádění dohody o přidružení mezi EU a Gruzií, zasedání Rady pro zahraniční věci, zahraničněpolitická témata na zasedání Evropské rady, zahraničněpolitická témata na zasedání GAC, zasedání Společné komise pro JCPOA.

1/2020 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 940 KB)

Hlavní body agendy SZBP EU, k situaci v Libyi, k situaci ve Venezuele, k situaci v Iráku, zasedání Rady pro zahraniční věci, Rada přidružení EU – Ukrajina.

12/2019 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 741 KB)

Hlavní body agendy SZBP EU, zasedání Rady pro zahraniční věci, zahraničněpolitická témata na zasedání Evropské rady, setkání Asie – Evropa: zasedání na úrovni ministrů zahraničí, parlamentní volby v Uzbekistánu.

11/2019 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 768 KB)

Hlavní body agendy SZBP EU, zasedání Rady pro zahraniční věci, obrana: zasedání Rady – strategický výhled, nové projekty PESCO, zasedání EDA, předčasné parlamentní volby v Bělorusku, nový vysoký představitel Unie pro zahraniční a bezpečnostní politiku a priority v oblasti SZBP/SBOP, strukturovaný dialog EU – Hongkong o prohloubení vztahů, dialog o lidských právech EU – ASEAN.

10/2019 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 791 KB)

Evropská unie a politika rozšíření, předčasné parlamentní volby v Kosovu, zahraničněpolitická témata na zasedání Evropské rady, hlavní body agendy SZBP EU, zasedání Rady pro zahraniční věci, postoj EU na zasedání Konference OSN o změně klimatu (COP25), prohloubení dohody o hospodářském partnerství EU se zeměmi východní a jižní Afriky, inaugurační zasedání syrského ústavního výboru, volba nových členů do Rady OSN pro lidská práva, mezinárodní konference o solidaritě pro Venezuelu.

9/2019 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 841 KB)

Hlavní body agendy SZBP EU, k situaci v Sýrii, k situaci ve Venezuele, k situaci v Hongkongu, k situaci v Íránu, EU k ruským volbám na Krymu, priority a účast EU na 74. zasedání Valného shromáždění OSN, zasedání Rady přidružení EU – Moldavsko.

8/2019 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 779 KB)

Hlavní body agendy SZBP EU, prohlubování vztahů EU – ASEAN, k situaci v Jihočínském moři.

7/2019 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 774 KB)

Hlavní body agendy SZBP EU, zasedání Rady EU pro zahraniční věci, popis problematiky, cílená opatření vůči Turecku v souvislosti s vrtnými aktivitami ve východním Středomoří, Írán, závěry Rady k Iráku, Středoafrická republika, potvrzení sankcí EU vůči Severní Koreji, vojenská mobilita: schválení aktualizovaných požadavků, summit EU – Ukrajina, parlamentní volby na Ukrajině, popis problematiky, volební systém, výsledky voleb, hodnocení průběhu voleb.

6/2019 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 966 KB)

Hlavní body agendy SZBP EU, zasedání Rady EU pro zahraniční věci, závěry Rady k obraně a SBOP, závěry Rady k situaci v Súdánu, zahraničněpolitická témata na zasedání Evropské rady, k situaci ve Venezuele.

5/2019 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 1 MB)

Evropská unie a politika rozšíření, Prezidentské volby v Severní Makedonii, první operace Frontexu na západním Balkáně, hlavní body agendy SZBP EU, zasedání Rady EU pro zahraniční věci a obranu, 10 let Východního partnerství, posílení partnerství EU s Tuniskem, zasedání Rady: sankce v reakci na kybernetické útoky, k situaci ve Venezuele, 6. politický a bezpečnostní dialog na vysoké úrovni EU- Střední Asie a Afghánistán.

4/2019 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 0 MB)

Evropská unie a politika rozšíření, berlínský summit se zeměmi Západního Balkánu, hlavní body agendy SZBP EU, k situaci v Libyi, k situaci v Súdánu, prezidentské volby na Ukrajině, nový rámec EU – OSN pro boj s terorismem, k situaci ve Venezuele, 26. summit EU - Japonsko.  

3/2019 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 1 MB)

Evropská unie a politika rozšíření, zasedání Rady přidružení EU-Turecko, Rada stabilizace a přidružení EU-Severní Makedonie, hlavní body agendy SZBP EU, Rada přidružení EU-Gruzie, zasedání Společné rady k JCPOA, regionální konference k Sýrii, společný postup proti dezinformacím, EU-Pákistán: konzultace k regionálnímu míru a stabilitě, k situaci ve Venezuele, druhé zasedání kontaktní skupiny.

2/2019 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 1 MB)

Evropská unie a politika rozšíření, notifikace názvu Severní Makedonie, k politické krizi v Albánii, hlavní body agendy SZBP EU, závěry Rady k Íránu, témata mnichovské bezpečnostní konference, pokračování mírových rozhovorů v Jemenu, sjednání mírové dohody ve Středoafrické republice, indicko-pákistánský konflikt, první summit EU-Liga arabských států, Moldavsko: parlamentní volby, jednání Rady (FAC).

1/2019 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 0 MB)

Evropská unie a politika rozšíření, Kosovo, Republika Severní Makedonie, setkání VP a bosensko-hercegovinského předsednictví, hlavní body agendy SZBP EU, volby v Demokratické republice Kongo, ESVČ k situaci ve Venezuele, neformální zasedání FAC (obrana).

12/2018 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 0 MB)

Evropská unie a politika rozšíření, dialog Srbsko-Kosovo o normalizaci vztahů, zasedání Rad přidružení, hlavní body agendy SZBP EU, boj proti dezinformacím, situace v Jemenu, situace v Azovském moři, situace v Libyi.

11/2018 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 1 MB)

Evropská unie a politika rozšíření, pokračující dialog Srbsko-Kosovo o normalizaci vztahů, Rada přidružení Albánie, hlavní body agendy SZBP EU, Ministerské setkání EU-Kanada, situace v Jemenu, situace ve Venezuele, další fáze amerických sankcí vůči Íránu, mezinárodní podpora Afghánistánu, ženevská konference, k vývoji na Ukrajině, spuštění nových projektů PESCO.

10/2018 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 1 MB)

Evropská unie a politika rozšíření, parlamentní volby v Bosně a Hercegovině, zahájení ústavních změn v Makedonii, hlavní body agendy SZBP EU, ESVČ ke kybernetické bezpečnosti, prozatímní vstup dohody EU-Austrálie v platnost, zasedání Unie pro Středomoří, spolupráce EU-Asie, summit ASEM, formování vlády v Iráku, parlamentní volby v Afghánistánu, dialog o kybernetické bezpečnosti EU-USA, konzultativní setkání EU-AU, vztahy EU-Saúdská Arábie.

9/2018 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 1 MB)

EU a politika rozšíření; ESVČ: pokračování dialogu Srbsko-Kosovo, setkání Makedonie, k makedonskému referendu; hlavní body agendy SZBP EU, k aktuální situaci v Libyi, formování nové vlády v Iráku, volby v Kurdistánu, závěry Rady k multilateralismu a spolupráci EU-OSN, k vývoji na východní Ukrajině, dohoda o makrofinanční asistenci EU-Ukrajina, k summitu Korejská republika-KLDR, sjednání dodatku k dohodě v Jižním Súdánu, konference k Sýrii, ministerské setkání k implementaci JCPOA.

8/2018 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 0 MB)

Hlavní body agendy SZBP EU, ESVČ: jednání se zástupci Jižní Koreje, zavádění unijních nástrojů k podpoře dohody o íránském jaderném programu, k vývoji ve Venezuele, ESVČ: jednání Austrálie a Nový Zéland, prezidentské volby v Mali, neformální zasedání FAC.  

7/2018 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 1 MB)

Evropská unie a politika rozšíření, západobalkánský summit v Londýně: investice, bezpečnostní a politická spolupráce, zasedání Rady přidružení Makedonie a Bosna a Hercegovina, Kosovo: splnění požadavků vízové liberalizace, hlavní body agendy SZBP EU, k dění na východě Ukrajiny, summit EU-Ukrajina, deklarace EU-NATO, dohoda o míru a přátelství Etiopie-Eritrea, summity Čína, Japonsko.

6/2018 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 1 MB)

Evropská unie a politika rozšíření; Řecko-makedonská dohoda o názvu, návrh na zřízení nástrojů předvstupní pomoci III, Turecko: výsledky voleb, rady přidružení EU-Srbsko a EU-Černá Hora, zasedání Rady pro obecné záležitosti k rozšiřování; hlavní body agendy SZBP EU, spolupráce EU-NATO, zasedání Evropské rady: obrana, nové finanční nástroje vnější činnosti EU, vývoj v Moldavsku po komunálních volbách, první zasedání Rady partnerství EU-Arménie, spolupráce EU-OBSE, zasedání Rady: závěry k regionům.

5/2018 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 1 MB)

Evropská unie a politika rozšíření, summit EU a zemí západního Balkánu, k hospodářskému a finančnímu dialogu EU a zemí západního Balkánu a Turecka, hlavní body agendy SZBP EU, zasedání Libyjského kvartetu, Írán: nejnovější vývoj jaderné dohody, Rada přidružení EU-Moldavsko, k dění v Arménii, obranná spolupráce, závěry Rady k civilnímu rozměru SBOP, k prezidentským volbám ve Venezuele, navazování bezpečnostní spolupráce, k dění na Ukrajině.

4/2018 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 651 KB)

Evropská unie a politika rozšíření: k jednání o Kosovu, Západní Balkán: setkání s předsedy vlád, Hlavní body agendy SZBP EU: Zpráva k vývoji v Moldavsku, volební reforma, podpora EU Libanonu, ke školské reformě v Gruzii, Sýrie: užití chemických zbraní a druhá konference, jednání FAC: Jižní Súdán, vztahy s Ruskem.

3/2018 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 1 MB)

Evropská unie a politika rozšíření:, Evropská rada k západnímu Balkánu, hlavní body agendy SZBP EU: Projekty PESCO, návštěva vysoké představitelky na Ukrajině, k situaci v Libyi, k situaci v Jemenu, vyslání volební pozorovatelské mise do Libanonu.

2/2018 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 635 KB)

Evropská unie a politika rozšíření - sdělení EK: přistoupení zemí západního Balkánu k EU, Hlavní body SZBP EU, druhá konference k Sýrii, konference k Iráku, zasedání Rad přidružení: Gruzie, Ázerbájdžán, zasedání Rady spolupráce EU-Afghánistán, zasedání Rady: Moldavsko, Myanmar, Kambodža, Maledivy, podepsání dohody o prioritách partnerství EU-Arménie, konference o spolupráci EU-Sahel.

1/2018 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 571 KB)

Hlavní body SZBP EU, k vývoji v Íránu, k blízkovýchodnímu mírovému procesu, strategie EU k Iráku, podpora EU v souvislosti s krizí v Myanmaru, zasedání FAC: strategie o Iráku, Libye, ACP, blízkovýchodní proces, závěry Rady k integrovanému přístupu k vnějším konfliktům a krizím.

12/2017 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 782 KB)

EU a politika rozšíření: pracovní setkání EU a země západního Balkánu, přístupové konference – Srbsko, Černá Hora, hlavní body agendy SZBP: Libye: Naplňování opatření souvisejících s migračním tlakem, SBOP: souhlas Rady se spuštěním PESCO, EU-NATO, podpora EU-Libanonu, k revitalizaci v Jižním Súdánu, setkání EU-Jižní Korea, další kolo syrských mírových rozhovorů v Astaně.

11/2017 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 647 KB)

Evropská unie a politika rozšíření, zasedání Rady stabilizace a přidružení EU-Srbsko, zasedání Rady stabilizace a přidružení EU-Kosovo, hlavní body agendy SZBP EU, revize existujících asociačních dohod – Chile a Mexiko, summit Východního partnerství, setkání ministrů zahraničí asijských států a EU, k jednání o syrském mírovém procesu, summit EU-AU, obnovení rozhovorů Moldavsko-Podněstří.

10/2017 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 582 KB)

Palestina: vláda národní jednoty, Konference EU a Východního partnerství: digitální trh a e-vládnutí, k íránské jaderné dohodě, Summit EU-Indie, zasedání společné komise EU-Pákistán, partnerství EU-Kyrgyzstán, prezidentské volby, k situaci v Iráku, nová mise SBOP, zasedání FAC: Severní Korea, lidská práva, FAC: uprchlická krize v Myanmaru/Barmě a Bangladéši, posilování obrany a bezpečnosti EU: vnitřní bezpečnost, PeSCo, CARD.

9/2017 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 643 KB)

Nová vláda v Kosovu, Asociační dohoda EU-Ukrajina: vstup v platnost, mediální konference Východního partnerství, RB OSN a FAC k Mali, násilnosti v Myanmaru, G7 k situaci na Korejském poloostrově, iniciativy na Blízkém východě: opatření proti radikalizaci, EK a ESVČ: budování silné kybernetické bezpečnosti, k referendu o nezávislosti Kurdistánu, k situaci v západním Kamerunu, neformální setkání EU-IGAD, k syrskému mírovému procesu.

8/2017 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 476 KB)

Bulharsko-makedonská dohoda o přátelství a spolupráci, pokračování kosovsko-srbského dialogu, sjednání dohody o soudcích, Rada: Podpora Mali, k situaci na Korejském poloostrově.

7/2017 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 537 KB)

Evropská unie a politika rozšíření; Rada stabilizace a přidružení (EU-Bosna a Hercegovina), Summit západního Balkánu, Rada stabilizace a přidružení EU-Makedonie, hlavní body agendy SZBP EU, ESVČ: k vývoji ve Venezuele, EU-Japonsko – dosažení shody na principech dohody hospodářského partnerství, Rada přidružení EU-Egypt, zasedání FAC: Libye, Severní Korea, Vývoj v Sýrii a Iráku.

6/2017 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 857 KB)

Evropská unie a politika rozšíření; parlamentní volby v Kosovu; parlamentní volby v Albánii; Rada přidružení EU - Černá Hora; hlavní body agendy SZBP EU; poskytnutí finanční pomoci Moldavsku; Izraelsko-palestinský konflikt: spolupráce EU a UNRWA, výstavba dalších osad; Libanon: na cestě k parlamentním volbám; přípravy na summit EAP, prodloužení sankcí v souvislosti s děním na Ukrajině; zasedání Rady: regionální strategie, posílení obranné spolupráce, protiteroristická opatření; zasedání Evropské rady: PESCO a vnitřní bezpečnost.

5/2017 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 576 KB)

Společná zahraniční a bezpečnostní politika EU: Evropská unie a politika rozšíření - Makedonie: Na cestě k nové vládě; dohoda albánských politických stran; hlavní body agendy SZBP - Sdělení: Posílení spolupráce EU-Afrika; Rada přidružení EU-Tunisko; návštěva VP v OSN; spolupráce EU-Arménie; Libye; závěry Rady k obraně.

4/2017 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 537 KB)

Společná zahraniční a bezpečnostní politika EU: Evropská unie a politika rozšíření - Albánie: opoziční bojkot parlamentních voleb, k vývoji v Mali; hlavní body agendy SZBP - Konference k situaci v Sýrii, EU k situaci v Africkém rohu, závěry rady k Jemenu, k parlamentním volbám v Arménii, jednání v Libyi, vysoká představitelka: cesta do Číny a Indie, neformální zasedání FAC11.

3/2017 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 658 KB)

Evropská unie a politika rozšíření; návštěva vysoké představitelky v zemích Západního Balkánu; stanovisko Benátské komise ke změně turecké ústavy; hlavní body agendy SZBP EU; k politickému jednání v Mosambiku; Rada přidružení EU-Alžírsko, sjednání priorit partnerství; k vývoji v Mali; strategie EU k Sýrii, páté kolo mírových rozhovorů; SBOP: posílení Evropské bezpečnostní a obranné činnosti; Ukrajina: prodloužení mise OBSE, prodloužení uplatňování omezujících opatření; stanovisko ESVČ k demonstracím v Rusku a Bělorusku; Moldavsko-Ukrajinská dohoda o dodávkách elektřiny, zpráva o asociační dohodě; Libye, jednání s AU.

2/2017 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 666 KB)

Společná zahraniční a bezpečnostní politika EU: Evropská unie a politika rozšíření - Kosovo: pokračování dialogu se Srbskem, řešení demarkačního sporu s Černou Horou, přístupová konference Srbsko - ministerská úroveň, k vývoji v Turecku - ústava, reforma; hlavní body agendy SZBP - FAC k Libyi, k dění na východní Ukrajině, k prezidentským volbám v Somálsku, k výstavbě židovských osad, situace v Nigérii, asistence zemím v okolí Čadského jezera, k situaci v Jižním Súdánu a Středoafrické republice, sjednání dohody o partnerství s Afghánistánem, uzavření jednání s Arménií.

1/2017 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 550 KB)

Společná zahraniční a bezpečnostní politika EU: Evropská unie a politika rozšíření (vztah k Turecku a zemím západního Balkánu), činnost EU v oblasti mírových rozhovorů v Sýrii, vývoj v Moldavsku, ke sjednocení Kypru, k vývoji v Libyi, spolupráce v oblasti řízení migrace, jednání FAC - blízkovýchodní mírový proces.

12/2016 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 629 KB)

Společná zahraniční a bezpečnostní politika EU: Evropská unie a politika rozšíření (vztah k Turecku a zemím západního Balkánu), Rada k Bosně a Herzegovině, rozpuštění makedonského parlamentu, hlavní body agendy SZBP EU, ministerské setkání EU-středoasijské státy, k situaci v Jemenu, Parlamentní volby v Gruzii, vztahy EU-Afghánistán, konference k Afghánistánu, Rada k situaci v Sýrii, jednání s Libanonem a Jordánskem, jednání EU-Tunisko.

11/2016 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 681 KB)

Evropská unie a politika rozšíření; proces rozšiřování EU; EK: hodnocení Srbska; EK: hodnocení zemí Západního Balkánu; ministerské setkání V4 k Západnímu Balkánu; situace v Turecku; hlavní body agendy SZBP EU; konference o odzbrojování; zasedání Rady, závěry k EUGS a vývoj v oblasti SBOP; SBOP: obranný akční plán, mise, spolupráce s NATO; pozorovatelská mise EU v Ghaně; moldavské prezidentské volby; závěry Rady k východnímu partnerství; přijetí kompaktu o prioritním partnerství EU-Libanon; dárcovská konference Středoafrická republika; k situaci v Jemenu; ESVČ k Sýrii; k přijetí rezoluce Rady bezpečnosti o Severní Koreji; vztahy EU-Hong-Kong.

10/2016 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 552 KB)

Společná zahraniční a bezpečnostní politika EU: Evropská unie a politika rozšíření (vztah k Turecku a zemím západního Balkánu), Rada k Bosně a Herzegovině, rozpuštění makedonského parlamentu, hlavní body agendy SZBP EU, ministerské setkání EU-středoasijské státy, k situaci v Jemenu, Parlamentní volby v Gruzii, vztahy EU-Afghánistán, konference k Afghánistánu, Rada k situaci v Sýrii, jednání s Libanonem a Jordánskem, jednání EU-Tunisko.

9/2016 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 548 KB)

Společná zahraniční a bezpečnostní politika EU: Evropská unie a politika rozšíření (vztah k Turecku a zemím západního Balkánu), k referendu v Republice Srbské (BiH), hlavní body agendy SZBP EU (aktivity v oblasti Společné zahraniční a bezpečnostní politiky a vnějších vztahů EU), k vývoji v Sýrii, společné sdělení k Libyi, EU k parlamentním volbám v Bělorusku, neformální setkání ministrů obrany, vztahy EU-Latinská Amerika, situace na Ukrajině.

8/2016 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 586 KB)

Evropská unie a politika rozšíření; koordinační mechanismus v Bosně a Hercegovině; k dialogu v Kosovu a Makedonii; hlavní body agendy SZBP EU; k situaci na Ukrajině; snaha o obnovení syrských mírových rozhovorů; situace v Jemenu; mise SBOP v Libyi; dohoda mezi kolumbijskou vládou a FARC.

7/2016 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 518 KB)

Společná zahraniční a bezpečnostní politika EU: Evropská unie a politika rozšíření (Vztah k Turecku a zemím západního Balkánu), Hlavní body agendy SZBP EU (Aktivity v oblasti Společné zahraniční a bezpečnostní politiky a vnějších vztahů EU)

6/2016 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 547 KB)

Evropská unie a politika rozšíření; dialog EU-Turecko o boji proti terorismu; prodloužení činnosti mise EULEX Kosovo; Rada přídružení EU-Černá Hora; hlavní body agendy SZBP EU; blízkovýchodní mírový proces; EK: nový rámec pro partnerství v oblasti migrace; EP: mírová činnost v Africe, spolupráce s OSN a AU; rezoluce Rady bezpečnosti, operace Sophia; představení nové globální strategie EU.

5/2016 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 575 KB)

Společná zahraniční a bezpečnostní politika EU: Evropská unie a politika rozšíření, (Vztah k Turecku a zemím západního Balkánu), Hlavní body agendy SZBP EU, (Aktivity v oblasti Společné zahraniční a bezpečnostní politiky a vnějších vztahů EU), Dokumenty SZBP EU (Výběr dokumentů z databáze Rady EU).

4/2016 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 631 KB)

Společná zahraniční a bezpečnostní politika EU: Evropská unie a politika rozšíření (vztah k Turecku a zemím západního Balkánu); Hlavní body agendy SZBP EU (Aktivity v oblasti Společné zahraniční a bezpečnostní politiky a vnějších vztahů EU); Dokumenty SZBP EU (Výběr dokumentů z databáze Rady EU).

3/2016 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 583 KB)

Evropská unie a politika rozšíření; k politickému jednání v Černé Hoře; vstup Stabilizační a asociační dohody s Kosovem v platnost; jednání s Tureckem, mimořádná Evropská rada k migraci; hlavní body agendy SZBP EU; výsledky Rady přidružení EU-Moldavsko; ESVČ k situaci na Ukrajině; zasedání Rady pro zahraniční věci; závěry Rady ke Středoafrické republice; EU-Kuba: uzavřena jednání o dohodě; ESVČ k dojednanému příměří v Jemenu; summit EU-Indie; dokumenty SZBP EU.

2/2016 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 390 KB)

Evropská unie a politika rozšíření; Bosna a Hercegovina: přihláška ke členství; jednání EK (ESVČ) s IOM; hlavní body agendy SZBP EU; dárcovská konference sýrie, pomoc Turecku; zasedání Evropské rady: Sýrie; zasedání FAC – Moldavsko, Burundi; protesty v Kosovu, volba prezidenta; prodloužení mise EUBAM v Libyi; dokumenty SZBP EU.

1/2016 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 411 KB)

Evropská unie a politika rozšíření; setkání Srbsko-Kosovo; EU-Turecko: politický dialog na nejvyšší úrovni; hlavní body gendy SZBP EU; Libye: vláda národní shody; k Íránsko-Saúdskoarabskému konfliktu; FAC k blízkovýchodnímu mírovému procesu; sestavení nové vlády v Moldavsku; dokumenty SZBP EU.

12/2015 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 739 KB)

Evropská unie a politika rozšíření; Bosna a Hercegovina: vývoj v Republice Srbské; druhá přístupová konference Srbsko; přístupová konference Turecko; hlavní body agendy SZBP EU; Arménie: zahájení vyjednávání o nové dohodě; ochrana lidských práv v agendě ESVČ; EP: vztahy s Čínou; ESVČ ke Kubě a volbám ve Venezuele; Rada přidružení Ukrajina; závěry rady k Iráku; ESVČ k situaci v Burundi; vztahy se zeměmi střední Asie; dokumenty SZBP EU;

11/2015 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 699 KB)

Předčasné parlamentní volby v Turecku, setkání EU-Turecko; situace v Bosně a Hercegovině; sjednání dohody o bezpečnostním uspořádní v Jjižním Súdánu; revize ENP; k situaci na Ukrajině; jednání VP v Gruzii, debata v EP, Rada pridřužení; závěry Rady k Jemenu; k situaci v Burundi.

10/2015 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 872 KB)

Rada k Srbsko-Bosenskému referendu; jednání s Tureckem o migračních tocích; podepsání stabilizační a asociační dohody s Kosovem; k Palestinsko-Izraelským střetům; mírový plán v Jemenu; k iráckékmu vládnímu reformnímu plánu; závěry zasedání rady (FAC) – Sýrie, Libye, Írán; prezidentské volby v Bělorusku; komunální volby na Ukrajině; FAC: regionální strategie pro Africký roh; závěry rady k Afghánistánu; dokumenty SZBP EU Burundi.

9/2015 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 642 KB)

Vstup mise SBOP EUNAVFOR Med do druhé fáze; Libye: posun v sestavení vlády národní shody; EP k obnovení blízkovýchodního mírového procesu; protesty Burkina Faso.

8/2015 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 657 KB)

Srbsko–Kosovo: politický dialog; konference západobalkánských států, asistence při zvládání běženecké krize; finanční pomoc EU: Libye, Tunisko, Jemen, Palestina; k dění na Východní Ukrajině; mírová dohoda v Jižním Súdánu.

7/2015 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 360 KB)

ESVČ k Srbsko-Bosenskému referendu; zasedání Rady přidružení a stabilizace EU-Makedonie; k situaci na Blízkém Východě, íránský jaderný program; Turecko: nálety na ISIS a kurdské bojovníky; FAC k migraci, konference ve Vallettě; vývoj v Libyi.

6/2015 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 749 KB)

EU k parlamentním volbám v Turecku; další kolo jednání Srbsko–Kosovo; závěry Rady k vývoji v Makedonii; Černá Hora: otevření dalších kapitol; ESVČ k vývoji na Východní Ukrajině, nový program podpory; uplatňování sankcí proti Jemenu; spuštění námořní mise EU SBOP ve Středomoří; závěry rady k Libanonu; rada k volbám v Myanmaru/ Barmě; závěry Rady ke Střední Asii.

5/2015 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 395 KB)

Ekonomický a finanční dialog s kandidátskými zeměmi; vývoj v Makedonii; stabilizační a asociační dohoda s Kosovem; rada přidružení EU–Turecko, zpráva o pokroku; summit východního partnerství; Evropská agenda o migraci: výzvy pro SBOP; závěry Rady o SBOP; podpora Středoafrické republice; výzva Libanonu; EP k parlamentním volbám v Etiopii; summit EU-GCC.

4/2015 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 367 KB)

Stabilizační dohoda s Bosnou a Hercegovinou; závěry rady k Makedonii; dohoda o jaderném programu s Íránem; neformální zasedání s ministry států Jižního partnerství (konzultace FAC k revizi ENP) ESVČ k volbám v Súdánu; FAC k situaci v Jemenu; FAC k regionální strategii pro Sahel; ESVČ k situaci ve Středomoří (nelegální migrace).

3/2015 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 440 KB)

Island – ukončení kandidatury; EP: pokrok západobalkánských států; Srbsko-Kosovo: další kroky; závěry Rady k Bosně a Hercegovině; zahájení konzultací k ENP; parlamentní volby v Tádžikistánu, spolupráce se středoasijskými zeměmi; energetické rozhovory na Ukrajině, prodloužení sankcí; ESVČ k vývoji v Libyi; FAC: prodloužení sankcí Sýrie; Jižní Súdán: neúspěch mírových jednání; Iránský jaderný program: další kolo jednání.

2/2015 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 415 KB)

Obnovení Srbsko-Kosovských jednání; Bosna a Hercegovina; Turecko: jednání o míru s PKK; AFET: projednávání pokroku zemí Západního Balkánu; Palestina; Jižní Súdán: dohoda o přechodné vládě; EP a FAC k situaci v Jemenu; EU k islámskému radikalismu; protiteroristická strategie EU; sjednání mírové dohody na Ukrajině; Venezuela: zatýkání opozičních představitelů; ESVČ k sestavení vlády v Moldavsku.

1/2015 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 343 KB)

Bosna a Hercegovina: reakce na reformní plán; Libye: nové kolo vyjednávání; Jižní Súdán; situace na Východní Ukrajině; mise pro volby v Nigérii; poradní mise ve Středoafrické republice; Tunisko: prezidentské volby.

12/2014 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 309 KB)

Bosna a Hercegovina; nová vláda v Kosovu; vývoj na Ukrajině; energetický summit EU-USA; finanční pomoc ke zmírnění následků války a aktivit ISIS; asociační dohoda s Gruzií.

11/2014 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 387 KB)

ESVČ k Srbsko-Albánskému setkání; nová iniciativa pro Bosnu a Hercegovinu; volby na Východní Ukrajině; EU k mírovým rozhovorům v Kolumbii; dialog o lidských právech EU–Kazachstán; jednání EP o Jižním Súdánu; EP: souhlas s ratifikací asociační dohody s Moldavskem; dialog o lidských právech s Uzbekistánem; spolupráce s Kyrgyzstánem; EP: souhlas s ratifikací asociační dohody s Gruzií; FAC k vývoji na Blízkém Východě (možnost uznání Palestiny); FAC k politice kontroly vývozu zboží; Írán: neuplatňování sankcí.

10/2014 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 398 KB)

Parlamentní volby v Bosně; AFET k rozšiřování; situace v Libyi; Ukrajina, parlamentní volby; summit EU-Asie; Islámský stát, Irák a Sýrie; FAC k situaci v Jemenu.

9/2014 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 403 KB)

Kosovo-Srbsko: postup jednání IBM dohody; Turecko; detaily nástrojů předvstupní pomoci (IPA) 2014–2020; jednání se zeměmi Východního partnerství, priority v politice sousedství; dočasné příměří na Ukrajině; situace na západním břehu; nová irácká vláda; priority EU na zasedání Valného shromáždění OSN; summit EU-Kanada.

8/2014 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 340 KB)

Evropská unie a politika rozšíření; turecké prezidentské volby; hlavní body agendy SZBP EU; Gruzie: neuznání prezidentských voleb v Abcházii; ESVČ k situaci v Náhorním Karabachu; situace v Severozápadním Iráku; situace na Ukrajině; dokumenty SZBP EU.

7/2014 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 351 KB)

Evropská unie a politika rozšíření; jednání turecké vlády s PKK; hlavní body agendy SZBP EU; situace na Ukrajině; situace na Blízkém Východě, operace v pásmu Gazy; sankce Jižní Súdán; mise EUCAP Sahel; situace ve Středoafrické republice; Irák; dokumenty SZBP EU.

6/2014 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 389 KB)

Albánie: doporučení komise udělit kandidátský status; Kosovo: výsledky předčasných voleb, mise EULEX; summit G7; situace na Ukrajině; Gruzie, Moldavsko: příprava podpisu asociační dohody; EU–Thajsko: vyjednávání o obchodní spolupráci pozastaveno; jednání EU a Ligy arabských států; prezidentské volby v Egyptě; Rada pro zahraniční věci: Libye, Irák, Thajsko, Afghánistán.

5/2014 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 380 KB)

Kosovo: sjednání asociační dohody, předčasné volby; Albánie na cestě ke kandidátskému statusu; FYROM/Makedonie; Turecko: svoboda slova na internetu; Ukrajina – prezidentské volby; Gruzie, Moldavsko: asociační dohoda před podpisem; summit EU-Japonsko; FAC: obnova rozvojové spolupráce s Madagaskarem; ESVČ k situaci v Libyi; podpora palestinskému státu.

4/2014 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 377 KB)

Srbsko: přístupová jednání a nová vláda; Bosna a Hercegovina; vývoj na Východní Ukrajině; summit východního partnerství, Gruzie, Moldavsko; EU-Afrika: summit; mali: EUCAP Sahel Mali.

3/2014 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 363 KB)

Albánie; Bosna a Hercegovina; Turecko; Ukrajina; Summit EU–USA; Evropská politika sousedství.

1/2014 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 623 KB)

Srbsko: Zahájení přístupových rozhovorů; Evropský parlament k politice rozšíření; Protesty na Ukrajině: aktuální situace; Středoafrická republika: Mise EUFOR; Summit EU–Rusko; Sýrie: Ženeva II

12/2013 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 618 KB)

11/2013 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 636 KB)

10/2013 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 639 KB)

9/2013 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 631 KB)

8/2013 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 633 KB)

6/2013 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 632 KB)

5/2013 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 635 KB)

4/2013 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 600 KB)

3/2013 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 647 KB)

2/2013 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 648 KB)

1/2013 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 651 KB)

12/2012 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 690 KB)

11/2012 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 692 KB)

10/2012 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 385 KB)

9/2012 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 366 KB)

8/2012 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 294 KB)

7/2012 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 336 KB)

6/2012 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 336 KB)

5/2012 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 332 KB)

4/2012 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 297 KB)

3/2012 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 333 KB)

2/2012 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 344 KB)

1/2012 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 344 KB)

12/2011 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 394 KB)

11/2011 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 287 KB)

10/2011 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 393 KB)

9/2011 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 392 KB)

7/2011 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 344 KB)

6/2011 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 390 KB)

5/2011 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 358 KB)

4/2011 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 356 KB)

3/2011 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 342 KB)

2/2011 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 382 KB)

1/2011 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 278 KB)

12/2010 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 311 KB)

11/2010 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 348 KB)

10/2010 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 323 KB)

9/2010 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 333 KB)

8/2010 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 344 KB)

7/2010 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 436 KB)

6/2010 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 411 KB)

5/2010 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 383 KB)

4/2010 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 345 KB)

3/2010 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 331 KB)

2/2010 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 334 KB)

2/2010 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 338 KB)

1/2010 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 330 KB)

11/2009 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 313 KB)

10/2009 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 351 KB)

9/2009 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 348 KB)

8/2009 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 291 KB)

7/2009 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 306 KB)

6/2009 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 364 KB)

5/2009 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 339 KB)

4/2009 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 340 KB)

3/2009 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 363 KB)

2/2009 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 352 KB)

1/2009 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 356 KB)

12/2008 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 399 KB)

11/2008 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 298 KB)

10/2008 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 338 KB)

9/2008 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 382 KB)

8/2008 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 333 KB)

7/2008 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 292 KB)

6/2008 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 351 KB)

5/2008 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 319 KB)

4/2008 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 331 KB)

3/2008 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 326 KB)

2/2008 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 391 KB)

1/2008 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 313 KB)

12/2007 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 360 KB)

11/2007 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 307 KB)

10/2007 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 354 KB)

9/2007 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 348 KB)

7/2007 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 333 KB)

6/2007 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 422 KB)

5/2007 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 329 KB)

4/2007 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 362 KB)

3/2007 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 373 KB)

2/2007 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 320 KB)

1/2007 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 310 KB)

12/2006 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 336 KB)

11/2006 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 285 KB)

10/2006 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 334 KB)

9/2006 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 335 KB)

7/2006 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 356 KB)

Evropská unie a politika rozšíření
Srbsko a Černá Hora
Hlavní body agendy SZBP EU
Budoucnost smluvního vztahu EU - Rusko
Energetická bezpečnost ve vnějších vztazích EU
Finské předsednictví a jeho priority
Příprava summitu za finského předsednictví
Vízová politika vůči Moldavsku
Dokumenty SZBU EU

6/2006 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 354 KB)

Evropská unie a politika rozšíření
Albáníe
Bosna a Hercegovina
Černá Hora
Přístupové rozhovory s Chorvatskem a Tureckem
Hlavní body agendy SZBP EU
Šíření ručních palných a lehkých zbraní
Mírový proces na Blízkém východě
Evropská unie a Kuba
Vojenská operace v Konžské demokratické republice
Evropská unie a Irák po vytvoření vlády
Jednání WTO v Ženevě
Summit EU-USA
Dokumenty Evropské unie

5/2006 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 327 KB)

4/2006 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 325 KB)

3/2006 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 351 KB)

2/2006 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 321 KB)

1/2006 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 288 KB)

Proces rozšiřování - vztah k Bulharsku, Rumunsku, Turecku a zemím Západního Balkánu
Bosna a Hercegovina
Bulharsko a Rumunsko
Srbsko a Černá Hora/Kosovo
Turecko
Dokumenty SZBP
Implementace Evropské bezpečnostní strategie, evropská bezpečnostní a obranná politika
Boj proti šíření zbraní hromadného ničení
Boj priti terorismu
Obchod se zbraněmi
Pomocná hraniční mise pro Moldavsko a Ukrajinu
Připravenost EU reagovat na mimořádné krizové situace
Rozpočet SZBP
Zvláštní zástupci EU
Mezinárodní vztahy EU, postoje k jednotlivým oblastem
Afghánistán
Bělorusko
Blízký východ
Bosna a Hercegovina
Irák
Írán
Libérie
Latinská Amerika
Makedonie
Pobřeží slonoviny
Východní Evropa a Střední Asie
Západní Balkán
Zimbabwe

12/2005 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 322 KB)

11/2005 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 280 KB)

10/2005 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 328 KB)

9/2005 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 294 KB)

8/2005 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 197 KB)

7/2005 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 324 KB)

6/2005 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 251 KB)

5/2005 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 234 KB)

4/2005 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 232 KB)

3/2005 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 221 KB)

2/2005 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 180 KB)

1/2005 Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 266 KB)

0/0 Přehled dokumentů SZBP EU
ISP (příhlásit)