Nové dokumenty Parlamentního institutu

Studie

 • 2.119Evropský semestr a státní rozpočet při projednávání v Poslanecké sněmovně PČR (Dokument PDF, 0 MB)
 • 2.118Návrh státního rozpočtu na rok 2021 – základní parametry (Dokument PDF, 1 MB)
 • 1.248Nástroje a opatření na zamezení rizika střetu zájmů politických činitelů (Dokument PDF, 1 MB)
 • 1.246Možnosti zapojení národních parlamentů do rozhodovacích postupů na úrovni EU v režimu Lisabonské smlouvy (Dokument PDF, 1 MB)
 • 2.117Globální ekonomické krize: Přístupy a východiska (Dokument PDF, 1 MB)

Vybraná témata

 • 31/2020Plán na podporu oživení a odolnosti EU a stav jeho projednávání (Dokument PDF, 1 MB)
 • 32/2020Volební proces v době pandemie - překážky ve výkonu volebního práva, doporučení k volebnímu procesu, přehled opatření k zajištění hlasování (Dokument PDF, 958 KB)
 • 30/2020Plán na podporu oživení a odolnosti EU (Dokument PDF, 1 MB)
 • 29/2020Alternativní volební mechanismy – mechanika, účinky, dopady - možnosti volební reformy systému do Senátu představené v VIII. volebním období na pozadí australské a irské zkušenosti (Dokument PDF, 0 MB)
 • 28/2020Výjimky a zjednodušené postupy v pravidlech zadávání veřejných zakázek při mimořádných okolnostech (Dokument PDF, 1 MB)

Analýza vybraných dokumentů EU

 • 61/20Nový pakt o migraci a azylu (Dokument PDF, 0 MB)
 • 60/20Pracovní program Komise na rok 2021 (Dokument PDF, 910 KB)
 • 59/20Nový akční plán pro unii kapitálových trhů (Dokument PDF, 947 KB)
 • 58/20Zlepšení přístupu k právní ochraně v oblasti životního prostředí (Dokument PDF, 0 MB)
 • 57/20Zvýšení cílů Evropy v oblasti klimatu do roku 2030 (Dokument PDF, 1 MB)

Přehledy Parlamentního institutu

Přehled SZBP

 • 10/2020Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 0 MB)
 • 9/2020Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 948 KB)
 • 8/2020Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 900 KB)
 • 7/2020Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 935 KB)
 • 6/2020Přehled dokumentů SZBP EU (Dokument PDF, 0 MB)

Eurozóna +

 • 125/2020Přehled ekonomických událostí v EU za období od 1. 11. do 15. 11. 2020 (Dokument PDF, 2 MB)
 • 124/2020Ekonomický vývoj v EU podle aktuálních statistik: Zdanění práce (Dokument PDF, 2 MB)
 • 123/2020Přehled ekonomických událostí v EU za období od 16. 10. do 31. 10. 2020 (Dokument PDF, 3 MB)
 • 122/2020Přehled ekonomických událostí v EU za období od 1. 10. do 15. 10. 2020 (Dokument PDF, 2 MB)
 • 121/2020Přehled ekonomických událostí v EU za období od 16. 9. do 30. 9. 2020 (Dokument PDF, 4 MB)

Migrace

 • 2/2020Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 1. 3. do 15. 4. 2020 (Dokument PDF, 1 MB)
 • 1/2020Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 1. 1. do 29. 2. 2020 (Dokument PDF, 782 KB)
 • 7/2019Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 1. 11. do 31. 12. 2019 (Dokument PDF, 768 KB)
 • 6/2019Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 1. 8. do 31. 10. 2019 (Dokument PDF, 772 KB)
 • 5/2019Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 1. 5. do 31. 7. 2019 (Dokument PDF, 731 KB)

Monitoring

 • 34/2019Monitoring: Odhad HDP - 2. čtvrtletí 2019 (Dokument PDF, 646 KB)
 • 33/2019Monitoring: Statistika vládních financí - 1. čtvrtletí 2019 (Dokument PDF, 685 KB)
 • 32/2019Monitoring: Průmysl a stavebnictví - květen 2019 (Dokument PDF, 646 KB)
 • 31/2019Monitoring: Zahraniční obchod zbožím - květen 2019 (Dokument PDF, 673 KB)
 • 30/2019Monitoring: Trh práce - květen 2019 (Dokument PDF, 711 KB)

Zprávy stálé zástupkyně PS při EP

 • 48/2020BRUSELSKÝ DIÁŘ (v týdnu od 23. listopadu do 29. listopadu 2020) (Dokument PDF, 756 KB)
 • 47/2020BRUSELSKÝ DIÁŘ (v týdnu od 16. listopadu do 22. listopadu 2020) (Dokument PDF, 775 KB)
 • 47/2020BRUSELSKÝ DIÁŘ (v týdnu od 16. listopadu do 22. listopadu 2020) (Dokument PDF, 775 KB)
 • 46/2020BRUSELSKÝ DIÁŘ (v týdnu od 9. listopadu do 15. listopadu 2020) (Dokument PDF, 744 KB)
 • 45/2020BRUSELSKÝ DIÁŘ (v týdnu od 2. listopadu do 8. listopadu 2020) (Dokument PDF, 692 KB)

Výběr dokumentů EU

 • 5/2010Výběr dokumentů EU (1-5/2010) (Dokument PDF, 688 KB)
 • 12/2009Výběr dokumentů EU (7-12/2009) (Dokument PDF, 698 KB)
 • 6/2009Výběr dokumentů EU (4-6/2009) (Dokument PDF, 952 KB)
 • 3/2009Výběr dokumentů EU (1-3/2009) (Dokument PDF, 968 KB)
 • 12/2008Výběr dokumentů EU (10-12/2008) (Dokument PDF, 1 MB)

Týdenní výběr dokumentů EU


Infografika

 • 2/2020Návrh státního rozpočtu 2021
 • 1/2020Státní závěrečný účet 2019
 • 2/2019Návrh státního rozpočtu 2020
 • 1/2019Státní závěrečný účet 2018
 • 3/2018Návrh státního rozpočtu 2019
ISP (příhlásit)