FAQ - časté dotazy

Pro koho pracuje Parlamentní institut?
Parlamentní institut pracuje pro všechny poslance, senátory a orgány komor. Jeho činnost je hrazena z prostředků Kanceláře Poslanecké sněmovny, a proto jsou služby Parlamentního institutu zdarma.

Pracuje Parlamentní institut i pro orgány komor a poslanecké (senátorské) kluby?
Ano, odpovídáme na dotazy, které dostaneme od orgánů komor či od skupin poslanců či senátorů (za skupinu se považuje i klub).

Jak navázat spolupráci s Parlamentním institutem?
Spolupráci mohou poslanci, senátoři, jejich pověření asistenti či orgány komor navázat osobně, telefonicky,
e-mailem nebo písemně. Telefon na ústředí Parlamentního institutu je 25717 2225, e-mail pi@psp.cz.
 
Je možné se Parlamentního institutu dotázat na cokoli?
Parlamentní institut se zabývá zejména problematikou právní, ekonomickou a politologickou. Je však schopen zprostředkovat odpovědi na dotazy i z jiných oborů. Příklady zaměření najdete v seznamu prací, který  je uveden v této brožuře.

Jak vypadá požadavek na Parlamentní institut?
Parlamentního institutu je možné se dotázat osobně, telefonicky (25717 2225), e-mailem (pi@psp.cz) i písemně, a to i bez formuláře. Požadavek může zprostředkovat také asistent poslance nebo senátora. Písemný požadavek – formulář je umístěn na první straně této brožury a je možno jej poslat poštou, faxem (25717 2223) nebo jej osobně doručit do sekretariátu Parlamentního institutu ve Sněmovní 3. Písemný požadavek lze vyplnit na internetu (http://www.psp.cz/kps/pi/formular.doc) a zaslat jako přílohu elektronicky na adresu pi@psp.cz.

Proč je na formuláři otázka, k čemu má studie sloužit?
Pracovníci Parlamentního institutu slouží pro 281 členů Parlamentu ČR. Každý z  pracovníků zpracovává současně několik odpovědí. Z tohoto důvodu je potřebné znát, k čemu bude studie sloužit, aby odborný pracovník věděl, jaký má být rozsah studie, zda je nutné ji udělat přednostně  (pokud jde například o informaci týkající se legislativy, která je právě na programu schůze) či zda má k dispozici dostatek času pro získání podkladových materiálů.

Pro jaký účel je možno použít odpovědi nebo studie poskytnuté Parlamentním institutem?
Parlamentní institut poskytuje služby pro celou parlamentní činnost poslance nebo senátora. Odpovědi nebo studie se mohou použít pro vlastní legislativní činnost, pro kritiku či posouzení přijímaných zákonů, pro rozhodování o přijímaných zákonech i pro další potřeby výkonu mandátu, například pro odpovědi voličům, pro poslanecká vystoupení apod. Parlamentní institut naopak nevypracovává studie pro informace asistentů a jiných osob.

Zůstává zadavatel úkolu pro Parlamentní institut v anonymitě?
Parlamentní institut poskytuje objektivní informace bez ohledu na to, kdo dotaz nebo zpracování studie zadal. Zadavatel  dotazu (poslanec nebo senátor nebo orgán komory) zůstává v anonymitě a jeho jméno nesmí být nikde uváděno.

Jsou odpovědi na dotazy či studie Parlamentního institutu, které si objedná poslanec či senátor, dostupné i ostatním?
Parlamentní institut po odevzdání zpracované studie vyhrazuje dva týdny pro zadavatele, kdy není studie dávána k dispozici žádnému dalšímu zájemci. Po dvou týdnech může být poskytnuta i dalším poslancům a senátorům a je umístěna (pokud má širší použití) do příslušné databáze vybraných prací. Jak ji najít, je uvedeno v následující kapitole.

Jsou přístupné i odpovědi a práce, které nejsou uveřejněny na stránce vybraných prací?
Odpovědi na dotazy a další práce, které nemají nadčasový charakter, jsou archivovány v Parlamentním institutu. V případě zájmu je poskytnou pracovníci institutu, popř. je aktualizují podle současných potřeb zájemců.

Zpracovává Parlamentní institut i studie bez objednávky ze strany poslanců či senátorů?
Některé studie zpracovává Parlamentní institut v předstihu k předpokládané a plánované legislativě. V tomto případě jsou studie okamžitě k dispozici všem poslancům a senátorům.

Pracuje Parlamentní institut i pro subjekty mimo Parlament ČR?
Parlamentní institut je odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny a nemůže vypracovávat studie na objednávku osob mimo parlamentní struktury. Výjimku tvoří spolupráce se zahraničím, kdy Parlamentní institut poskytuje odpovědi na odborné dotazy ze zahraničních parlamentů, z Komise EU a Evropského parlamentu, z Meziparlamentní unie apod. Oddělení komunikace a vzdělávání Parlamentního institutu pracuje naopak pro veřejnost přicházející do Sněmovny, poskytuje jí materiály určené pro veřejnost a odpovídá na dotazy.
Parlamentní institut jako celek dodržuje zákonná ustanovení týkající se poskytování informací veřejnosti.

Kde Parlamentní institut sídlí?
Parlamentní institut sídlí v budově Poslanecké sněmovny v ulici Sněmovní 3 ve druhém a třetím patře a částečně ještě v  kancelářích C205 v budově Sněmovní 4. Pro kontakt je možno zavolat centrální telefonní číslo 25717 2225 nebo přímá čísla jednotlivých pracovníků či zajít osobně do kanceláří Parlamentního institutu.
Informační středisko Poslanecké sněmovny sídlí v Paláci Smiřických na Malostranském náměstí – kontaktní telefonní číslo 25717 4117.
ISP (příhlásit)