Schůze Poslanecké sněmovny

Schůzemi Poslanecké sněmovny se označují plenární schůze dolní komory Parlamentu České republiky. Schůze pléna se obvykle konají v zasedacím sále historického Thunovského paláce (Sněmovní ulice číslo 4). Schůze mohou být svolány předsedou Poslanecké sněmovny na základě usnesení sněmovny nebo na základě písemné žádosti aspoň jedné pětiny všech poslanců sněmovny. Tato schůze se musí konat do 10 dnů od doručení žádosti předsedovi Poslanecké sněmovny. Pořad každé plenární schůze schvaluje Poslanecká sněmovna.

Schůze Poslanecké sněmovny jsou veřejné, pokud se sama sněmovna neusnese, že bude schůze nebo její část neveřejná.

více informací

Přehled schůzí

25.schůze

Svolána

bude zahájena 31. května ve 14 hodin

návrh pořadu schůze, písemné přihlášky do rozpravy


24.schůze

Ukončená

19. května 2022

pořad schůze, hlasování, stenoprotokoly

19.schůze

Ukončená

26. dubna až 13. května 2022

pořad schůze, hlasování, stenoprotokoly, ústní interpelace

23.schůze

Ukončená

12. května 2022

návrh pořadu schůze, hlasování, stenoprotokoly pořad schůze nebyl schválen a schůze byla ukončena

21.schůze

Ukončená

5. května 2022

návrh pořadu schůze, hlasování, stenoprotokoly pořad schůze nebyl schválen a schůze byla ukončena

Přehled jednání

Mohlo by vás zajímatISP (příhlásit)