Schůze Poslanecké sněmovny

Schůzemi Poslanecké sněmovny se označují plenární schůze dolní komory Parlamentu České republiky. Schůze pléna se obvykle konají v zasedacím sále historického Thunovského paláce (Sněmovní ulice číslo 4). Schůze mohou být svolány předsedou Poslanecké sněmovny na základě usnesení sněmovny nebo na základě písemné žádosti aspoň jedné pětiny všech poslanců sněmovny. Tato schůze se musí konat do 10 dnů od doručení žádosti předsedovi Poslanecké sněmovny. Pořad každé plenární schůze schvaluje Poslanecká sněmovna.

Schůze Poslanecké sněmovny jsou veřejné, pokud se sama sněmovna neusnese, že bude schůze nebo její část neveřejná.

více informací

Přehled schůzí

100.schůze

Svolána

bude zahájena 18. dubna v 11 hodin

návrh pořadu schůze (mimořádná)

98.schůze

Přerušeno

od 9. dubna

pořad schůze, hlasování, stenoprotokoly, písemné přihlášky do rozpravy, písemné pozměňovací návrhy, písemné interpelace (přerušeno do úterý 16. dubna do 14 hodin)


64.schůze

Neurčeno

od 19. dubna 2023

pořad schůze, hlasování, stenoprotokoly (přerušeno na neurčito)

57.schůze

Přerušeno

od 4. března 2023

pořad schůze, hlasování, stenoprotokoly (přerušeno)

56.schůze

Přerušeno

od 4. března 2023

pořad schůze, hlasování, stenoprotokoly (přerušeno)

34.schůze

Přerušeno

od 26. srpna 2022

pořad schůze, stenoprotokoly (přerušeno)

30.schůze

Přerušeno

od 7. července 2022

pořad schůze, hlasování, stenoprotokoly (přerušeno)

99.schůze

Ukončená

11. dubna 2024

návrh pořadu schůze, hlasování, stenoprotokoly pořad schůze nebyl schválen a schůze byla ukončena

96.schůze

Ukončená

19. a 20. března 2024

návrh pořadu schůze, hlasování, stenoprotokoly, písemné interpelace pořad schůze nebyl schválen a schůze byla ukončena

97.schůze

Ukončená

19. a 20. března 2024

pořad schůze, hlasování, stenoprotokoly

94.schůze

Ukončená

27. února až 8. března 2024

pořad schůze, hlasování, stenoprotokoly, písemné interpelace, ústní interpelace

Přehled jednání

Mohlo by vás zajímatISP (příhlásit)