Ochrana oznamovatelů

Učinění oznámení podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

Oznámení podle pravidel stanovených příkazem č. 19/2023 vedoucího Kanceláře Poslanecké sněmovny jsou oprávněni podat:

 • zaměstnanci Kanceláře,
 • zaměstnanci dočasně přidělení k výkonu práce v Kanceláři, zaměstnanci činní pro Kancelář na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr,
 • stážisté v Kanceláři, nebo
 • osoby vykonávající dobrovolnickou činnost pro Kancelář.

Oznámení může oznamovatel učinit:

 • prostřednictvím externího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti;
 • prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému v rámci KPS;
 • zveřejněním.

Kancelář Poslanecké sněmovny má zaveden vnitřní oznamovací systém. Příslušnou osobou k přijímaní oznámení je Etická komise Kanceláře Poslanecké sněmovny.

Kontakt: Etická komise Kanceláře Poslanecké sněmovny, Sněmovní 176/4, 118 26, mail: etickakomise@psp.cz  .

Oznámení lze podat ústně nebo písemně.

Oznámení může být učiněno následujícími způsoby:

 • Písemně do schránky určené pro příjem takových oznámení, která je umístěna v budově ve Sněmovní ulici č. 176/4 v atriu mimo dosah kamerového systému.
 • Elektronickou poštou na adresu: etickakomise@psp.cz . Upozorňujeme, že na každou zprávu úspěšně doručenou na uvedenou adresu obdrží odesílatel automatickou odpověď.
 • Písemně klasickou poštou zasláním na adresu Kancelář Poslanecké sněmovny, Etická komise, Sněmovní 176/4, Praha 1,
  118 26.
 • Telefonicky na zvláštní lince 257 171 999 sloužící výhradně k tomto účelu.  
 • Po předchozí domluvě osobně.  ISP (příhlásit)