Akreditace

Žádosti o akreditace

Jak požádat o jednorázovou akreditaci?

  • Osoby, které jsou redakcemi pověřeny žádat o akreditace pro své pracovníky, se zaregistrují do Informačního systému Parlamentu: https://www.psp.cz/sqw/isp.sqw
  • Šéfredaktor média nebo vedoucí redakce pošle na press@psp.cz seznam oprávněných osob, které mohou žádat o akreditace, a jejich emailové adresy.
  • Vytvořený účet bude autorizován pracovníkem Odboru médií a PR a bude přiřazen k redakci.
  • Oprávněná osoba spravuje seznam členů redakce a žádosti o akreditace.
  • Žádosti o vydání jednorázové akreditace na daný den je nutné doručit nejpozději do 16.00 hod. Později podané žádosti mohou být vyřízeny až následující den po 9. hodině.

Žádosti o akreditaci prostřednictvím mailu press@psp.cz budou akceptovány do 27. srpna 2023.

Jak požádat o stálou akreditaci?

Stálé akreditace jsou vydávány na základě splněných podmínek:

Po schválení žádosti bude vydána plastová karta s čipem a fotografií kvůli nezbytné identifikaci. Stálé akreditace jsou vydávány na dobu čtyřletého zasedání Poslanecké sněmovny, popř. během zasedání, a jejich platnost končí uplynutím daného funkčního období Sněmovny.

Více o akreditacích

Akreditace pro zástupce hromadných sdělovacích prostředků jsou určeny výhradně pro zástupce veřejnoprávních médií, zástupce redakcí tištěných a elektronických hromadných sdělovacích prostředků s celospolečenským dosahem, rozhlasových a televizních stanic, kteří aktivně vykonávají novinářskou praxi. Akreditace jsou vydávány výhradně pro účely profesního působení pracovníků médií v prostorách Sněmovny.

Žádostí o akreditaci se novináři zavazují dodržovat Směrnici pro zajišťování ochrany objektu Poslanecké sněmovny a respektovat pokyny pracovníků Odboru médií a PR a Ochranné služby Policie ČR. V opačném případě může být akreditace zrušena.

Jednorázové akreditace jsou pracovníkům médií vydávány na základě předchozí žádosti o možnost zúčastnit se konkrétní akce v prostorách Sněmovny. Týká se např. jednání sněmovních výborů či komisí, odborných seminářů, vernisáží apod. Novináři bez stálé akreditace obdrží na recepci visačku s nápisem „TISK“, a pokud nezbytně potřebují pracovat v kuloárech Sněmovny, mohou si zažádat o „modrou kartu“ v Odboru médií a PR, kterou získají po předložení novinářského průkazu. Členové televizních štábů a fotografové obdrží visačku s nápisem „TELEVIZE“ nebo „FOTO“, která je opravňuje k práci v novinářském atriu a na novinářské galerii.

Mohlo by vás zajímat

Orientační plán budovy S4

Orientační plán budovy S4


ISP (příhlásit)