Informační materiály

Informační středisko vydává informační materiály přibližující dění nejen v Poslanecké sněmovně:

tištěné v českém jazyce

Vývoj českého parlamentarismu, od roku 1848 až do současnosti, v datech;

Český parlament a parlamentarismus, co je parlamentarismus a jaká je jeho podoba u nás; 

Parlamentní volby, jak se volí do Poslanecké sněmovny;

Parlamentní kontrola vlády České republiky, jak se uplatňuje a co obsahuje;

Hlasování v Poslanecké sněmovně, jeho způsoby a použití, výsledky hlasování;


Legislativní proces na parlamentní úrovni, zákonodárná iniciativa, zákonodárná procedura, role Senátu a prezidenta;

Státní rozpočet, jak vzniká, jak je schvalován, státní závěrečný účet;

Výbory, komise a delegace Poslanecké sněmovny, jejich funkce, náplň práce;

Poslanecké kluby, jejich vznik a funkce;

Financování politických stran, jejich způsoby, kontrola, výroční zprávy;

Zahraniční aktivity Poslanecké sněmovny, zahraničně-politické funkce, členství v mezinárodních organizacích;

Parlament ČR a Evropská unie, vstup do EU, Výbor pro evropské záležitosti a jeho funkce;

Petice občanů v Poslanecké sněmovně, jejich přijímání a projednávání jako uplatnění petičního práva;

Poslanecký mandát a poslanecká imunita, vznik a zánik mandátu, jeho ochrana imunitou;

tištěné v anglickém jazyce

A History of Czech Parliamentarism

Parliamentary Elections

The Mandate and Immunity of Deputies

The Legislative Process in Parliament

Parliamentary Control of the Government in the Czech Republic

tištěné v německém jazyce

Die Entwicklung des tschechischen Parlamentarismus

Die Parlamentswahlen

Das Abgeordnetenmandat und die Abgeordnetenimmunität

Der legislative Prozess auf der Parlamentsebene

Kontrolle der Regierung durch das Parlament in der Tschechischen Republik

grafické a multimediální materiály

Grafické schéma ústavního systému České republiky (EN, DE) - vztahy mezi Parlamentem, vládou, prezidentem, mocí soudní a dalšími institucemi

Grafické schéma legislativního procesu (EN, DE) - diagram postupu projednávání návrhu zákona od předložení až po postoupení k projednávání v Senátu

Grafické schéma volebního systému

Ilustrovaný plakát Parlament České republiky – Poslanecká sněmovna (líc, rub)

anglicky (líc, rub), francouzsky (líc, rub) a německy (líc, rub)

Film „Parlament České republiky – Poslanecká sněmovna“

Multimediální DVD prezentace o Poslanecké sněmovně (česky, anglicky a francouzsky)

Informační letáky o fungování sněmovních výborů (česky a anglicky)

Reprezentativní publikace o Poslanecké sněmovně (k dispozici česká, anglická, francouzská a německá verze)

Publikace „Parlament České republiky – Poslanecká sněmovna“ (71 str., česká, anglická, francouzská, německá a ruská verze)

Letáček funkce a stavající politická reprezentace (EN, DE)

Paláce Poslanecké sněmovny, Palaces of the Chamber of Deputies (ENG), Palaste der Abgeordetenhause (DE)

Leták Informační středisko Poslanecké sněmovny

výstava: Na cestě k modernímu parlamentarismu

Počátky stavovské a parlamentní reprezentace

Český zemský sněm do roku 1861

Parlament po roce 1848

Český zemský sněm po roce 1861

Národní shromáždění Republiky Československé

Parlamentní politická reprezentace v období 1. republiky

Parlament v letech 1945–1989

Národní shromáždění Republiky Československé

Parlament od roku 1992

Český parlament a parlamentarismus

Historie sídla Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Sídlo Poslanecké sněmovny Parlamentu ČRISP (příhlásit)