Semináře pro studenty

Seminář pro studenty Pro studenty vyšších ročníků středních a vysokých škol, kteří se zajímají o společenské a politické dění a kteří mají zájem podrobně se seznámit s činností českého Parlamentu, nabízíme možnost uspořádání celodenního vzdělávacího semináře.
Účast na tomto interaktivním semináři, stejně jako podkladové materiály, jsou poskytovány zdarma.

 

Termín: 4. listopadu

ČESKÝ PARLAMENT A PARLAMENTARISMUS

Program semináře (pořadí přednášek se může změnit):

prezence účastníků

zahájení semináře, projekce filmu „Parlament České republiky - Poslanecká sněmovna“

Parlament v českém ústavním systému (přednáška s následnou diskusí na téma parlamentarismus, bikameralismus, parlamentní kontrola vlády atd.)

Legislativní proces v České republice (přednáška s následnou diskusí na téma právní úprava legislativního procesu, kvantitativní analýza legislativního procesu atd.)

Parlament ČR a Evropská unie (přednáška s následnou diskusí na téma participace ČR na rozhodování institucí EU)

Volební a stranicko-politický systém v České republice (přednáška s následnou diskusí na téma volební systém do obou komor českého Parlamentu, podoba a problémy stranicko-politického sytému atd.)

Zastupitelská demokracie a veřejná správa (přednáška s následnou diskusí na téma zastupitelské demokracie na lokální a regionální úrovni)

Zakončení semináře a návštěva galerie jednacího sálu Poslanecké sněmovny

Program:

2020: 4. 11. 2020, 22. 4. 2020
2019: 27. 11. 2019, 15. 10. 20195. března, 22. května
2018: 5. prosince, 23. května
2017: 5. dubna
2016: 19. října, 16. listopadu, 23. března, 8. června (PDF, 400 KB)

 


Termín: 11. listopadu 020

Česká republika v Evropské unii

PROGRAM SEMINÁŘE

9:00 - 9:15 prezence účastníků
9:15 - 10:00 Základy evropského integračního procesu - přednáška s následnou diskusí o vývoji evropské integrace, rozšiřování EU a základních institucích EU
10:15 - 11:00 Česká republika a EU - přednáška s diskusí na téma participace České republiky na rozhodování institucí EU
11:15 - 12:00 Aktuální otázky - přednáška s následnou diskusí o migrační politice, Brexitu, volbách do EP a dalších aktuálních tématech evropské politiky

Jednotlivé přednášky jsou lektorsky zajištěny odborníky Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Účastníci semináře obdrží po jeho skončení osvědčení o úspěšném absolvování.
Účast na vzdělávacím semináři je bezplatná. Podkladové materiály a drobné občerstvení je zajištěno.

Pozvánka:
2020: 11. 11. 2020, 15. 4. 2020
2019: 6. 11. 2019

 

Termín: 16. 12. 2020

Volby - svátek demokracie
Historické, právní a politologické aspekty volebního klání nejen v českých zemích

V říjnu letošního roku proběhnou volby do krajských zastupitelstev a Senátu
Parlamentu České republiky. Voličům se budou během kampaně představovat
kandidáti se snahou upoutat pozornost pro svůj program. Následně bude
veřejnost seznamována s výsledky voleb a jejich politickými důsledky.
Seminář určený studentům je příležitostí podívat se na problematiku volebního
klání v širší perspektivě, která zahrne důležité milníky v historii voleb, připomene
nesamozřejmost existence volebního práva a poukáže na důležité právní a
politologické aspekty všech typů voleb, které na území Česka probíhají.

Program semináře
9:15 Prezence
9:30 Demokratizace volebního práva v moderních dějinách
PhDr. Petr Valenta, Ph.D., Parlamentní institut
10:45 Ústavně právní aspekty voleb v České republice
JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D., Parlamentní institut
12:00 Otazníky nad aplikací volebních systémů v české politice
Mgr. Štěpán Pecháček, Ph.D., Parlamentní institut
13:00 Prohlídka Poslanecké sněmovny
13:30 Zakončení semináře

Pozvánka:
16. 12. 2020

 

 

Termín: 10. prosince 2019

Role parlamentu v procesu přijímání státního rozpočtu

Schvalování zákona o státním rozpočtu představuje každoročně jednu z vrcholných
politických událostí v zemi. Význam, který je přikládán procesu tvorby a schvalování
této důležité normy, zrcadlí nejen skutečnost, že se jedná o podstatný nástroj
ovlivňování hospodářské politiky státu, ale rovněž výrazný instrument kontroly
exekutivy ze strany parlamentu. Seminář pořádaný v prostorách Poslanecké
sněmovny sleduje problematiku tvorby a schvalování státního rozpočtu v rovině
historické, právní a ekonomické.

Program semináře


9:15 Prezence

9:30 Historický kontext vlivu parlamentu na státní rozpočty

10:00 Legislativní proces na parlamentní úrovni

11:00 Role parlamentu v procesu schvalování rozpočtu, evropský a národní rozpočtový rámec

12:15 Aktuální otázky státního rozpočtu (státní rozpočet na rok 2019, zadlužení, mandatorní výdaje, ...)

13:00 Prohlídka Poslanecké sněmovny

14:00 Zakončení semináře

Pozvánka:
10. 12. 2019

 

 

Termín: 13. listopadu 2018

Parlament a vznik Československa

Seminář pro studenty pořádaný u příležitosti výročí 100 let od založení Československé republiky

Program semináře (pořadí přednášek se může změnit):

9:15 Prezence

9:30 Revoluční Národní shromáždění a československý převrat roku 2018
        PhDr. Petr Valenta, Ph.D. Parlamentní institut

10:45 Utváření ústavních dokumentů po vzniku Československa
         JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. 

12:00 Možnost návštěvy galerie jednacího sálu Poslanecké sněmovny (v případě, že ji umožní harmonogram jednání PS)

12:30 Zakončení semináře a návštěva galerie jednacího sálu Poslanecké sněmovny

Program:

2018: 13. listopadu 


Termín: 29. května 2018

ČESKÁ REPUBLIKA V ERVROPSKÉ UNII - vzdělávací seminář pro studenta

Seminář pro studenty žurnalistiky a mediálních studí

Program semináře:

9:00- 9:15 prezence účastníků

9:15- 10:00 Základy evropského integračního procesu (přednáška s následnou diskusí o vývoji evropské integrace, rozšiřování EU a základních institucích EU)

10:15 - 11:00 Česká republika a EU (přednáška s diskusí na téma participace České republiky na rozhodování institucí EU)

11:15 - 12:00 Aktuální otázky (přednáska s následnou diskusí o migrační politice, Brexitu a dalších aktuálních tématech evropské politiky)

Jednotlivé přednáška jsou lektorsky zajištěny odborníky Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Účastníci semináře obdrží po jeho skončení osvědčení o úspěšném absolvováni.

Účast na vzdělávacím semináři je bezplatná. Podkladové materiály a drobné občerstvení je zajištěno.

Program: 29. května 2018

 

 

 

Termín: 4. dubna 2018

ČESKÝ PARLAMENTARISMUS - TEORIE A PRAXE

Seminář pro studenty žurnalistiky a mediálních studí

Program semináře:

9:00- 9:45 Historický kontext českého parlamentarismu

9:45 - 11:00 Mandát poslance a senátora

11:15 - 12:15 Legislativní proces na parlamentní úrovni

12:30 - 13:30 Pauza na oběd

13:30–14:15 Volební a stranické systémy v České republice 

14:30–14:45 Role národních parlamentů v otázkách zahraniční politiky

14:45–15:15 Parlament a evropská agenda

15:45 – 16:30 Exkurze sídlem Poslanecké sněmovny - návštěva tiskového střediska a novinářské galerie, setkání se zástupci tiskového odboru Kancelář PS

Program: 4. dubna 2018

19. dubna 2017

 

Termín: 25. dubna 2018

ČESKÁ ÚSTAVNÍ TRADICE - Kontinuity a milníky Českého konstitucionalismu

Seminář pořádaný v rámci připomínek stoletého výročí vzniku Československa provede posluchače významnými křižovatkami, které formovaly ústavní a politické systémy v moderní historii českých zemí.

Program semináře

 9:30 – 9:45  prezence účastníků

 09:45 - 10:45  Politické okolnosti proměn české ústavnosti (PhDr. Petr Valenta, Ph.D.)

11:00 – 12:00  Ústavní garance občanských práv v českých zemích (JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D.)

 

Program: 25. dubna 2018


 Realizované semináře:

 

Termín: 6. května 2015

TRADICE ČESKÉHO PARLAMENTARISMU

Program semináře

 9:15 – 9:30  prezence účastníků

 9:30 – 10:00  Projekce filmu Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

10:00 - 11:15  Zastupitelské sbory v letech 1848-1939 (Petr Valenta – Parlamentní institut)

11:15 – 11:45  přestávka

11:45 – 13:00  Parlament v druhé polovině 20. století (Petr Kolář – Parlamentní institut)

13:00–13:30  návštěva galerie jednacího sálu Poslanecké sněmovny

 


 

Termín: 21. května 2014

PARLAMENT A VOLBY

9:00–9:15 prezence účastníků

9:30–10:30 Parlamentní volby a volební právo v historické perspektivě

10:30–10:45 Přestávka

10:45 - 11:45 Ústavněprávní aspekty parlamentních voleb

11:45 - 12:00 Přestávka

12:00–13:00 Reformy volebního systému v ČR

13:00–13:30 návštěva galerie jednacího sálu Poslanecké sněmovny

13:30 zakončení semináře

 


 

  Termíny: 17. prosince 2014

CESTAMI ČESKÉ ÚSTAVNOSTI

Program semináře (pořadí přednášek se může změnit):

9:15 – 9:30 prezence účastníků

9:30 – 10:30 Vývoj ústavnosti v moderních českých dějinách (Petr Valenta – Parlamentní institut)

10:30–10:45 přestávka

10:45 – 11:45 Principy českého ústavního práva a aktuální proměny ústavního systému (Petr Kolář – Parlamentní institut)

11.45 – 12:00 přestávka

12:00 – 12:45 Česká ústava v kontextu konstitučních systémů evropské civilizace (Martin Kavěna – Parlamentní institut)

13:00–13:30 návštěva galerie jednacího sálu Poslanecké sněmovny

13:30 zakončení semináře 

Seminář se koná u příležitosti výročí přijetí Ústavy České republiky Českou národní radou dne 16. prosince 1992.

Pozvánka (DOC, 450 KB)


 Jednotlivé přednášky jsou lektorsky zajištěny předními odborníky z vysokých škol a Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

 
ISP (příhlásit)