Semináře pro studenty

Seminář pro studenty Pro studenty vyšších ročníků středních a vysokých škol, kteří se zajímají o společenské a politické dění a kteří mají zájem podrobně se seznámit s činností českého Parlamentu, nabízíme možnost uspořádání celodenního vzdělávacího semináře.
Účast na tomto interaktivním semináři, stejně jako podkladové materiály, jsou poskytovány zdarma.

 Termíny: 5. dubna 2017

ČESKÝ PARLAMENT A PARLAMENTARISMUS

Program semináře (pořadí přednášek se může změnit):

9:15–9:30 prezence účastníků

9:30 - 10:00 zahájení semináře, projekce filmu „Parlament České republiky - Poslanecká sněmovna“

10:00 - 11:00 Parlament v českém ústavním systému (přednáška s následnou diskusí na téma parlamentarismus, bikameralismus, parlamentní kontrola vlády atd.)

11:15 - 12:15 Legislativní proces v České republice (přednáška s následnou diskusí na téma právní úprava legislativního procesu, kvantitativní analýza legislativního procesu atd.)

13:00–14:00 Volební a stranicko-politický systém v České republice (přednáška s následnou diskusí na téma volební systém do obou komor českého Parlamentu, podoba a problémy stranicko-politického sytému atd.)

14:15–15:00 Zastupitelská demokracie a veřejná správa (přednáška s následnou diskusí na téma zastupitelské demokracie na lokální a regionální úrovni)

15:00 – 15:30 Zakončení semináře a návštěva galerie jednacího sálu Poslanecké sněmovny

Program:
2017: 5. dubna
2016: 19. října, 16. listopadu, 23. března, 8. června (PDF, 400 KB)

 


 

Termín: 19. dubna 2017

ČESKÝ PARLAMENTARISMUS - TEORIE A PRAXE

Seminář pro studenty žurnalistiky a mediálních studí

Program semináře:

8:45–9:00 Prezence účastníků

9:00 - 9:30 Historický kontext českého parlamentarismu

9:45 - 11:15 Mandát poslance a senátora

11:30 - 12:30 Legislativní proces na parlamentní úrovni

12:30 - 13:30 Pauza na oběd

13:30–14:15 Volební a stranické systémy 

14:30–15:30 Parlament a zahraniční politiky, evropská dimenze parlamentarismu

15:45 – 16:30 Exkurze sídlem Poslanecké sněmovny - návštěva tiskového střediska a novinářské galerie, setkání se zástupci tiskového odboru

Program: 19. dubna 2017


 Realizované semináře:

 

Termín: 6. května 2015

TRADICE ČESKÉHO PARLAMENTARISMU

Program semináře

 9:15 – 9:30  prezence účastníků

 9:30 – 10:00  Projekce filmu Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

10:00 - 11:15  Zastupitelské sbory v letech 1848-1939 (Petr Valenta – Parlamentní institut)

11:15 – 11:45  přestávka

11:45 – 13:00  Parlament v druhé polovině 20. století (Petr Kolář – Parlamentní institut)

13:00–13:30  návštěva galerie jednacího sálu Poslanecké sněmovny

 


 

Termín: 21. května 2014

PARLAMENT A VOLBY

9:00–9:15 prezence účastníků

9:30–10:30 Parlamentní volby a volební právo v historické perspektivě

10:30–10:45 Přestávka

10:45 - 11:45 Ústavněprávní aspekty parlamentních voleb

11:45 - 12:00 Přestávka

12:00–13:00 Reformy volebního systému v ČR

13:00–13:30 návštěva galerie jednacího sálu Poslanecké sněmovny

13:30 zakončení semináře

 


 

  Termíny: 17. prosince 2014

CESTAMI ČESKÉ ÚSTAVNOSTI

Program semináře (pořadí přednášek se může změnit):

9:15 – 9:30 prezence účastníků

9:30 – 10:30 Vývoj ústavnosti v moderních českých dějinách (Petr Valenta – Parlamentní institut)

10:30–10:45 přestávka

10:45 – 11:45 Principy českého ústavního práva a aktuální proměny ústavního systému (Petr Kolář – Parlamentní institut)

11.45 – 12:00 přestávka

12:00 – 12:45 Česká ústava v kontextu konstitučních systémů evropské civilizace (Martin Kavěna – Parlamentní institut)

13:00–13:30 návštěva galerie jednacího sálu Poslanecké sněmovny

13:30 zakončení semináře 

Seminář se koná u příležitosti výročí přijetí Ústavy České republiky Českou národní radou dne 16. prosince 1992.

Pozvánka (DOC, 450 KB)


 Jednotlivé přednášky jsou lektorsky zajištěny předními odborníky z vysokých škol a Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

 
ISP (příhlásit)