Odbor informatiky

Odbor informatiky zabezpečuje informační službu a provoz informačního systému v Poslanecké sněmovně, jejích orgánech a v Kanceláři sněmovny.
 • ve spolupráci s ostatními útvary Kanceláře sněmovny shromažďuje informace z činnosti Sněmovny, jejích orgánů, funkcionářů a poslanců a zpřístupňuje je uživatelům počítačové sítě Poslanecké sněmovny,
 • organizuje vývoj a provoz počítačové sítě Poslanecké sněmovny,
 • zajišťuje bezpečnost informačního systému Poslanecké sněmovny a ochranu dat,
 • zabezpečuje provoz elektronické pošty,
 • ve spolupráci s ostatními útvary Kanceláře Poslanecké sněmovny zabezpečuje vedení osobní, ekonomické a jiné agendy, související s činností Poslanecké sněmovny a Kanceláře Poslanecké sněmovny,
 • zajišťuje aktuálnost systémů právních informací v počítačové síti Poslanecké sněmovny a v přenosných počítačích,
 • zabezpečuje provoz elektronického hlasovacího zařízení Poslanecké sněmovny,
 • zabezpečuje odbornou přípravu poslanců a zaměstnanců Kanceláře Poslanecké sněmovny při praktickém využívání prostředků výpočetní techniky a poskytuje jim konzultace v průběhu jejího využívání,
 • provádí analýzy toků informací v Poslanecké sněmovně a v Kanceláři Poslanecké sněmovny a navrhuje jejich účelné řešení,
 • zajišťuje testování a zavádění prostředků výpočetní techniky a automatizace kancelářských prací do činnosti Poslanecké sněmovny a Kanceláře Poslanecké sněmovny a zabezpečuje jejich spolehlivý provoz,
 • zajišťuje údržbu a opravy výpočetní techniky,
 • zajišťuje automatizovaný elektronický přenos informací z tiskových agentur a při styku s Kanceláří prezidenta republiky, Úřadem vlády České republiky a zahraničními parlamenty,
 • ve spolupráci s odborem organizačním zajišťuje převod a uložení sněmovních tisků a dalších podkladů pro jednání Poslanecké sněmovny a jejích orgánů do počítačové sítě Poslanecké sněmovny,
 • zabezpečuje, aby poslanec, který o to požádá, obdržel sněmovní publikaci na technickém nosiči dat,
 • zabezpečuje elektronický přístup k veřejně dostupným dokumentům Poslanecké sněmovny.ISP (příhlásit)