Dokument EU 15663/17

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2017/825 za účelem navýšení finančního krytí programu na podporu strukturálních reforem a přizpůsobení jeho obecného cíle
/kód dokumentu 15663/17, COM(2017) 825 final, 2017/0334 (COD)/ISP (příhlásit)