Dokument EU 12193/18

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council - Enhancing legal pathways to Europe: an indispensable part of a balanced and comprehensive migration policy - A contribution from the European Commission to the Leaders’ meeting in Salzburg on 19-20 September 2018 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Posílení legálních cest do Evropy: nezbytná součást vyrovnané a komplexní migrační politiky - Příspěvek Evropské komise k setkání vedoucích představitelů v Salzburgu ve dnech 19. - 20. září 2018
/kód dokumentu 12193/18, COM(2018) 635 final/ISP (příhlásit)