Dokument EU 5814/16

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o využívání kmitočtového pásma 470–790 MHz v Unii
/kód dokumentu 5814/16, COM(2016) 43 final, 2016/0027 (COD)/ISP (příhlásit)