Dokument EU 8110/18

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on European Production and Preservation Orders for electronic evidence in criminal matters - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských příkazech ke zpřístupnění a k uchování pro elektronické důkazy v trestních věcech
/kód dokumentu 8110/18, COM(2018) 225 final, 2018/0108 (COD)/ISP (příhlásit)