Dokument EU 9672/17

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly
/kód dokumentu 9672/17, COM(2017) 275 final, 2017/0114 (COD)/ISP (příhlásit)