Dokument EU 7203/18

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropského orgánu pro pracovní záležitosti
/kód dokumentu 7203/18, COM(2018) 131 final, 2018/0064 (COD)/ISP (příhlásit)