Dokument EU 7203/18

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropského orgánu pro pracovní záležitosti
/kód dokumentu 7203/18, COM(2018) 131 final, 2018/0064 (COD)/

Přílohy dokumentu

e0720318cs.pdf
e0720318cs.docx (Dokument DOCX, 190 KB)
e0720318cs-ad02.pdf (Dokument PDF, 515 KB)
e0720318cs-ad02.docx (Dokument DOCX, 97 KB)ISP (příhlásit)