Dokument EU 5684/17

Společné sdělení Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě - Migrace na trase přes centrální Středomoří: řízení toků, záchrana životů
/kód dokumentu 5684/17, JOIN(2017) 4 final/ISP (příhlásit)