Dokument EU 9072/18

Communication from the Commission - Progress report on the Implementation of the European Agenda on Migration - Sdělení Komise - Zpráva o pokroku při provádění Evropského programu pro migraci
/kód dokumentu 9072/18, COM(2018) 301 final/ISP (příhlásit)