Dokument EU 12254/16

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on copyright in the Digital Single Market - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o autorském právu na jednotném digitálním trhu
/kód dokumentu 12254/16, COM(2016) 593 final, 2016/0280 (COD)/ISP (příhlásit)