Dokument EU 7217/18

Sdělení Komise - Akční plán pro finanční technologie: za konkurenceschopnější a inovativnější evropský finanční sektor
/kód dokumentu 7217/18, COM(2018) 109 final/ISP (příhlásit)