Dokument EU 14262/20

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the resilience of critical entities - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o odolnosti kritických subjektů
/kód dokumentu 14262/20, COM(2020) 829 final, 2020/0365(COD)/ISP (příhlásit)