Dokument EU 5283/17

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o právním a operačním rámci pro evropský elektronický průkaz služeb, který se zavádí nařízením ... [nařízení o ESC]
/kód dokumentu 5283/17, COM(2016) 823 final, 2016/0402 (COD)/ISP (příhlásit)