Dokument EU 7633/18

Společné sdělení Evropskému parlamentu a Radě - Akční plán o vojenské mobilitě
/kód dokumentu 7633/18, JOIN(2018) 5 final/ISP (příhlásit)