Dokument EU 7809/18

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v potravinovém řetězci
/kód dokumentu 7809/18, COM(2018) 173 final, 2018/0082 (COD)/ISP (příhlásit)