Dokument EU 10175/17

Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly, pokud jde o jistá ustanovení o zdanění vozidel
/kód dokumentu 10175/17, COM(2017) 276 final, 2017/0115 (CNS)/ISP (příhlásit)