Dokument EU 15149/16

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators (recast) - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Agentura EU pro spolupráci energetických regulačních orgánů (přepracované znění)
/kód dokumentu 15149/16, COM(2016) 863 final, 2016/0378 (COD)/ISP (příhlásit)